Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Ženklas „Neigalusis“ ir automobilių statymo kortelė

Automobilių statymo kortelė

Teisę naudoti skiriamąjį ženklą ,,Neįgalusis“ kelionės metu turi:

 1. fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems nustatytas 0-30 procentų darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba turi neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę;
 2. fiziniai asmenys, vežantys asmenis, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ar didelių specialiųjų poreikių lygis, ar sunkus neįgalumo lygis;
 3. Socialinės globos įstaigos, kai joms priklausančiomis priemonėmis (lengvaisiais automobiliais, mikroautobusais ir autobusais) vežami neįgalieji.
 4. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jo teritorinių skyrių darbuotojai, kai šiam centrui priklausančiomis transporto priemonėmis yra teikiamos techninės pagalbos priemonių pristatymo paslaugos neįgaliesiems.

Dokumentas, patvirtinantis teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, yra neįgaliojo pažymėjimas, kurį privalu turėti kelionės metu. Šį ženklą, kaip ir iki šiol, bus galima įsigyti savo lėšomis prekybos vietose, juo turi būti pažymėtas automobilio priekis ir galas.

Skiriamojo ženklo „Neįgalusis“ išdavimas prilyginamas šio ženklo įsigijimui asmens lėšomis prekybos vietose.

Transporto priemonės, kurią vairuoja teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turintys neįgalieji arba juos vežantys asmenys, priekis ir galas turi būti pažymėti šiuo ženklu.

Kelių eismo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gruodžio 11 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1950 skyriuje „Neįgaliųjų transporto priemonių eismas“ nurodyta, kad:

183. Vairuotojui, vairuojančiam transporto priemonę, kuri pažymėta skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele, leidžiama įvažiuoti į zoną, pažymėtą kelio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“.

184. Vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele, leidžiama:

184.1. nepaisyti kelio ženklo „Stovėjimo ribotą laiką vieta“, jei jis neriboja stovėjimo laiko elektromobilių įkrovimo vietoje, ir kelio ženklo „Stovėjimo nurodytu laiku vieta“ reikalavimų;

184.2. sustoti ir stovėti kelio ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ galiojimo zonoje ir (arba) ties nubrėžtomis prie važiuojamosios dalies krašto 1.4 ar 1.9 horizontaliojo ženklinimo linijomis.

Neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelę įsigyti turi teisę:

 1. asmenys, kuriems nustatytas lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;
 2. asmenys, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis;
 3. asmenys, kuriems nustatytas iki 25 procentų dalyvumo lygis;
 4. asmenys, kuriems nustatytas 30–55 procentų dalyvumo lygis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį, ir dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi techninėmis judėjimo pagalbos priemonėmis: vežimėliu, skirtu asmeniui su negalia, ar vaikščiojimo priemonėmis (lazdele, ramentais, vaikštyne ar kita vaikščiojimui palengvinti skirta priemone).

Asmenų su negalia automobilių statymo korteles išduoda ir keičia Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Agentūra) teritoriniai skyriai.

Iki 2023-12-31 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotos neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės galioja iki jose nurodyto termino pabaigos.

Norint įsigyti statymo kortelę į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą reikia pristatyti:

 1. prašymą išduoti kortelę(prašymą galima užpildyti ir atvykus į Agentūrą);
 2. asmens, kuriam prašoma išduoti kortelę, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
 3. rašytinį asmens ar asmens atstovo sutikimą, kad  asmens nuotrauka (asmens veido atvaizdas) būtų paimti iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, arba asmens nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje (asmens nuotrauka skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus ir būti pateikta JPG formatu (vaizdo parametrai: rezoliucija ‒ 300 dpi, matmenys ‒ 295 x 380 taškų, rekomenduojami spalvos parametrai ‒ nespalvota („Greyscale“)).
 4. Dokumentus siunčiant paštu turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso arba leidimo nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba gimimo liudijimo, jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d.) kopija.
 5. Prašymą ir dokumentus siunčiant elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos teikti nereikia arba pateikiamos paprastu parašu pasirašyto prašymo ir dokumentų skaitmeninės kopijos.Dokumentus galima pateikti atvykus į teritorinį skyrių, atsiųsti registruotu paštu arba per pasiuntinį.

  Gavus atskirą asmens prašymą išduoti kortelę, sprendimas dėl kortelės poreikio priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas per 3 darbo dienas.

  Nustačius dalyvumo lygį, neįgalumo lygį, lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikius, kortelė asmeniui išduodama per 3 darbo dienas.

  Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, tai pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą. Jei asmenį atstovauja vienas iš jo tėvų (įtėvių), pilnamečių vaikų, sutuoktinis, aprūpintojas, globėjas (rūpintojas), atstovavimą patvirtinančio dokumento pateikti nereikia.

  Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, siunčiamų dokumentų originalų kopijos turi būti patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Komentarai 239

 1. Edita

  Yra tikia situacija kad pas mus kieme buvo neiigalusis turejo vieta aiksteleje,dabar jau du metai jis nebegyvena tame daugiabucio name o vieta su neigaliojo zenklu yra likusi kur kreiptis kad ta zenkla nuiimtu

  • LZNS

   Reikia kreiptis į Savivaldybės miesto ūkio skyrių, nes jie greičiausiai įrengė tą ženklą.

 2. Eva

  2metuku vaikui nustatytas lengvas neįgalumas. Ar turime galimybę ant automobilio klijuoti „neįgalusis“ ženklus ir naudoti privilegijas tik tada kai vaikas yra kartu automobilyje?

  • LZNS

   Lengvata statyti automobilį neįgaliųjų vietose suteikiama tik tėveliams auginantiems vaikučius, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

 3. Sonata

  Sveiki, auginu dukra su nustatyta sunkia negalia, bet dukra vaiksto. Ar man galima issiimti automobilio statymo kortele?

  • LZNS

   Neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelę įsigyti turi teisę asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis. Kadangi jūsų dukrai nustatytas sunkus neįgalumas, galite gauti neįgaliųjų automobilių parkavimo kortelę.

 4. Donatas

  Sveiki. Auginu nepilnametį sūnų, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis. Ar galiu nakčiai palikinėti automobilį prie namo esančioje neįgaliojo stovėjimo vietoje, pats būdamas darbingas?

 5. .

  Sveiki,
  Ar galima nemokamai, mokamose vietose, statyti automobilį, turint neįgalių asmenų automobilio statymo kortelę?

  • LZNS

   Galima, bet tik tose, kurios nėra privačios.

 6. Anūkė

  Iškilo klausimas, ar galime užsidėti ženklą „neįgalusis“ ir stotis į jam leidžiamas vietas, veždami neįgalų senelį bei turėdami tik neįgaliojo pažymėjimą ar reikia dar kažkokio papildomo pažymėjimo?

  • LZNS

   Teisę naudoti skiriamąjį ženklą ,,Neįgalusis“ kelionės metu turi fiziniai asmenys, vežantys asmenis, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis. Ar jūsų seneliui yra nustatyta specialiųjų poreikių lygis?

 7. Anūkė

  Taip. Jam jau beveik visą gyvenimą įrašyta į pažymėjimą dideli spec. Poreikiai. Ačiū už atsakymą

 8. vytautas

  sveiki esu 2 gr. ar priklauso kompensacija automobilio isigijimui aciu

 9. Justė

  Sveiki, mama turi 35% darbingumo lygį, tačiau labai sunkiai vaikšto, ar yra galimybė su papildomomis pažymomis iš gydytojo gauti automobilio statymo kortelę?

  • LZNS

   Jeigu sunkiai vaikšto ar jūsų mamai yra nustatyti specialieji poreikiai?

 10. Justė

  Nenustatyta, tik 35 proc. darbinguymas

 11. Kazimieras

  Sveiki, gyvenu Kanadoje ir man teks lankytis Vilniuje menesio gale. Turiu Kanados valdzios isduota „neigalusis“ zenkla. Lietuvoje issinomuosiu masina. Ar tas zenklas tinka naudotis Lietuvoje stovejimo aikstelese arba mokamos vietos gatvese?

 12. Vytas

  Sveiki. Mano žmonos seseriai yra suteiktas didelių specialių poreikių lygis, o mano žmonai (teismo sprendimu globojančiai seserį) vidutinių specialių poreikių lygis. Aš jas abi vežioju savo automobiliu.
  Ar turėčiau pristatyti greta išvardytų šiame puslapyje papildomai kokius nors dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo tarnybą, kadangi aš pats esu įgalus (o tik vežioju neįgalius asmenis), kad man būtų išduota Neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelė?

  • LZNS

   Kreipdamasis dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo, asmuo teritoriniam skyriui pateikia šiuos dokumentus:
   1. prašymą išduoti kortelę (prašymą galima užpildyti ir atvykus į NDNT;
   2. neįgaliojo pažymėjimą (tik pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis);
   3. 3 x 4 cm dydžio nuotrauką (spalvotą arba nespalvotą);
   4. specialiojo poreikio nustatymo pažymos kopiją, jeigu kreipiasi pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam specialieji poreikiai nustatyti iki 2010 m. liepos 1 d.
   5. asmens tapatybės kortelę.
   Visi dokumentai turi būti pateikti ne jūsų, o asmens kurio vardu rašysite prašymą (žmonos sesers).

 13. Jurate

  Kur galima patikrinti, ar tikrai automobilio savininkas, kuris stato savo masina neigaliojo vietoje turi tam teisę?

  • LZNS

   Niekur negalite patikslinti nes asmeninius duomenis saugo duomenų apsaugos įstatymas. Jeigu automobilyje matomoje vietoje yra padėta galiojanti Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė, tuomet asmuo turi teisę statyti automobilį neįgaliųjų vietoje. Asmuo gali neturėti parkavimo kortelės ir automobilį paženklinti neįgaliojo ženklu, tuomet vieintelis būdas patikrinti yra paprašyti parodyti neįgaliojo pažymėjimą, kuriame turi būti nurodytas ne didesni kaip 30 proc. darbingumas arba arba didelių specialiųjų poreikių lygis.

 14. Vidas

  Savo automobiliu pavežu didelių poreikiu asmenį, ar privalu automobili pažymėti neįgalumo ženklu priekyje ir gale, jei transporto priemonėje ant priekinio lango paliekama Neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelė kelio ženklo galiojimo zonoje Stovėti draudžiama.

  • LZNS

   184. Vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, leidžiama:
   184.1. nepaisyti kelio ženklų „Stovėjimo ribotą laiką vieta“ ir „Stovėjimo nurodytu laiku vieta“ reikalavimų;
   184.2. sustoti ir stovėti kelio ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ galiojimo zonoje ir (arba) ties nubrėžtomis prie važiuojamosios dalies krašto 1.4 ar 1.9 horizontaliojo ženklinimo linijomis.

 15. Monika

  sveiki, ar galima neįgaliąjam su Neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele statyti automobilį ant geltonos spalvos zigzagų :1.27. Geltonos spalvos zigzagas žymi kelio vietą (pusę), kur per visą zigzago ilgį uždrausta stovėti?

 16. Loreta

  Laba diena. Turiu judėjimo negalią nuo vaikystės. Darbingumo lygis 35%. Yra nustatytas spec. transporto išlaidų kompensacijos poreikis. Pati automobilio nevairuoju. Ar man priklausytų parkavimo kortelė . Dėkui.

  • negalia

   Taip, jums priklauso kortelė, nes yra nustatytas specialusis poreikis.

 17. Laura

  Sveiki, mano vyrui iki pensijinio amžiaus nustatytas 35 proc darbingumo lygis. Kaip suprantu neįgaliojo kortelė gaunama tik nuo 30 proc.
  Tačiau jis serga išsetine skleroze ir po 15 min parduotuvėje ar kitoje daugiau žmonių susibūrimo vietoje labai pavargsta, arba po darbo dienos sunku rasti parkavimo vietą prie namų. Norėtumėme pasistatyti ženklą prie namų.
  Kažkur mačiau, kad yra nustatomi spečialūs poreikiai. Kokie jie? Gal jie yra nurodyti, tik mes nežimome į ką reikia atkreipti dėmesį.

 18. Laimutis

  Sveiki. Ar galiu nemokamai parkuoti automobili Santaru aikstelese? Spec.kortele turiu.
  Jei taip,tai kas nuskaito ta kortele?

  • LZNS

   Su kortele nemokamai galite parkuotis tik ten kur yra budėtojai, kurie patikrinę dokumentus įleidžia neįgaliuosius statyti automobilį arčiau įėjimo.

 19. irena

  Laba diena. Savivaldybe man isskyre invalido vieta automobiliui mano kieme. Atsirado kaimynas,kuris irgi turi invaliduma ir daznai savo automobili pastato sioje vietije,o as neturiu kur parkuotis. Ar kaimynas turi teise?

  • LZNS

   Bet kas, turintis tam teisę, gali statyti automobilį neįgaliojo vietoje, nes įrengta vieta nėra rezervuota.

 20. Kretinga

  Norėjau sužinoti jei neįgalusis turi statymo kortelę ar turi toks asmuo užsilipdyti neįgaliojo ženklus ant priekio ir gale, kadangi kyla dayg diskusijų ir eismo taisyklėse nelabai aiškiai parašyta.

  • LZNS

   Taisyklėse aiškiai parašyta, kad neįgaliojo ženklas reikalingas: 183. Vairuotojui, vairuojančiam transporto priemonę, kuri pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“, leidžiama įvažiuoti į zoną, pažymėtą kelio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“.
   Kitais atvejais pakanka neįgaliųjų parkavimo kortelės.

 21. Anna

  Sveiki,

  ar yra galimybe rezervuoti/moketi menesini mokesti ar pan., uz jau irengta daugiabucio name neigaliojo parkavimo vieta (gavau ja pries 14 metu)? Nes kartais, atvykus namo, randu priparkuota kita automobili su neigaliojo zenklais. Mano judejimo negalia yra stipri ir esant galimybei noreciau uztrikrinti parkavimo vieta.
  Dekoju uz informacija.

  • LZNS

   Kreipkitės į savo savivaldybę ir pasiteiraukite kokios yra sąlygos įsirengti rezervuotą vietą.

 22. Kretinga

  O tai tada žmogus turintis didesnį darbingumą negu 30%, užsiklijavęs lipdukus ir turėdamas tik neįgaliojo pažymėjimą gali per tuos ženklus važiuoti? Nes pagal jūsų komentarą turėtu galėti, tik negali statytis mašinos neįgaliųjų ženklu pažymėtose vietose neįgaliesiems, nes mano supratimu taip ir turėtu būti, nes priešingu atveju tai kam mums reikalingi tie neįgaliųjų pažymėjimai, jeigu mes esame paversti sveikuoliais, kurie turime didesnį darbingumą.
  Pagarbiai

  Draugijos pirmininkas

  Antanas Juškėnas

  tel. 8 684 70521

  KRETINGOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJA

  J.Pabrėžos 8, 97129 Kretinga.

  Im. Kodas 164308759

  E l. paštas : kretinga.neigalieji@gmail.com

  Tel. 8 673 09706

  • LZNS

   Ne negali, turi būti tam tikras darbingumo lygis ar specialiųjų poreikių lygis, nes ne visi turintys neįgaliojo pažymėjimą gali klijuoti lipdukus.

 23. piktavaliai

  Sveiki. Daugiabutyje gyvena seima, is kuriu vienas asmuo neigalus. Kieme yra pazenklinta vieta neigaliajam automobiliui statyti. Jie turi dvi masinas ir pastoviai diena viena is masinu su neigaliojo zenklu stovi salia zenklo, nesinaudoja neigaliojo vieta. Vakare, kai grizta kita masina, tai masina, kuri saugojo vietele, vaziuoja i neigaliojo vieta, o atvaziavusi masina i ta „pasaugotaja” vieta arba jei tingi rokiruoti, tai atvaziavusiai masinai uzdeda neigaliojo zenkla ir stato i neigaliojo vieta. Iseina, kad diena taip statomas vienas automobilis uzima dvi vietas.
  Ar neigalus zmogus turi teise vienu metu pazymeti tik viena automobili?
  Kaip tokius piktavalius sutramdyti?
  Ar yra galimybe ta zenkla isvis pasalinti, jei jie juo sitaip naudojasi?

  • LZNS

   Jeigu šeima turi 2 automobilius negi gali jiems uždrausti statyti automobilius kieme? Ar kitos šeimos jūsų gyvenamojoje vietoje neturi po 2 automobilius?

 24. Leila

  Turiu neigalumą 40% darbinga. Neigalumas nuo vaikystes. 2007 metais buvau gavusi lengvatą automibiliui isigyti-nepasinaudojau. Ar dabar kaip nors galima gauti lengvatą. Neigalumas paskirtas iki pensijinio amziaus

  • LZNS

   Galite pasiskambinti į Sodrą ir pasiteirauti ar jiem tinka 2007 m. išduota pažyma kompensacijai gauti. Jeigu tiks, tai daugiau niekur kreiptis nereiks. Jeigu ne, tai reiktų teirautis šeimos gydytojo ar jūsų turimi sveikatos sutrikimai atitinka specialių poreikių nustatymo kriterijus. Jeigu atitinka, tai gydytojas parengs dokumentus į NDNT ir bus nustatyti tie poreikiai kurie jums priklauso pagal sveikatos sutrikimus. Ar bus skirta lengvojo automobilio kompensacija negalime pasakyti.

 25. Petras

  Laba diena,
  Iš atsakymo vienam iš klausiančiųjų (2019-05-13) supratau, kad turintiems Neįgalių asmenų automobilio statymo kortelę, nemokamai statyti automobilį PRIVAČIOSE AIKŠTELĖSE NEGALIMA. Bet kaip žinoti, aikštelė privati ar ne, jeigu jokio įspėjamo užrašo nėra?

 26. Andrius

  Sveiki turiu 40% nedarbingumą yra paskirta transporto išlaidos ar galėčiau naudotis ženklų „Neįgalusis“?

 27. Piktavaliai

  Neisigilinot i mano pateikta situacij, todel neatsaket i mano klausimus…. Pabandom is naujo?

 28. Laba diena,

  Kur reikia kreiptis, kad neįgaliojo parkavimo vieta buvo padaryta daugiabučio kieme? (Vilnius). Kokie dokumentai turi būti pristatyti?

 29. Rasa

  Laba diena,
  Turiu judėjimo negalią nuo vaikystės. Darbingumo lygis 50%. Darbingumo lygio priežastis
  ,,Asmenys tapę invalidais vaikystėje,,. Gaunu transporto išlaidų kompensaciją.Vairuoju automobilį pati. Ar man priklausytų parkavimo kortelė neįgaliesiems.
  Ačiū

  • LZNS

   Jeigu jums buvo nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis iki 2019 m. sausio 1 d.ir jūs pati vairuojate lengvąjį automobilį, tai parkavimo kortelė jums priklauso.

 30. Ruslanas

  Sveiki, ar neįgalusis kieme privalo statyti automobilį į tam skirtą ženklu pažymėtą vietą ar gali statyti kur nori jei vieta laisva? Turime tokią situaciją daugiabučio kieme neįgalus asmuo turi automobilį pažymėtą neįgaliojo kortele ir darbinį automobilį pažymėjęs tink neįgaliojo lipduku plius dar yra vienas šeimos automobilis pažymėtas neįgaliojo lipduku.Išvažiuojant šeimos nariui iš normalios vietos neįgalus vairuotojas perstato savo automobilį į paprastą viet ir atlaisviną neįgaliojo vietą, tam kada plaikyt vietą kai sugrįš šeimos narys. Jūsų nuomone ar tai viskas tvarkoje?

 31. v.karikova@gmail.com

  Laba diena.Mano teveliui 69 metai (kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 40% darbingumo lygis ir pats vairuoja lengavaji automobili). Ar jis turi teise issigyti Neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelę? Aciu.

  • LZNS

   Ar jam yra nustatyti kokie nors specialieji poreikiai?

 32. Tauras

  Ar turint parkavimo kortelę, ją reikia ir padėti prie stiklo norint pasinaudoti, ar pirkti neįgaliojo ženklelį? Gavom kortelę dėl vaiko negalios, bet dar nė karto ja nesinaudojome. Taip pat įdomu dėl galimybės daugiabučio kieme įrengti vietą turint tokią kortelę, nes vakare vietų visai nėra, o pastačius šalia laiptinės kaimynai prirašo perspėjimo raštelių

  • LZNS

   Norint pasinaudoti parkavimo kortele, reikia ja padėti vairuotojo pusejė matomoje vietoje. Ženklelis reikalingas tik jeigu planuojate įvažiuoti į zoną, pažymėtą kelio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“.
   Jeigu norite įrengti parkavimo vietą, reikia kreiptis su prašymu į savo savivaldybę. Kiekvienoje savivaldybėje yra savo nustatytos tvarkos, tai smulkiau negalime nieko parašyti, kaip ji galėtų būti įrengta jums.

 33. Feliksas

  Man buvo isduotas neigalumas 30% darbingumas.
  Tačiau neišdave neigaliojo automobilio korteles.
  Paaiškino kad remdamiesi klausimynu nustate kad man ji nepriklauso.
  Nors klausimyna atliko telefonu ir man butu buve lengviau atsakinet i klausimus matant kas parašyta.
  Ar yra galimybe gauti ta kortele? Ar jau nebe?
  Ačiu už atsakyma.

  • LZNS

   A jums yra nustatyti kokie nors specialieji poreikiai: priežiūra pagalba, lengvojo automobilio kompensacija?

 34. Feliksas

  Ne nera.
  Yra tik rekomendacija kad pagalbines priemones ir kito asmens pagalba palengvintu mobilumo ir kasdienines veiklas.

 35. Gintare

  Sveiki,
  Mama turi nustatytą neįgalumą, spec. poreikius ir neįgaliųjų automobilio statymo kortelę. Parkavimo aikštelė kiek toliau nuo namo. Dėl amputuotos kojos yra ypač sunku judėti, todėl labai retais atvejais privažiuoju automobiliu šaligatviu prie namo laiptinės, kad būtų lengviau jai su ramentais įlipti į automobilį ir įsidėti į bagažinę neįgaliojo vežimėlį.
  Patarkite prašau, ar turiu teisę taip daryti (užtrunku su automobiliu ant šaligatvio prie laiptinės max iki 5-10 min). Nuolatos sulaukiu puolimų iš namo gyventojų.
  Ačiū labai!

  • LZNS

   Lengvojo automobilio parkavimo kortelė ar turimas neįgalumas nesuteikia teisės važinėti šaligatviu. Tai yra Kelių eismo taisyklų pažeidimas.

 36. romas

  Sveiki,ar galiu trumpam sustoti uz sankryzos nelike 5m. Taisyklese galiu sustoti,kur yra zenklas sustoti daudziama,o cia nera?
  Turiu statymo kortele ir 15 procentu darbinguma.

  • LZNS

   Jums leidžiama sustoti ir stovėti kelio ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ galiojimo zonoje ir (arba) ties nubrėžtomis prie važiuojamosios dalies krašto 1.4 ar 1.9 horizontaliojo ženklinimo linijomis. Kitais atvejais parkavimo kortelė lengvatų nesuteikia.

 37. Sigitas Bartusevičius

  Sveiki
  Gal žinote kokių atstumu turėčiau palikti savo transporto priemuonę su valčiai pritaikyta priekaba nuo vandens telkinio. Turiu neigalumą 2grupe ir yra neigalaus asmens parkavimo kortelė. Ačiū.

 38. Aldona

  Sveiki,

  Tėčiui yra nustatyti specialieji poreikiai, išduota neįgaliųjų automobilio statymo kortelė ir pažymėjimas. Dėl šios priežasties turiu teismo sprendimą su globėjos ir turto administratoriaus statusu. Kadangi tėtis yra neveiksnus ir dažniausiai visus reikalus tvarkau viena, ar galiu naudotis ženklo „Neįgalusis“, „Stovėjimo ribotą laiką vieta“ ir „Stovėjimo nurodytu laiku vieta“ zonose, kaip galiu šį stovėjimą pateisinti, kokius dokumentus turėčiau pateikti reikalui esant? Ačiū!

  • LZNS

   Jūs negalite naudoti neįgaliojo automobilio stovėjimo kortelės, kai automobilyje nėra jūsų tėčio. Nes jūs neturite negalios, jūs nenaudojate techninės pagalbos priemonių palengvinančių judėjimą (vežimėlis, ramentai ar pan.), o tos kelios neįgaliesiems įrengtos vietos yra labai reikalingos tiems asmenims, kas negali laisvai vaiksčioti.

 39. Lina

  Sveiki,
  Kokiam laikotarpiui išduodama neįgalieji automobilio statymo kortelė? Ar gali būti ant kortelės galiojimo vietoje parašyta “ neterminuotai“?

  • LZNS

   Taip, kortelė gali būti išduota neterminuotai.

 40. Minde

  Inkstas persodintas galiu gauti parkavimo kortele kai man 35%?

 41. ART

  Vargsai invalidai neturi galimybes prisiparkuoti prie MAXIMA parduotuve Salininkose Vilniaus m., nes ju invalido zenklu pazymetos vietos uzima hamai, kurie siuncia ju keiksmazodziais… Kodel policija negali nors retkarciais priziurieti ir pastatyti i vieta pazeidejus???

 42. Vytautas

  Labas, esu neįgalus senatvės pensininkas, 2013 metais man nustatytas vidutinis specialiųjų poreikių lygis, 2021 m. birželio mėn. 23 d. nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros [ pagalbos ] poreikis. Noriu paklausti, ar man priklauso gauti neigaliųjų asmenų automobilio statymo kortelę

  • LZNS

   Ar jums iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 procentų darbingumo lygis?
   Ar jums nustačius nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyne gebėjimas naudotis viešuoju ir privačiu transportu įvertinta 3–4 balais?
   Ar jums nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis?
   Tai yra klausymai iš kurių nors į vieną atsakius teigiamai, jums priklauso kortelė. Jūs galite pasiskambinti į NDNT ir pasitikslinti ar jums priklausytų kortelė.

 43. Vilmantas

  2021.07 buvo išduotas neigalumas 30% darbingumas. Iki tol turėjau irgi 30% darbingumą ir buvo išduota automobilių statymo kortelė, o pratęsus invalidumą iki pensijinio amžiaus kurio galiojimas iki 2026m. nebeišdavė automobilių statymo kortelės. Spec. Poreikiai nenustatyti yra tik rekomendacija, kad pagalbinės priemonės ir kito asmens pagalba palengvintų mobilumo ir kasdienines veiklas. Ar priklauso nauja automobilių statymo kortelė? Ar atsižvelgiama į ligos kodus? Nes man sunku vaikščioti.

  • LZNS

   Ar kai pildėte asmens veiklos ir gebėjimų klausimyną, nurodėte, kad jums sunku naudotis viešuoju ir privačiu transportu ir tai įvertinta 3–4 balais. Jeigu taip, tada priklauso. Pasiskambinkite prašau į NDNT ir pasitikslinkite kaip atsakėte klausimyne ir ar jums nepamiršo suteikti parkavimo kortelės.

 44. Piktavaliai

  Kaip vertintumet, ka patartumet daryti tokioj situacijoj: Neigaluma turintis zmogus spjauna ant kaimynu ir stato savo masina su neigaliojo zenklu ne po zenklu, kur isskirta vieta neigaliajam, bet salia. Vieta- daugiabucio kiemas.

 45. Karolina Diburytė

  Sveiki, kokia forma reikia rašyti prašyma dėl neigaliojo stovėjimo vietos daugiabučio kieme?

  • LZNS

   Dažniausiai rašomas laisvos formos prašymas. Bet gali būti skirtingi reikalavimai skirtingose savivaldybėse. Taigi geriausia būtų pasiteirauti savo savivaldybėje.

 46. Anna

  Sveiki, ar galima parkuotis ant saligatvio, jeigu prie darbovietes nera vietos kur palikti automobili? Automobilis yra pazymetas neigaliojo zenklais ir turi parkavimosi kortele. Neigalumas 20%. Gavau uz toki parkavimasi administracine bauda ir nezinau kaip toliau elgtis, nes prie darbo nebuna laisvu parkavimosi vietu.

  • LZNS

   Deja, net ir turint parkavimo kortelę parkuoti automobilio ant šaligatvio negalima.

 47. Šarūnas

  Sveiki,

  Ar galima su neįgaliojo automobilio stovėjimo kortele kieme parkuoti automobilį ant važiuojamosios kelio dalies, kur galioja kelio ženklas „Stovėti draudžiama“, nors yra įrengtos neįgaliųjų parkavimo vietos?

  • LZNS

   Kelių eismo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gruodžio 11 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1950 (Nauja nutarimo redakcija nuo 2008-09-01), XXIII skyriuje „Neįgaliųjų transporto priemonių eismas“ nurodyta, kad:
   184. Vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, leidžiama:
   184.2. sustoti ir stovėti kelio ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ galiojimo zonoje ir (arba) ties nubrėžtomis prie važiuojamosios dalies krašto 1.4 ar 1.9 horizontaliojo ženklinimo linijomis.
   Nieko nėra rašoma apie išimtis, kad ši tvarka negalioja jeigu yra įrengtos neįgaliųjų automobilių vietos. Galbūt jos jums atvykus buvo užimtos ir jums teko pastatyti automobilį po kelio ženklu „Stovėti draudžiama“

 48. Egidijus

  Ar galima važiuoti „A“ juosta (juosta keleiviniam transportui) transporto priemonei, kuri pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“

 49. Rasa

  Ar privaloma važinėti su neįgaliojo ženklu ar galima jį užsidėti tik paliekant automobilį neįgaliojo vietoje?

  • LZNS

   Jus domina neįgaliojo ženklo ar parkavimo kortelės naudojimas?

 50. Inga

  Laba diena,

  Turint neįgaliojo ženklą ar galima stovėti mokamoje aikštelėje nemokamai ?

  • LZNS

   Jeigu yra privati aikštelė, tai dažiausiai neįgaliojo žeklas ar neįgaliųjų parkavimo kortelė nesuteikia nuolaidų. Jei tai yra savivaldybės įrengtos parkavimo vietos, tai reikia žiūrėti kokias nuolaidas taiko savivaldybė ir kaip turi būti paženklintas automobilis, nes gali nepakakti neįgaliojo žeklo ir reikalinga neįgaliųjų automobilių parkavimo kortelė. Skirtingos savivaldybės taiko skirtingas nuolaidas.

 51. Piotras Apanovicius

  Laba diena.turiu 100 procentu netekto darbingmo pensija! ar tai suteikia galimybe naudotis neigalumo zenlu?Turiu omeny parkuojan prie parduotuviu? Ar yra butinai reikalinga neįgaliųjų automobilių parkavimo kortelė.Aĉiu!

  • LZNS

   Jūsų darbingumas 0 proc.? jeigu rašote, kad 100 proc. netekto darbingumo pensija gaunate?

 52. Marius

  Unipark.lt cia privataus asmens supirktos aiksteles ar savivaldybes ?

 53. Anze

  Sveiki,turiu 30 proc darbingumo.ar galiu parkuotis neigalems skirtuose vietose be stovejimo korteles? Ar buna kitos saligos ?Aciu

  • LZNS

   Fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems nustatytas 0-30 procentų darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, gali naudoti Skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“. Tačiau ne visose parkavimo vietose galėsite statyti automobilį. Prie prekybos centrų ar kitose nemokamose vietose problemų nekils. Bet mokamose parkavimo vietose, priklausomai nuo savivaldybės nutarimų dažniausiai privaloma turėti neįgaliųjų automobilių parkavimo kortelę.

 54. Žydrė

  Sveiki, mano dukrai (24 metai) nustatytas 30%darbingumas neterminuotai,nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros pagalbos poreikis neterminuotai, rekomendacija dėl pagalbos poreikio neterminuotai. Dukra pati nevairuoja ir nevairuos nes turi psichinę negalią.Be visa ko dar sveria 140kg(dėl genetinių dalykų) kas ir taip apsunkina jos judėjimą ir mobilumą. Viešuoju transportu naudotis negali-paprasčiausiai neįlipa ,tegali tik įšliaušti. Tad dukrą vežiojame patys.Tikru iššūkiu tampa patekimas į Santaros ar Kauno klinikas kur negalim išlaipinti savo dukros netoli įėjimo.Tenka automobį statyti toli ir neštis kėdę,kad galėtų pailsėti kol pasiekiam gydymo įstaigą. Kreipėmės į NDNT dėl automobilio statymo kortelės, mūsų prašymo netenkino.Neįgaliojo ženklo taip pat neturim. Tad noriu paklausti ar tikrai mums nepriklauso automobilio statymo kortelė ? Ar galim naudotis ženklu ,,neįgalusis,,? Jei taip,kur įsigyti?

  • LZNS

   Skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ gauti teisę turi fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems nustatytas 0-30 procentų darbingumo lygis. Taigi deja ir Neįgaliojo ženklo jūs negalite naudoti.

 55. Rolandas

  Kur galima sužinoti kokias nuolaidas mokamose aikštelėse taiko skirtingos savivaldybės neįgaliesiems , turintiems neįgaliųjų automobilių parjavimo kortelę ?

  • LZNS

   Kiekviena didesnė savivaldybė Tarybos sprendimu turi pasitvirtinusi tvarkas. Taigi reiktų pasiskaityti jas. Atsiros suvestinės nepavyko rasti.

 56. Žydrė

  Papildoma užklausa prie užduotos gruodžio 12d. O tai neįgaliojo ženklas mums nepriklauso vežant neįgalųjį pagal 2 punktą? Ten juk parašyta, kad fiziniai asmenys vežantys iki 25% neįgalumo asmenį arba turintį didelių specialių poreikių lygį gali naudoti ženklą neįgalusis.Kaip jau rašiau mano dukra turi pirmo lygio pagalbos priežiūros lygį.Kaip aš suprantu mano dukra atitinka antro punkto antrą dalį. Tai ar tikrai negalim naudoti ženklo neįgalusis veždami dukrą? Dėkoju už atsakymą.

  • LZNS

   Jūs parašėte, kad dukrai nustatytas 30% darbingumas. O tame punkte nurodoma, kad veža iki 25 proc. dabingumo.
   O asmuo turintis didelių specialių poreikių lygį – tai yra pensijinio amžiaus asmuo. Pensijinio amžiaus asmenims vietoj darbingumo lygio nustatomas specialių poreikių lygis – didelis arba vidutinis.
   Dažnai yra painiojami specialių poreikių lygis ir specialieji poreikiai (slauga ar priežiūra pagalba).

 57. Elena

  Sveiki, mano mama pensininkė ir jai nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros ( pagalbos ) poreikis. (Balas 32)
  Klausimyne gebėjimas naudotis viešuoju ir privačiu transportu įvertinta 4 balais. NDNT sako, kad automobilio statymo kortele jai nepriklauso. Ar tikrai taip?

  • LZNS

   Ar jūsų mamai nustatytas vidutinis specialių poreikių lygis? Ar jūsų mama turi vairuotojo pažymėjimą?

 58. Daiva

  Tėčiui (89 metai) nustatė pirmojo lygio specialųjį nuolatinės priežiūros poreikį (vidutiniai spec.poreikiai),todėl kad jis nemato , bet neišdavė automobilio statymo kortelės. Problema nuvesti vos vaikštantį ir nematantį seną žmogų iki poliklinikos ar ligoninės durų, kai mašiną tenka palikti toli. Ar galima skųsti tokį sprendimą ir ar galima būtų tikėtis teigiamo atsakymo ? O jei aš, veždama jį į ligoninę, užsidėsiu neįgaliojo ženklą ir statysiu mašiną neįgaliojio vietoje, ar bus didelis prasižengimas?

  • LZNS

   Gal jūsų tėtis turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą?

 59. Mergina

  Ar galit man atsakyti kiekviena ryta vežiojiu vaika i mokykla kuris yra su negalia . Tam vaikui yra skirta neįgaliojo kortele. As turiu ivaziuot per plyta nes vaikas yra gan su sunkia negalia garsu abimes ir taip toliau . Man mokyklos kazkokie tai pasiusti žmonės atbegę sako kad kvies policija ir mane nubaus ar gali taip būti?

  • LZNS

   Kelio ženklas „Eismas draudžiamas“ draudžia įvažiuoti visoms transporto priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą. Galbūt jums vertėtų pasikalbėti su mokyklos direktore, kad jums leistų arčiau privažiuoti ir jai sutikus informuotų darbuotojus, kad jums nekviestų policijos.

 60. Valentinas

  Sveiki. Norėčiau jūsų pasiteirauti ar galiu gauti stovėjimo kortelę sergant Bechterevo liga .Šiuo metu esu senatvės pensijoj turėjau neįgalumą kuriam buvo nustatytas 35% darbingumas .Dabar yra nustatyti specialieji poreikiai .Dėl Bechtervo ligos į NDNT nesikreipiau nors specialistai (reumatologas) rekomendavo dėl mano ribotu judesių .Jeigu taip kur man kreiptis?

  • LZNS

   Ar jūs pats vairuojate automobilį?

 61. Valentinas

  Taip vairuoju,turiu vairuotojo teises.Ir tuo pačiu patikslinu yra paskirti vidutiniai specialieji poreikiai.Iš anksto dėkoju

  • LZNS

   Jūs galėtumėt gauti automobilių parkavimo kortelę jeigu atitiktumėt bent vieną iš šių reikalavimų:
   – senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir kuriems sunku naudotis viešuoju ir privačiu transportu (asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyne tai įvertinta 3–4 balais), ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
   – asmenys, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
   – asmenys, kuriems iki 2019 m. sausio 1 d. buvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius.

 62. Anze

  Laba diena.ar gali parkuotis automobilis neigaliuju parkavimo vietoi (daugiabucio kiemas)pazimetas tik Neigaliuju zenkliuku gala auto.priekis nepazimetas,stoveimo korteles ner. Aciu uz atsakima.

  • LZNS

   O jūs turite teisę naudoti neįgaliųjų ženklą ant automobilio?

 63. Anze

  Bet as klausiau ne apie save.as turiu teise.as klausiau ar turi teise zmogus parkuoti auto neigaliuju vietoi savo ato galie priklijaves zenkliuka ( priekis nepazimetas,stovejimo korteles ner).ar toks auto gali parkuotis neigaliuju vietoi? Aciu.

  • LZNS

   Jeigu nėra automobilio parkavimo kortelės, pagal reikalavimus automobilis turi būti pažymėtas neįgaliojo ženklu iš priekio ir iš galo.
   Jeigu asmuo atitinka kriterijus pagal kuriuos yra leidžiama jam ženklinti automobilį, tuomet jis gali statyti jį neįgaliojo vietoje.

 64. Tomas

  Sveiki turiu 60 proc. neįgaluma dabar atliko 4 karta stuburo operacija ar galiu gauti automobilio parkavimo kortele ?

  • LZNS

   Ar jūs atitinkate nors vieną kriterijų gauto kortelę? Ar vairuojate automobilį?

 65. Roberta

  Sveiki, asmuo turi invalidumo pazymejima kuriame nurodytas spec. poreikių lygis – vidutinių. Ar gali šis asmuo statyti transporto priemone neįgaliųjų vietoje?

  • LZNS

   Patikslinkite prašau, ar asmuo pats vairuoja automobilį, ar jam nustatytas transporto išlaidų kompensacijos poreikis, ar nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, koks darbingumo lygis buvo nustatytas iki senatvės pensijos amžiaus.

 66. Mantas

  Sveiki,
  Kiek man žinoma neįgaliųjų vietos turi būti įrengiamos arčiausiai pagrindinio įėjimo į teritoriją, pastatą. Tuo tarpu prie vaikų darželio įrengtoje aikštelėje Garliavoje neįgaliųjų vietos įrengtos pačiame aikštelės gale. Ar taip gali būti, kur reikėtų kreiptis tikintis pokyčių šioje situacijoje?

  • LZNS

   Reiktų kreiptis į darželio vadovą arba savivaldybę.

 67. Rasa

  Sveiki,
  Ar turint neįgaliojo statatymo kortelę kertant ženklą 303 reikia pažymėti automobilio priekį ir galą kvadratiniais neįgaliojo ženklais?

  • LZNS

   Kelių eismo taisyklėse nurodoma: 183. Vairuotojui, vairuojančiam transporto priemonę, kuri pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, leidžiama įvažiuoti į zoną, pažymėtą kelio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“.
   Tai reiškia, kad automobilis gali būti pažymėtas ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele.

 68. Valentinoviciene

  Sveiki , sūnui nustatytas 55 % darbingumo neigalumas . Jis vairuoja . Ar jis turi teise isigyti automobilio statymo kortele ? Jam invalidumas del klausos

  • LZNS

   Jeigu asmuo nesinaudoja techninėmis judėjimo pagalbos priemonėmis tai nepriklauso.

 69. Klausimas

  Sveiki, iškilo toks klausimas. Ar neįgalusis gali statyti automobilį ant pėsčiųjų taku šalia daugiabučio ( faktiškai prie įėjimo), kai šalia esančioje aikštelėje yra įrengta neįgaliųjų vieta jam. Daugiabučio gyventojai yra sutarę, kad tai automobilį statyti galima trumpam, kai reikia ką nors sunkesnio pakrauti ar iškrauti iš automobilio, o kai jam buvo tai pasakyta, jis sake, kad gali statyti kur nori, kad jam įstatyma šitaip leidžia. (Jis yra su vežimėliu)

  • LZNS

   Kelių eismo taisyklėse nurodoma, kad:
   124. Motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojams, vadeliotojams draudžiama važiuoti veja, šaligatviu, pėsčiųjų ir (ar) dviračių taku, dviračių juosta arba užvažiuoti ant jų.
   Įstatymai nenumato išimčių neįgaliesiems važinėti automobiliu šaligatviais ar pėsčiųjų takais.

 70. Ruslan

  Sveiki. Nuo birzelio 1d maciau pakeitimai KET kad A+ juostoje gali vaziuoti neigalieji jei atitinka reikalvimu. Kokie tie reikalavimai ? as esu neigalus 25 proc neigalumo turiu parkavimo kortele , turiu judejimo apribojimu

  • LZNS

   Nuo 2022 m. birželio 1 d. KET išskirtos 2 tipų maršrutiniam transportui skirtos eismo juostos, žymimos:
   – simboliu A+, gali važiuoti automobiliai, pažymėti skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele (kuriuose važiuoja neįgalieji į (iš) švietimo įstaigą (-os) ar į (iš) neįgaliųjų dienos užimtumo centrą (-o) (jeigu važiavimo maršrutas suderintas su kelio savininku).
   Taigi lengvata važiuoti A+ gali važiuoti asmenys, kurie vyksta į švietimo įstaigą ar dienos užimtumo centrą.

 71. Gingin

  Sveiki, turu 50 % nedarbingumą, bet jo pobūdis yra rankos amputacija(nuo gimimo), ar galėčiau gauti neįgaliojo parkavimo kortelę?

  • LZNS

   Neįgaliųjų automobilių kortelę gali gauti asmenys, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius, ir dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi techninėmis judėjimo pagalbos priemonėmis: neįgaliojo vežimėliu ar vaikščiojimo priemonėmis (lazdele, ramentais, vaikštyne).
   Jeigu jūs naudojatės techninėmis judėjimo pagalbos priemonėmis tai galite gauti kortelę.

 72. Valdemar Smykovskij

  Turiu statymo kortele ,ar privalau stoveti eileje įšvažiuojant iš Smiltynes prie kelto?

 73. Violeta

  Sveki. Ar vežant vaiką su lengvą negalią galiu naudotis ženklų „Neigalusis“?

  • LZNS

   Ženklą „Neįgalusis“ gali naudoti fiziniai asmenys, vežantys vaikus, kuriems yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis.
   Turint transporto išlaidų kompensacijos poreikį, lengvata suteikiama tik asmenims, patiems vairuojantiems automobilius.

 74. Birutė

  Koks iš tikrųjų neįgaliojo ženklas galioja statyti mašiną pažymėtose neįgalumo vietose. Dabar daug kur matosi už mašinos stiklo padėtus neįgalumo ženklus be pavardės, įsigytus prekybos centruose arba degalinėje.

  • LZNS

   Ženklas „Neįgalusis“, pirktas parduotuvėje, galioja jeigu asmuo turi teisę jį naudoti.
   Taip pat galioja Neįgaliųjų automobilių statymo kortelė.

 75. Algis

  Laba diena kazkada klausiau del Cekijos( Tik žymens O1 turėtojai gali savo transporto priemones
  statyti automobilių stovėjimo aikštelėse, kur neįgaliesiems
  skirtos vietos pažymėtos žymeniu O1) zadejoj suzinot ir atsakyt ,bet taip ir neatsaket,gal dabar galetumet paaiskint ka reiskia O1,kas tai per zymejimas.Aciu

  • LZNS

   O1 tai Čekijos neįgaliųjų automobilių parkavimo kortelė, kuri buvo naudojama 2008 metais. Šiuo metu Čekijoje lygtais jau galioja Europinė neįgaliųjų automobilių parkavimo kortelė.

 76. Audrius

  Noriu pasitikslinti, nes įvairiuose šaltiniuose rašoma skirtingai. Ar šis įstatymas galiojantis? Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis lengvata taikoma asmenims, kurie savo automobilius pasižymėję neįgalių asmenų automobilių statymo kortele.
  Dėkoju.

  • LZNS

   Taip, galioja, tik reikia dar žiūrėti pagal savivaldybes, nes kai kurios savivaldybės taiko skirtingas sąlygas.

 77. Jonas

  Sveiki . Esame pensijinio amžiaus .Žmonai yra išduotas neįgaliojo pažymėjimas . Bloga atmintis , nesiorientuoja aplinkoje . Spec . poreikių lygis kol kas vidutinis . Dažnai tenka vykti į gydymo įstaigas , bei kitur dėl ligos . Maždaug prieš 15 metų jai buvo nustatytas antros grupės neįgalumas dėl stuburo problemų . Šiuo metu sveikata negerėja . Ar galima gauti neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę ? Vairavimo teisių neturi . Paradoksas – sergantis asmuo turi turėti vairavimo teises . Ačiū už atsakymą .

  • LZNS

   Tai galbūt reikia kreiptis dėl didesnio specialių poreikių lygio nustatymo. Taip pat galite kreiptis ir dėl specialių poreikių (slaugos ar priežiūros pagalbos) nustatymo.
   Nes automobilių statymo kortelė neturintiems vairuotojo pažymėjimo išduodama kai asmeniui yra nustatyti didelių specialių poreikių lygis.

 78. Valdemar

  Ar reikia moketi už stovejimo vietą Smiltynei ,turiu statymo kortą?

  • LZNS

   Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendime 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-356 nurodoma, kad:
   8. Rinkliava netaikoma:
   8.2. transporto priemonėms, pažymėtoms neįgalių asmenų automobilių statymo kortele.

 79. algis

  Su statymo kortele negalima statyt unipark aikstelėse nes jie niekur nerašo o is karto siuncia bauda.

  • LZNS

   UNIPAK yra privačios aikštelės ir jose parkavimas neįgaliųjų automobiliams nėra nemokamas.

 80. K. N.

  Sveiki. Ar teisėtai yra imamas mokestis už neįgaliųjų parkavimo vietą privačioje parkavimo aikštelėje mieste prie parduotuvės? Pvz UniPark tai daro

  • LZNS

   Jeigu tai yra privati aikštelė, tai – teisėtai.

 81. Modestas

  Sveiki ,dirbu socialiniu paslaugu centre vezu neigaliuosius. Statymo korteles nera tik neigaliojo zenklas. Ivaziuoti i Santariskiu aikstele reikalauja statymo korteles be korteles neileidzia. Kaip elgtis?

  • LZNS

   Ar neįgalieji kuriuos vežate turi neįgaliųjų parkavimo korteles? Nes jie tiesiog galėtų su savim ją pasiimti ir parodyti kai reikia.

 82. Lina

  Automobilyje padeta neigaliuju statymo kortele,isduota neigaliajam. bet ta pati automobili vairuojaja kitas, visiskai sveikas, asmuo. Ar jis turi teise statyti automobili po zenklu“neigalusis“ daugiabuciu aiksteleje?

 83. Modestas

  Vežu vaikus, kūdikius. Jie yra neteke tėvu globos, korteles jie negali turėti

  • LZNS

   Jie gali turėti kortelę jeigu vaikams nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba specialusis nuolatinės pirmo lygio priežiūros (pagalbos) poreikis. Kortelė išduodama asmens, kuriam nustatyta negalia vardu, o ne jo tėvams ar globėjams.

 84. Anzelika

  Sveiki,ar galima parkuoti automobili Neigaliems skirtoi vietoi,be Neigaliuju stovejimo korteles ir be zenkliuku.tik padejas prekije neigaliojo pazimejima kuriame nesimato kiek procentu turi darbingumo.pazimejimas apverstas,kur matosi tik kad galioja Neterminuotai…aciu uz atsakima

  • LZNS

   Neįgaliojo pažymėjimas nėra dokumentas leidžiantis parkuoti automobilį neįgaliųjų vietose. Pagal kelių eismo taisykles, automobilį parkuoti neįgaliųjų vietose galima tik pažymėjus automobilį neįgaliojo ženklais arba neįgaliųjų automobilių parkavimo kortele.

 85. Linas

  Ar galiu gauti stovejimo kortele su35 procentu darbingumu sergu onkologinė lyga pats vairuoju

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentavote surašyti visi kriterijai kuomet skiriama stovėjimo kortelė. Jeigu atitinkate bent vieną reikalavimą, tai kortelė priklauso.

 86. Gintaras

  Sveiki.Ar galiu gauti stovėjimo kortele su 50 procentų darbingumo lygio.

  • LZNS

   Kortelę gali gauti asmenys, kurie atitinka kriterijus nurodytus straipsnyje po kuriuo komentuojate.

 87. Laimutė

  Ar galiu gauti automobilio statymo kortelę, kai neįgalumas dėl susirgimo vidutinio lygio spec. poreikiai, bet dešinėje kojoje protezuota klubo ir kelio sąnariai, o kairės kojos trūkęs kelio meniskas?

  • LZNS

   Ar jūs pati vairuojate automobilį? ar naudojate vaikščiojimo priemonėmis (lazdele, ramentais, vaikštyne)? Ar iki pensijos amžiaus jums buvo nustatytas darbingumo lygis ir koks?

 88. Marytė

  Sveiki Ar galiu gauti stovėjimo kortele Ant kurios dabar yra užrašyta vidutinių poreikių lygis Dabar esu pensininkė ,onkologine ligone Važinėju į Vilnių Santaros klinikas tikrintis, savo transportu, turiu teisės Kai chemija atlikau gavau trečia gr

  • LZNS

   ar naudojate vaikščiojimo priemonėmis (lazdele, ramentais, vaikštyne)? Ar iki pensijos amžiaus jums buvo nustatytas darbingumo lygis ir koks? ar nustatytas ir galioja (arba nustatytas neterminuotai) specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis? Ar nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis

 89. Vytas

  Sveiki, Turiu neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę išduotą 2013m iki 2023m. taip pat neįgalumą iki 2023m, kol išeisiu į pensiją. Pensijinis amžius sukanka 2023m. Ar pratęs statymo kortelę pasirinkus pensiją ir kur reikia kreiptis?
  Ačiū

  • LZNS

   Jums reiks kreiptis į NDNT, kad nustatytų specialių poreikių lygį, kad galėtumėt naudotis neįgaliesiems priklausančiomis lengvatomis.
   Kartu galėsite pateikti prašymą ir išduoti parkavimo kortelę.

 90. Laimutė

  Iki pensijos nustatytas 50%darbingumo lygis, bet dėl ligos, protezavimas dėl traumos atliktas prieš 2 metus. Judėti sunku ir dėl kvėpavimo nepakankamumo ir dėl skausmo, o dėl lazdos ir vaikštynės, ramentų, tai negi čia pagrindinis kriterijus? Kas tokius surašė? Lazdą pasiimti bet kas gali. Apsunkintą judėjimą apsprendžia ne lazda, o organizmo būklė, tai medikų išvada turėtų būti, o ne lazda.

 91. Eugenijus

  Argalima statyti mašiną turint 20% negalia mokamose miesto vietose,turint stovėjimo kortelę.

  • LZNS

   Jeigu tos aikštelės nėra privačios, tai galima.

 92. Algis

  Kodėl unipark prie jvaziavimų į savo aikšteles neraso kad tai privati aikštelė ar rezervuota ir jokios stovėjimo kortelės negalioja. O mokėt reik nuo pirmos minutės su statymo zenklu uz 45 minutes sumokėjau 10 eurų baudą.

 93. Danguolė

  4-ių narių šeima:moteris,jos sugyventinis,du vaikai.Vaikai neįgalūs.Pasistatė ženklą daugiabučio kieme dviem mašinom.,6m.Mama ant vieno vaiko gavo ženklą ,ant kito vaiko- tėvas.Ar vienam namų ūkiui neužtenka 3m.aikštelės vienam auto? dar gal seneliai išsiims neįgalumo ženklus vaikams,užsidės ant savo mašinų…Sveikiesiems visai kieme nebebus vietos.Pakomentuokit.Ačiū

  • LZNS

   Šiuo metu nėra reglamentuota kiek vienam namų ūkiui privalu turėti automobilių, bet yra reglamentuota kaip skiriamos neįgaliųjų automobilių parkavimo kortelės. Vienam asmeniui su negalia priklauso viena neįgaliųjų automobilių statymo kortelė. Jeigu tėvai jas išsiėmė (2 asmenys 2 neįgalūs vaikai), tai seneliai tikrai jos negaus.
   Ar jūsų kieme visi namų ūkiai turi tik po vieną automobilį?

 94. Renaldas

  Iki pensijos dar penki metai ir iki senatvės pensijos nustatytas 30% darbingumo lygis, neįgaliųjų automobilių parkavimo kortelė neišduota (NDNT parašė kad nepriklauso), jokių spec. poreikių nėra nustatyta. Pats vairuoju, turiu automobilį ir vairuotojo pažymėjimą Ar galiu naudoti ženklą “neįgalusis“ turėdamas tik neįgaliojo pažymėjimą?

  • LZNS

   Ar jūs naudojatės techninėmis judėjimo pagalbos priemonėmis: neįgaliojo vežimėliu ar vaikščiojimo priemonėmis (lazdele, ramentais, vaikštyne)? Jeigu ne, tai tik sulaukus pensinio amžiaus galėsite gauti automobilių parkavimo kortelę. jeigu nepasikeis įstatymai.
   O ženklą neįgalusis galite naudoti, nes jį turi teisę turėti asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems nustatytas 0-30 procentų darbingumo lygis.

 95. Rita

  Sveiki. Turiu tėvuką 90 metų. Turime nustatyta vidutinę priežiūrą. Labai sunkiai juda dėl kelių sąnarių susidėvėjimo. Ar galime gauti neįgaliojo kortelę mašinai?

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate surašyti visi kriterijai kuomet skiriama kortelė. Paskaitykite prašau ir jeigu atitinkate nors vieną, tuomet priklauso.

 96. Irena

  Sveiki. Nepilnamečio vaiko vardu turime išduotą neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelę.
  Ar galioja šios kortelės lengvatos jei vaiko nėra mašinoje, ar galima naudoti privilegijas tik tada kai vaikas yra kartu automobilyje ir ar galiu kortelę laikyti už stiklo jei tuo metu važiuoju savo reikalais? Ar galiu nakčiai palikinėti automobilį daugiabučio namo kieme esančioje neįgaliojo stovėjimo vietoje? Bandžiau atrasti taisykles, kurios tiksliai apibrėžtu kada galima naudotis šia kortele, bet nepavyko. Esu sulaukusi komentarų, kad laikydama per naktį mašiną neįgaliems skirtoje vietoje pažeidžiu taisykles ir grasinimų sulaukti baudų. Labai prašau paaiškinti šią situaciją ir jei yra kokios aiškios taisyklės, atsiuskite nuorodą, kad galėčiau susipažinti. Labai nesinorėtų sulaukti baudų. Iš anksto dėkoju, ačiū.

  • LZNS

   Jeigu vaiko nėra mašinoje, tai lengvatos negalioja ir kortelės jūs naudoti negalite.
   Niekur nėra parašyta, bet traktuojama, kad mašiną galite laikyti neįgaliojo vietoje tuo atveju kai vaikas yra šalia: pvz. prie namų esančioje parkavimo aikštelėje kad ir per naktį, ugdymo ar gydymo įstaigos, parduotuvės ir pan.

 97. Savinijus

  L.diena,
  darbingumas 55% , turiu neigalumo pazymejima .neigaliu asmenu automobilio statymo kortele neisduota .
  Ar galiu statyti automobili pazymetuose vietose neigaliems nemokamose aikstelese prie polikliniku ,ligoniniu ? Ir jei -NEGALIMA- tai kodel ? ( Sirdies problemos – tanki busena vos gali eiti ).
  Dekoju.

  • LZNS

   Įstatymais yra numatyta kuriais atvejais asmenims yra suteikiama teisė statyti automobilį neįgaliųjų vietose. Jeigu jūs neatitinkate nustatytų kriterijų tai negalite parkuoti automobilį neįgaliųjų vietose. Kriterijai surašyti straipsnyje po kuriuo komentuojate.

 98. Natalija

  Sveiki, aš turiu nuo vaikystės 20% darbingumo.
  Ar tėvas gali, vežiodamas mane statyti automobilį neįgaliųjų aikštelėje, neturėdamas lipduko, gal užtenka tik neįgaliųjų pažymėjimo?
  Aciū

  • LZNS

   Įstatymuose nurodoma, kad neįgaliųjų parkavimo vietose automobilius statyti galima tik pažymėjus jį neįgaliųjų ženkliukais arba neįgaliųjų automobilių statymo kortele. Neįgaliojo pažymėjimas nėra dokumentas kuris suteikia teisę statyti automobilį neįgaliųjų vietose.
   Kadangi jums nustatytas 20 proc. darbingumas jums reikia kreiptis į NDNT, kad jums būtų išduota neįgaliųjų statymo kortelė https://ndnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/neigaliu-asmenu-automobiliu-statymo-korteles-isdavimas

 99. Laima

  Sveiki, ar galima su Neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele statyti automobilį ant geltonos spalvos zigzagų :1.27. Geltonos spalvos zigzagas žymi kelio vietą (pusę), kur per visą zigzago ilgį uždrausta stovėti?

  • LZNS

   184. Vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, leidžiama:
   184.1. nepaisyti kelio ženklo „Stovėjimo ribotą laiką vieta“, jei jis neriboja stovėjimo laiko elektromobilių įkrovimo vietoje, ir kelio ženklo „Stovėjimo nurodytu laiku vieta“ reikalavimų;.
   184.2. sustoti ir stovėti kelio ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ galiojimo zonoje ir (arba) ties nubrėžtomis prie važiuojamosios dalies krašto 1.4 ar 1.9 horizontaliojo ženklinimo linijomis.

 100. Gintas

  Sveiki.Turim dukra neigalia, jei nustatytas darbingumu lygis 15%.Yra isduota ,,Neigaliuju automobilių statymo kortelė“.Ji nevairuoja.Gyvenam daugiabutyje,Kaimynai reiskia pritenzijas,kad turiu garaza uz 1,5km, kam retkarciais pasistatau kieme automobili.Gretimoje laiptineja gyvena taip pat neigalus,jam savivaldybe pazymejo vieta,mes neprasem.Jie aiskina vienam namui viena,vieta.Ar teisingai aiskina?

  • LZNS

   Nėra nustatyta kiek vietų priklauso vienam namui, jeigu tame name gyvena ne vienas asmuo su negalia. Jūs taip pat galite kreiptis dėl parkavimo vietos įrengimo.

 101. Onute

  Sveiki turiu 40% neygaluma ir judejimo negale ar priklauso neygaliojo zenklas automobiliui nors pati nevairuojiu..ir kur kreiptis

  • LZNS

   Kadangi neturite vairuotojo pažymėjimo ar nesinaudojate kompensacinės technikos priemonėmis, tai neįgaliojo parkavimo kortelė jums nepriklauso.

 102. Arūnas

  Sveiki, turiu 30 proc. darbingumą iki pensijos . Ar galiu naudoti Skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ nes kaip teigia Kauno NDNT ženklo klijuotis negaliu nes gausiu bauda, statymo kortelė nepriklauso neatitinku kriterijų tad noriu tik naudoti ženklą „Neįgalusis“ bet dabar nebežinau ar galime ar ne, nors kiek įstatymų perskaičiau visur teigiama kad fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems nustatytas 0–30 procentų darbingumo lygis gali naudot, o dokumentas, suteikiantis teisę naudoti ženklą, yra neįgaliojo pažymėjimas. Tai kaip čia iš tikrųjų yra ar čia koks naujas įstatymas išsėjąs bet tokio niekur nerandu

  • LZNS

   Skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ gauti teisę turi fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems nustatytas 0-30 procentų darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba turi neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę. Bet kai kuriais atvejais neįgaliojo ženklas nesuteikia teisės parkuoti automobilį daugumoje vietų, pvz. savivaldybės įrengtose parkavimo vietose ir pan., nes ten galioja tik automobilių parkavimo kortelė.

 103. Bronius

  Ar galima statyt automobilį, priklausaantį Biovela UM Utenos mėsa po šiuo ženklu (automobilis priklauso bendrovei) ir ant priekinio stiklo panelės yra padėtas ženklas AK Nr. 0086015 išduotas Vilniaus I teritorinio skyriaus ir galiojantis iki 2023-12-21. Automobilis Wolsvagen Valst Nr. KUD 537.

  • LZNS

   Negalime komentuoti šio klausymo, nes neaišku koks ženklas.

 104. Ricardad Lauraitis

  Sveiki ka tik pakeite keluo sanari turiu 45″ neigaluma.Apie tris menesius negalesiu normaliai vaikscioti i rebilitacijas ar galima gauti neįgaliojo kortele keliems menesiems.Veliau keis ir antra sanari.

  • LZNS

   Jeigu naudojatės techninės pagalbos priemonėmis, tai reikia kreiptis į NDNT ir jums nustatys ar priklauso.

 105. Gintarė

  Sveiki, situacija tokia atvaziavau i svecius su vaiku ir pasistaciau automobili neigaliuju vietoje.(vaikas turi spec. poreikius ir turim statymo kortele) lipant i automobili priejo moteris ir pradejo sakyti kad negaliu statyti cia automobilio nes man nepriklauso. Nors zenklo rezervuota jokio nera. Yra tik neigaliesiems ir kad 6m dviems automobiliams. Sako kad tos dvi vietos yra skirtos tik tam daugabuciui ir as galiu pasistati automobili max 30min neigaliuju vietoje. Pradejus sakyti kad as turiu tokia pat teisia cia statyt automobili pradejo grasint baudom ir kad perduos mano automobilio numerius policijai. Tai klausimas ar tikrai uz tai galiu gaut bauda?

  • LZNS

   Prie daugiabučių įrengti ženklai nėra vardiniai, nebent dar šalia būtų ženklas rezervuota.
   Jūs tikrai galite statyti automobilį, bauda nebus skirta, nes turite teisę statyti autmobilį neįgaliųjų vietose kai jūsų vaikas yra šalia.

 106. Bronius

  Ar galima statyti automobilĮ po kelių ženklu 528 automobilių stovejimo vieta su paildoma 846 lentele neįgalieji.. Tankiai po šiuo ženklu stovi Biovela UM Utenos mėsa automobilis priklausantis bendrovei. ir ant priekinio stiklo panelės yra padėta neįgaliojo kortelė AK Nr. 0086015 išduotas Vilniaus I teritorinio skyriaus ir galiojantis iki 2023-12-21. Automobilis Wolsvagen Valst Nr. KUD 537. Ar gali bendrovių automobiliai tureti ir naudotis neįgaliojo kortelėmis.

  • LZNS

   Jeigu vairuotojas turi negalią ir turi teisę naudoti kortelę tai gali statyti automobilį.

 107. Nerilė

  Laba diena. Socialinės globos įstaiga teikianti ilgalaikes soc.globos paslaugas, tirinti spec.transporta asmenų su negalia pervežumui. Kokiu būdu įstaigai gauti neįgaliojo statymo kortelę būtent įstaigai?

  • LZNS

   Statymo kortelė yra skiriama tik asmenims su negalia. Vežant asmenį su negalia jis turi turėti su savimi statymo kortelę.
   Socialinės globos įstaigos, kai joms priklausančiomis priemonėmis (lengvaisiais automobiliais, mikroautobusais ir autobusais) vežami neįgalieji turi teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“.

 108. vladas

  ar turiu teise i automobilio statymo kortele,man pakeisti abu klubai,vienas pries du metus,bet nepasiseke tebejauciu skausmus,o antras pries menesi,ir dar irgi tebeskauda,buvau 50 procentu neygalus ir su profesine liga iki 2022.07.del profesines ligos skauda koju raumenis ir sunku vaikscioti,dabar isejau i pencija.vairavimo stazas 47 metai,ar priklauso kortele,isanksto aciu uz atsakyma.

 109. Deividas

  Sveiki as ejau del automobilio paromos iš neigalumo nustatimo tarnyba bet gavau atsakyma kad as neturu spec poreikiu komie jie ira as nesuprantu

 110. Ingrida

  Sveiki.Noriu paklausti ar Kauno Klinikose galioja kitos taisyklės neįgalumo ženklą turintiems darbuotojams?Turiu leidimą įvažiuoti į teritoriją,už kurį kiekvieną mėnesį moku mokestį ir noriu statyti arčiau pastato neįgaliųjų vietoje,nes tam turiu leidimą ir antro laipsnio širdies nepakankamumą,greitai uždūstu ir t.t.Mašina stovi beveik viena,niekam nekliudo,neužstoja pravažiavimo ar praėjimo,o klinikos dar lyg ir nėra privati teritorija.Tai klausimas,ar galiu stovėti 12 val.?

  • LZNS

   Mes negalime pasakyti kokios salygos galioja Kauno klinikų teritorijoje. Jeigu turite leidimą įvažiuoti, reiktų klausti tų kas jums leidimą išdavė, kokios yra salygos.

 111. Rimantas Stasys

  Laba diena turiu 2 neigalumo vid poreikiu darytas sirdies kr suntavimas Zmona trisdesimt % darbinguma darytau stuburo operacija abu sunkiai vaikstom kokios salygos del leidimo staty ti auto neigaliojo vietoi .Aciu

 112. Daiva

  Laba diena, tėčiui nustatytas neįgalumas, pirmo lygio spec. poreikiai. Gyvena daugiabutyje kurio kiemas yra bendras su kitu daugiabučiu, kurio gyventojai įrengė šlagbaumą, todėl negali privažiuoti nei greitoji, nei spec. mašina. Tėtis nevaikštantis, kai reikia vežti pas gydytoją ir t.t. sudėtinga, brigadai reikia toli jį nešti. Kur turėtume kreiptis?

  • LZNS

   Reikia kreiptis į daugiabučio bendriją ir papasakoti apie savo problemą.

 113. Vydune

  Laba diena,

  atsikraustėme, vyras turi sunkią negalią praktiškai nevaikšto. Pasistatėme į neįgaliųjų vietą prie namo. Kaimynė pareiškė, kad čia jo neįgalaus šeimos nario vieta, ją įsirengė savo lėšomis ir mes neturime teisės į tą vietą statyri automobilio. Ar gali neįgalus daugiaaukščio namo kieme neįgalus turėti privačią stovėjimo vietą savivaldybės žemėje ir neleisti kitam neįgaliam statyti mašinos?

  • LZNS

   Siūlome jums kreiptis į Savivaldybę, kad jums irgi įrengtų neįgaliųjų statymo vietą.Nes jeigu jūs statote mažiną į tą vietą, tai jūsų kaimynas su negalia neturės kur statyti automobilio. Jis gal irgi sunkiai vaikšto ar turi kitų problemų.

 114. Mama

  Gal galite paaiškinti ar mes kokių dokumentų nesusitvarkę, ar tikrai kortelė mums nepriklauso. Klausimas kyla todėl, kad sutinkame gydymo įstaigose asmenis su tokiais pat neįgalumais, bet jiems tarnyba kortelę yra išdavusi, o mums jau tris kartus tęsiant neįgalumą neišdavė parašydami vieną sakinį, kad neatitinkame kriterijų kortelei gauti. Auginu vaiką, kuriam nustatytas vidutinis neįgalumas, II lygio priežiūra ir PPT nustačiusi didelius spec poreikius. Vaikas sunkiai vaikšto (kai visiškai nevaikščiojo, tai tarnyba irgi rašė, kad kriterijų neatitinkame), ropoja jei nori greičiau pasiekti tikslą, o dar ir dažnai stengiasi eiti į priešingą pusę, nei reikia, todėl kyla pavojus, kad kol pereisime visą aikštelę prie parduotuvės, ištrūks ir paropos po pravažiuojančio automobilio ratais. Į gydymo įstaigas labai dažnai reikia vežti vaiką, o prie jų dažnai tik neįgaliųjų vietos, todėl tenka automobilį statyti toli ir vaiką atsinešti į gydymo įstaigą. Tuoj pačiai dėl sveikatos tos kortelės man prisireiks nuo tokio fizinio krūvio.

  • LZNS

   Teisę gauti kortelę turi:
   * asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba specialusis nuolatinės pirmo lygio priežiūros (pagalbos) poreikis.
   Kadangi neatitinkate šių kriterijų, tai kortelė jums nėra skiriama. Jeigu būtų nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba pirmo lygio priežiūros (pagalbos) poreikis, tai kortelę gautumėt.

 115. Živilė

  Daugiabučio namo kieme yra įrengta tik 1 vieta statyti automobilius neįgaliems (3m). Keletas gyventojų turi teisę naudotis šia vieta, bet nuolatos šioje vietoje automobilį stato ir laiko tik vienas ir tas pats senjoras(turintis tam teisę), tarytum „okupavo“ ar privatizavo šią vietą. Ar mes teisūs, sakydami, kad ne jam vienam asmeniškai yra suteikta vieta laikyti automobilį, bet ir kiti gyventojai (su pažymėjimais) gali statyti, parkuoti ir laikyti automobilį, pažymėtą neįgaliojo ženklu ar vežantys neįgalius asmenis iki 30% darbingumo? Dėkoju.

  • LZNS

   Jeigu tas senjoras kreipėsi į savivaldybę ir jo prašymu buvo įrengta vieta, tai jis tą vietą ir „okupavo“. Visi gyventojai, turintys lengvojo automobilio parkavimo korteltes ir gyvenantys tame name, gali kreiptis į savivaldybę, kad jiem būtų įrengtos neįgaliojo vietos. Jeigu jums įrengs vietą, neteks pyktis su kaimynais.

 116. Marija

  Teisingai, mūsų vietą dažnai užimta,bet kol kas tylim, greitai išvažiuoja.bet nervoja,kada ne savo vieta stato.

 117. Anna

  Sveiki, noreciau pasiteirauti. Gyvenu kartu su mama, jai nustatytas 15% darbingumas, turi isduota neigaliojo statymo kortele. Ji teises turi, taciau nevairuoja, as ja nuvezu kur jai reikia. Ar galiu grizusi viena namo vakare, statyti masina i neigaliojo vieta su jos kortele, jeigu sekancia diena vesiu ja automobilyje? Gyvename daugiabutyje. Neigaliojo vieta irengta mano mamos prasymu savivaldybei. Niekur neradome aprasytos sios tvarkos, aciu uz atsakyma.

 118. Juozas

  Mano darbingumas 25% turiu traktorinyko pažymejima ar galiu gauti statymo kotele ?ir dar jai turetau statymo kortele ar draugas gali statyt automobily neygaliuju vietoj man esat automobilij

  • LZNS

   Galite gauti statymo kortelę ir jūsų draugas galės statyti automobilį neįgaliųjų vietose kai jus vež.

  • LZNS

   Tai galite kreiptis ir pabandyti nustatyti.

 119. Rasita

  Sveiki noriu ysigyti AM kategorijos mašina man yra 23 metai ar reikia teisės išsilaikyti ar užtenka išklausyti teorija

  • LZNS

   AM kategorijai priskiriami mopedai ir lengvieji keturračiai, kuriuos galite pradėti vairuoti nuo 15 metų.
   Norint įgyti šią kategoriją reikia tik išlaikyti vairavimo teorijos egzaminą VĮ „Regitroje“. Praktinių vairavimų šiai kategorijai nėra.

 120. Regimantas

  Sveiki, tai jūs norite man pasakyti jog nusipirke neįgaliojo lipduka jau gali statytis neįgaliųjų vietose? Nors neturi neįgaliojo statymo pažįmėjimo. Pas mus ištisai pristatyta tokių gudručių mašinų, o va su pažįmėjimu vietos jau ir nėra.

  • LZNS

   Jeigu asmuo neturi teisės gauti parkavimo kortelę, jis gali turėti teisę naudoti neįgaliojo ženklą. Jo teisę naudoti neįgaliojo ženklą patvirtina neįgaliojo pažymėjimas ar specialių poreikių pažymėjimas pagal tam tikrus kriterijus. Vien negalios turėjimas nesuteikia teisės klijuoti neįgaliojo ženklą.

 121. Renatas

  Labas,darbingumas nustatytas 55%
  Turiu neigaluma del operuoto stuburo 3 kartus.Darbingumo lygis nustatytas 2012 metais ir galioja iki pencijinio amžiaus.Pats esu vairuojantis.Dėl specialiuju poreikiu pažymoja nieko nera parasyta.
  Ar turiu galimybe gauti automobilio statymo kortele?

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra suraįyti visi kriterijai, kurie suteikia teisę gauti kortelę. Jeigu jūsų turimi sveikatos sutrikimai atitinka nors vieną kriterijų, tai galite gauti kortelę.

 122. Vilija

  Sveiki, nepilnamečiui vaikui nustatytas sunkus neįgalumo lygis bei išduota neįgaliojo transporto kortelė, tačiau daugiabučio kieme dažnai nėra vietos. Atvežus vaiką po mokyklos kartais tenka palikti automobilį tam netinkamoje vietoje – namo šone, vietoje kur nėra nei vieno lango ar balkono – tol kol atsilaisvins vieta kieme. Tačiau jau ne pirmą kartą gaunam baudą iš pilicijos, nors automobilis būna su ženklu. Ar nepažeidžiamos neįgalaus asmens teisės? Vaikas turi sunkią negalią, dėmesio sutrikimą, negaliu jo paleisti vieno, o pati tuo metu važiuoti ieskoti vietos mašinos parkavimui toli nuo kiemo.

  • LZNS

   Galite kreiptis į savivaldybę, kad jūsų kieme būtų įrengta vietą neįgaliojo automobiliui.

 123. Nerijus

  Ar galima būtų vairuoti transporto priemonę

 124. Audrius

  Laba diena.
  Susilaužiau kairę koją. Ji sugipsuota, bet su ramentais judu.
  Ar galiu užsiklijuoti neįgalaus ženklą laikinai (mėnesiui), kad gsalėčiau privažiuoti arčiau poliklinikos ir prie laiptinės, kurios name gyvenu, ir pan. Neturiu, kas mane vežioja, o automobilis yra su automatine pavarų dėže, kurį galiu vairuoti.
  Ačiū

  • LZNS

   Ne, deja negalia. Ženkliuko naudojimą nustato teisės aktuose nurodyti kriterijai, t.y. asmeniui turi būti nustatyta negalia arba pesc. poreikiai.

 125. Audrius

  Laba diena dar kartą
  O kas nustato asmeniui negalią ar spec. poreikį?

  Prieš tai siunčiau:
  Laba diena.
  Susilaužiau kairę koją. Ji sugipsuota, bet su ramentais judu.
  Ar galiu užsiklijuoti neįgalaus ženklą laikinai (mėnesiui), kad gsalėčiau privažiuoti arčiau poliklinikos ir prie laiptinės, kurios name gyvenu, ir pan. Neturiu, kas mane vežioja, o automobilis yra su automatine pavarų dėže, kurį galiu vairuoti.
  Ačiū

  LZNS 2024 Sau 29

  Ne, deja negalia. Ženkliuko naudojimą nustato teisės aktuose nurodyti kriterijai, t.y. asmeniui turi būti nustatyta negalia arba pesc. poreikiai.

  • LZNS

   Negalią ir spec. poreikius nustato Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra gavusi šeimos gydytojo siuntimą.

 126. Saulius

  Sveiki. Mama turi tik 15% darbingumo. Turim neigaliojo kortele. Ar butina, kad ji pati butinai sedetu automobilyje, ar galiu ir be jos pasinaudoti kortele? Aciu

  • LZNS

   Kortelę galite naudoti tik tada kai mama yra automobilyje.

 127. DARIUS

  Sveiki. Ar galima turint neigaliojo statymo kortele statyti transporto priemone po ženklu stoveti ar sustoti draudžiama?

  • LZNS

   Kelių eismo taisyklėse nurodoma, kad:
   Vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele, leidžiama:
   sustoti ir stovėti kelio ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ galiojimo zonoje ir (arba) ties nubrėžtomis prie važiuojamosios dalies krašto 1.4 ar 1.9 horizontaliojo ženklinimo linijomis.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas