Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Judėjimo techninės pagalbos priemonių skyrimo kriterijai

Kompensacinė technika

 

Eil.

Nr.

Judėjimo techninės pagalbos priemonės
 (toliau – TPP) pavadinimas

Judėjimo TPP aprašymas

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti judėjimo TPP (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)

1. ELEKTRINIS VEŽIMĖLIS. Judėjimo TPP, varoma elektra
1.1. Elektrinis vežimėlis ir jo priedai asmeniui nuo 18 metų Judėjimo TPP, varoma vienu arba daugiau elektros variklių, valdomų vežimėlyje sėdinčio asmens ir (arba) padėjėjo, turinti jame sėdinčiam asmeniui skirtą kūno atramos sistemą, elektroninį greičio valdiklį bei elektroninį arba rankinį krypties valdiklį Asmeniui nustatyta tetraplegija arba labai ryški tetraparezė; asmuo turi neprotezuojamas abiejų blauzdų ir šlaunų biges, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos; yra nervų, judėjimo ir atramos sistemos ar kitų sistemų pažeidimų, kai labai sutrikusi visų keturių galūnių funkcija (ryški abiejų rankų parezė ir kojų plegija)
1.2. Elektrinis vežimėlis ir jo priedai asmeniui iki 18 metų
1.3. Daugiafunkcis elektrinis vežimėlis Elektrinis vežimėlis, turintis papildomas funkcijas (pvz.: pakėlimo, pastatymo į vertikalią padėtį, perkėlimo, įskaitant ir vežimėlio valdymą burna ir kt.) Asmeniui nuo 14 metų nustatyta tetraplegija (labai ryški tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, nugaros ar galvos smegenų pažeidimo, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; asmuo turi neprotezuojamas abiejų blauzdų ir šlaunų biges, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos
1.4. Skuteris Judėjimo TPP, varoma elektra, su vairo mechanizmu, valdomu paties naudotojo, galinti įveikti ne mažesnę kaip 15 procentų statumo įkalnę ir nuvažiuoti ne mažiau kaip
15 km
Asmeniui nuo 18 metų nustatyta vienos arba abiejų kojų parezė; ryški hemiparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis arba amiostatinis sindromas; lėtinis kojų arterinės kraujotakos
II laipsnio nepakankamumas; lėtinis kojų veninės kraujotakos
III laipsnio nepakankamumas; abiejų kojų dramblialigė; lėtinis plaučių III laipsnio nepakankamumas; širdies
III funkcinės klasės nepakankamumas; asmeniui persodinta širdis ar dirbtinė širdis; asmeniui nustatytas hipofizinis sindromas; asmeniui nustatytas specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis
2. VEŽIMĖLIS. Judėjimo TPP, valdoma rankiniu būdu
2.1. Palydovo valdomas vežimėlis  
2.1.1. Nesudėtingos konstrukcijos ar multifunkcis asmeniui iki 18 metų

Vežimėlis, kurį stumia ir valdo kitas asmuo, su trimis ar keturiais mažais ratais, stūmimo rankena (-omis), saugos ir (ar) kitais kūno prilaikymo diržais, padedančiais užtikrinti stabilią sėdėseną, reguliuojamomis nugaros, pėdų ir kitomis atramomis, tinkamas važiuoti lauke

 

Asmeniui nustatytas III laipsnio kraujotakos nepakankamumas; III laipsnio plaučių, širdies nepakankamumas; hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija;

ryški kojų parezė, tetraparezė;

ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas; abiejų blauzdų bigės arba aukštesnio lygio amputacija; judėjimo ir atramos sistemos ligos ir traumų pasekmės, trukdančios valdyti mechaninį vežimėlį;

asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis

2.1.2. Nesudėtingos konstrukcijos asmeniui nuo 18 metų Vežimėlis, kurį stumia ir valdo kitas asmuo, su keturiais mažais ratais, stūmimo rankena (-omis), nugaros, rankų, reguliuojamomis pėdų atramomis, padedančiomis išlaikyti sėdimą padėtį, tinkamas naudoti patalpoje ir urbanistinėje aplinkoje

Asmeniui nustatytas III laipsnio kraujotakos nepakankamumas;

III laipsnio plaučių, širdies nepakankamumas; hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija; apysunkė kojų paraparezė, tetraparezė; ryški ataksija;

ryškus hiperkinezinis sindromas; abiejų blauzdų bigės arba aukštesnio lygio amputacija; judėjimo ir atramos sistemos ligos ir traumų pasekmės, trukdančios valdyti mechaninį vežimėlį;

asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis

2.1.3.

multifunkcis asmeniui nuo 18 metų

 

 

Vežimėlis, kurį stumia ir valdo kitas asmuo, su nugaros, pėdų, liemens, galvos ir kitomis atramomis, reguliuojamomis įvairiomis kryptimis, saugos bei kitais kūno prilaikymo diržais, padedančiais užtikrinti stabilią sėdėseną, su galimybe keisti sėdėjimo padėtį
2.2. Abiem rankomis valdomas vežimėlis su varomaisiais galiniais ratais
2.2.1. Universalaus tipo
2.2.1.1. Nesudėtingos konstrukcijos Vežimėlis, kurį varo ir valdo jame sėdintis asmuo, abiem rankomis sukdamas ratus ar ratų lankus (gali valdyti ir kitas asmuo), tinkamas naudoti patalpoje ir urbanistinėje aplinkoje Asmuo dėl sveikatos būklės (pvz.: paraplegijos, paraparezės, raumenų nykimo, išsėtinės sklerozės ir kt.) negali funkcionaliai vaikščioti, bet gali judėti rankomis varomu vežimėliu, vis dėlto nėra visiškai savarankiškas; asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis
2.2.1.2. Sveriantis ne daugiau kaip 14 kg Vežimėlis, kurį varo ir valdo jame sėdintis asmuo, abiem rankomis sukdamas ratus ar ratų lankus (vežimėlį gali valdyti ir kitas asmuo), tinkamas naudoti patalpoje ir urbanistinėje aplinkoje, visiškai sukomplektuotas sveria ne daugiau kaip 14 kg
2.2.1.3. Turintis daugiau reguliavimo galimybių Vežimėlis, kurį varo ir valdo jame sėdintis asmuo, abiem rankomis sukdamas ratus ar ratų lankus (vežimėlį gali valdyti ir kitas asmuo), tinkamas naudoti patalpoje ir urbanistinėje aplinkoje, turintis daugiau nei įprasta reguliavimo (pvz., keičiant varomųjų ratų padėtį ir kt.) galimybių
2.2.1.4. Su svorio centru, perkeltu atgal Vežimėlis, kurį varo ir valdo jame sėdintis asmuo, abiem rankomis sukdamas ratus ar ratų lankus (vežimėlį gali valdyti ir kitas asmuo), tinkamas naudoti patalpoje ir urbanistinėje aplinkoje, su svorio centru, perkeltu atgal
2.2.1.5. Multifunkcis Vežimėlis, kurį varo ir valdo jame sėdintis asmuo, abiem rankomis sukdamas ratus ar ratų lankus (vežimėlį gali valdyti ir kitas asmuo), tinkamas naudoti patalpoje ir urbanistinėje aplinkoje, su nugaros, pėdų, liemens, galvos ir kitomis atramomis, reguliuojamomis įvairiomis kryptimis, saugos bei kitais kūno prilaikymo diržais, padedančiais užtikrinti stabilią sėdėseną (sėdėjimo padėtį galima keisti)
2.2.1.6. Bariatrinis Vežimėlis, kurį varo ir valdo jame sėdintis asmuo, sveriantis daugiau kaip 125 kg, abiem rankomis sukdamas ratus ar ratų lankus (vežimėlį gali valdyti ir kitas asmuo), tinkamas naudoti patalpoje ir urbanistinėje aplinkoje Asmuo dėl sveikatos būklės (pvz.: paraplegijos, paraparezės, raumenų nykimo, išsėtinės sklerozės ir kt.) negali funkcionaliai vaikščioti, bet gali judėti rankomis varomu vežimėliu, vis dėl to, nėra visiškai savarankiškas (nemoka išlaikyti kūno pusiausvyros galinių ratų pusėje); asmuo dėl nutukimo negali funkcionaliai vaikščioti; asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis
2.2.2. Aktyvaus tipo Manevringas, abiem rankomis valdomas vežimėlis su varomaisiais galiniais ratais, sveriantis ne daugiau kaip
11 kg (visiškai sukomplektuotas)
Asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu vežimėliu, įprastoje aplinkoje jis yra visiškai savarankiškas
2.3. Vienpusio varymo Vežimėlis, kurį viena ranka varo ir valdo jame sėdintis asmuo, sukdamas ratus ar ratų lankus (vežimėlį gali valdyti ir kitas asmuo), tinkamas naudoti patalpoje ir urbanistinėje aplinkoje Asmuo dėl sveikatos būklės gali judėti viena ranka varomu vežimėliu ir dėl specialių įgūdžių ar kitų individualių savybių judėti vienpusio varymo vežimėliu
2.4. Skirtas tetraplegikui   Manevringas vežimėlis su reguliuojamo aukščio nugaros atrama, stūmimo rankenomis, varomaisiais galiniais ratais, valdomas abiem rankomis neslidžiais lankais, padengtais sukibimą su paviršiais pagerinančia danga Asmuo dėl sveikatos būklės (silpnų rankų / plaštakų ir sutrikusios liemens kontrolės) gali judėti vežimėliu su reguliuojamo aukščio nugaros atrama ir lankais neslidžia danga
2.5. Individualiai pagamintas vežimėlis
2.5.1. Asmeniui iki 18 metų Vežimėlis, pagamintas individualiai pagal asmens individualius fizinius ir medicininius poreikius Asmuo dėl sveikatos būklės juda vežimėliu, kai nėra galimybės pritaikyti kitos rūšies vežimėlio, ir jo individualiems poreikiams patenkinti būtinas individualiai pagamintas vežimėlis
2.5.2. Asmeniui nuo 18 metų (S) Vežimėlis, pagamintas individualiai pagal asmens individualius fizinius ir medicininius poreikius
3. VEŽIMĖLIO REIKMENYS, DALYS ir (AR) DETALĖS
3.1. Vežimėlyje sėdinčio asmens tvirtinimo sistemos (diržai, liemenės, naudojami sėdint vežimėlyje)

Priemonės, skirtos asmenims, kurie neišlaiko pusiausvyros, sėdėdami slysta, svyra į vieną pusę, negali pastovėti

 

Asmuo naudojasi vežimėliu
3.2. Plaštakos apsaugos priemonės Pirštinės vežimėliui valdyti Asmeniui nustatyta tetraparezė, tetraplegija
3.3. Pagalbinis ratas Prie aktyvaus tipo vežimėlio tvirtinamas pagalbinis ratas, padedantis lengviau įveikti paviršiaus nelygumus, šaligatvio bortelius ar kitas kliūtis, kai reikia naudotis vežimėliu urbanistinėje aplinkoje Asmuo naudojasi aktyvaus tipo vežimėliu
3.4.

Varytuvas

 

3.4.1. Mechaninis Įtaisas, montuojamas prie aktyvaus tipo vežimėlio, padedantis rankiniu būdu varyti (traukti) vežimėlį Asmuo naudojasi aktyvaus tipo vežimėliu
3.4.2. Elektrinis Įtaisas, padedantis vežimėlį varyti elektra, montuojamas prie vežimėlio, skirto tetraplegikui, arba aktyvaus tipo vežimėlio Asmeniui nuo 14 metų nustatyta tetraplegija (labai ryški tetraparezė), kojų plegija dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, nugaros ar galvos smegenų pažeidimo, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių ir asmuo naudojasi neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui arba aktyvaus tipo vežimėliu
3.4.3. Hibridinis Įtaisas, padedantis varyti vežimėlį rankomis ir (ar) elektra, montuojamas prie vežimėlio, skirto tetraplegikui, arba aktyvaus tipo vežimėlio Asmuo naudojasi vežimėliu, skirtu tetraplegikui, arba aktyvaus tipo vežimėliu, išskyrus tam tikrus atvejus
3.5. Sustiprintos padangos su kameromis Vežimėlio padangų viršutinė gumos danga sustiprinta, padangos su kameromis Asmuo naudojasi universalaus tipo vežimėliu, aktyvaus tipo vežimėliu ir vežimėliu, skirtu tetraplegikui
3.6. Padanga (įprasta) su kamera Vežimėlio padangų viršutinė gumos danga įprasta, padangos su kameromis Asmuo naudojasi neįgaliojo vežimėliu
3.7. Baterija Elektriniam vežimėliui elektrą tiekiantis įtaisas Asmuo naudojasi elektriniu vežimėliu
3.8. Vežimėlio dalys ir (ar) detalės, skirtos individualiam vežimėlio pritaikymui Individualiam naudojimui skirtos atsarginės dalys ar detalės, siekiant vežimėlį pritaikyti asmens individualiems poreikiams Asmuo naudojasi vežimėliu
3.9. Vežimėlio nugaros atrama   Asmeniui, besinaudojančiam vežimėliu, reikia užtikrinti nugaros stabilumą
4. PER(SI)KĖLIMO PRIEMONĖS
4.1. Slankioji lenta Asmens padėties ar krypties keitimo priemonė, skirta asmeniui savarankiškai persėsti nuo vieno paviršaus ant kito slinkties būdu Asmeniui sunku persėsti nuo vieno paviršiaus ant kito, jis negali savarankiškai persikelti iš vienos vietos į kitą pasikeldamas, atsistodamas
4.2. Slankusis kilimėlis ar vartymo paklodė Asmens padėties ar krypties keitimo priemonė, skirta asmeniui persėsti nuo vieno paviršaus ant kito, pakeisti padėtį lovoje slinkties būdu, sumažinti trintį ir apsaugoti odą nuo pažeidimo Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos, paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis
4.3. Keliamasis diržas ar keliamųjų diržų komplektai Įtaisas, skirtas rankiniu būdu perkelti asmenį į kitą vietą, prilaikyti jį stovint ar vaikštant Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis; asmuo turi judėjimo sutrikimų
4.4. Mobilusis keltuvas su stacionaria ar diržine sėdyne Įtaisas, skirtas sunkiai judantį, sunkiai atsistojantį asmenį sėdimoje padėtyje perkelti į vežimėlį, kėdę, vonią, ant tualeto ir pervežti patalpoje Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis
4.5. Sukamasis diskas Įtaisas, pritaikytas asmeniui lengviau pasisukti sėdint ant kėdės, lovos, automobilio sėdynės Asmuo naudojasi vežimėliu
4.6. Atsikėlimo stovas arba diržai Prie lovos pastatomas stovas arba tvirtinami diržai, į kurį (-iuos) įsitvėrusiam asmeniui lengviau atsikelti iš lovos Asmeniui sunku pasiversti, keisti kūno padėtį ir (ar) atsisėsti lovoje
4.7. Keliamoji sėdynė Kėlimo įranga asmeniui nuo sėdimojo paviršiaus pakelti, padedanti jam lengviau atsistoti, naudojama kaip atrama sėdantis ar stojantis Asmeniui nustatytas reumatoidinis artritas; asmuo yra po endoprotezavimo operacijos
5. TRIRATIS AR KETURRATIS
5.1. Kojomis minamas triratis ar keturratis Judėjimo ir (ar) reabilitacijos priemonė, skirta asmenims, turintiems pusiausvyros ir judėjimo sutrikimų Asmens koordinacija dėl cerebrinio ar kitokio paralyžiaus sutrikusi, tačiau jis gali judėti triračiu ar keturračiu
5.2. Rankomis valdomas triratis Judėjimo ir (ar) reabilitacijos priemonė, skirta asmenims, kurie greitai pavargsta ir kurie turi pusiausvyros, judėjimo sutrikimų Asmens koordinacija dėl cerebrinio ar kito paralyžiaus sutrikusi, bet jis gali judėti triračiu
6. VIENA RANKA VALDOMOS VAIKŠČIOJIMO PRIEMONĖS
6.1. Vaikščiojimo lazdelė  
6.1.1. Medinė Ranka valdomas įtaisas (turintis rankeną, kotą ir vieną antgalį, bet neturintis dilbio atramos), skirtas asmeniui pasiremti ir išlaikyti pusiausvyrą vaikščiojant Asmeniui nustatytas raumenų silpnumas (poliomielitas, miastenija, apatinių galūnių nervų pažeidimai); sutrikusi pusiausvyra (pvz.: galvos smegenų pažeidimai, išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, polineuropatija ir kt.); kaulų ir sąnarių pažeidimai (osteoporozė, deformuojanti artrozė, traumos); deformacijos (skoliozė, galūnės sutrumpėjimas)
6.1.2. Metalinė
6.2. Vaikščiojimo lazda su trimis ar daugiau kojelių Ranka valdomas įtaisas (turintis atramą, rankeną, kotą ir tris ar daugiau antgalių), skirtas asmeniui pasiremti ir išlaikyti pusiausvyrą vaikščiojant Asmeniui nustatytas pusiausvyros sutrikimas
6.3. Alkūniniai ramentai Ranka laikomi įtaisai (turintys alkūninę atramą, kotą, rankeną ir antgalį (-ius)), skirti asmeniui pasiremti ir išlaikyti pusiausvyrą vaikščiojant Asmeniui nustatytas pusiausvyros ar koordinacijos sutrikimas (galvos smegenų traumos, insultas, stuburo pažeidimai ir trauminiai kaulų, raumenų pažeidimai kaip kitų ligų pasekmės); asmuo yra po endoprotezavimo operacijos
6.4. Pažastiniai ramentai  
6.4.1. Mediniai Ranka laikomi įtaisai (turintys pažasties atramą, kotą, rankeną ir antgalį (-ius)), skirti asmeniui pasiremti ir išlaikyti pusiausvyrą vaikščiojant Asmeniui nustatytas abipusis apatinių galūnių silpnumas, pusiausvyros ar koordinacijos sutrikimas, reumatoidinis artritas, apatinių galūnių pažeidimai, nervų sistemos ligos, sutrikdžiusios apatinių galūnių funkciją, traumų pasekmės; asmuo yra po endoprotezavimo operacijos
6.4.2. Metaliniai
6.5. Viena ranka valdomos vaikščiojimo priemonės priedai Viena ranka valdomos vaikščiojimo priemonės atsarginės detalės (vasariniai ir žieminiai antgaliai) Asmuo naudojasi viena ranka valdoma vaikščiojimo priemone
7. ABIEM RANKOMIS VALDOMOS VAIKŠČIOJIMO PRIEMONĖS
7.1. Vaikščiojimo rėmas Rėmas (su rankenomis, keturiais antgaliais ar dviem antgaliais ir dviem ratukais, be dilbio atramos, gali būti standusis ar žingsniuojantis), kurį asmuo pakelia norėdamas judėti, kuris padeda asmeniui išlaikyti stabilumą, pusiausvyrą ir kuriuo einantis ar stovintis asmuo paremia savo kūną Asmeniui nustatytas vienpusis ar abipusis apatinių galūnių silpnumas ir (ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas ar pusiausvyros sutrikimas (pvz.: išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos ir kt.) arba asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis
7.2. Vaikštynė su ratukais Vaikščiojimo įtaisas (su rankenomis, trimis ar daugiau ratukų, gali būti su poilsiui skirta sėdyne, nugaros atrama, traukiamas), kurį judindamas (stumdamas ar traukdamas) einantis asmuo užsitikrina stabilumą ir pusiausvyrą
7.3. Vaikštynė su staliuku Įtaisas su ratukais ir atraminiu staliuku arba dilbio atramomis, stumiamas į priekį abiem rankomis ar abiem rankomis ir viršutine kūno dalimi
7.4. Sėdimoji vaikštynė Įtaisas su ratais ir sėdyne ar diržu, laikančiu einančio asmens kūną, su dilbio atrama ar be jos Asmuo dėl sveikatos būklės gali vaikščioti tik sėdimoje padėtyje
7.5. Abiem rankomis valdomos vaikščiojimo priemonės dalys ir detalės Abiem rankomis valdomos vaikščiojimo priemonės atsarginės dalys ir detalės (pvz.: sėdynėlė, kojų skirtuvas ir kt.) Asmuo naudojasi abiem rankomis valdomomis vaikščiojimo priemonėmis
8. TUALETO REIKMENYS
8.1 Naktipuodžio kėdutė (su ratukais ar be jų) Kėdė su ratukais ar be jų, turinti surinkimo talpyklą, būtiną naudojantis ne tualetu Asmuo turi judėjimo funkcijų sutrikimų arba asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis
8.2. Paaukštinta tualeto sėdynė
8.2.1. Atskira (pastatoma) arba tvirtinama, arba netvirtinama

Sėdynė, skirta tualeto kriauklės aukščiui padidinti ir sėdėjimui ant sėdynės, atsistojimui nuo tualeto palengvinti. Pastatoma tualeto sėdynė – sėdynė, stovinti ant grindų, lengvai patraukiama nuo tualeto kriauklės, pvz., virš tualeto kriauklės naudojamas rėmas ir kt. Netvirtinama tualeto sėdynė – sėdynė, uždėta tiesiai ant tualeto kriauklės, nuo kurios ją galima lengvai nuimti.

Tvirtinama tualeto sėdynė – sėdynė, tvirtinama prie tualeto kriauklės.

Asmuo turi judėjimo funkcijų sutrikimų ir gali atsistoti tik nuo paaukštintų paviršių (pvz., po endoprotezavimo operacijos, kai sutrikusios klubo sąnario funkcijos ir kt.); asmeniui nustatyta tokia neurologinė būklė, kai jis gali atsistoti tik nuo paaukštintų paviršių
8.2.2. Elektra valdoma Tualeto sėdynė, valdoma pulteliu  
9. PRAUSIMOSI, MAUDYMOSI VONIOJE IR DUŠE PRIEMONĖS
9.1. Vonios (dušo) kėdė su ratukais Kėdė su ratukais, skirta atsisėsti prausiantis po dušu Asmuo naudojasi judumą ir pusiausvyrą užtikrinančiomis ar palengvinančiomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis (pvz.: įvairaus tipo vežimėliais, lazdelėmis, ramentais ir kt.)
9.2. Vonios (dušo) kėdė be ratukų Kėdė be ratukų, skirta atsisėsti maudantis vonioje ar prausiantis po dušu Asmuo naudojasi judumą ir pusiausvyrą užtikrinančiomis ar palengvinančiomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis (pvz.: įvairaus tipo vežimėliais, lazdelėmis, ramentais ir kt.)
9.3. Stacionari dušo kėdė Kėdutė, skirta atsisėsti prausiantis po dušu, tvirtinama prie sienos Asmuo naudojasi judumą ir pusiausvyrą užtikrinančiomis ar palengvinančiomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis (pvz.: įvairaus tipo vežimėliais, lazdelėmis, ramentais ir kt.)
9.4. Vonios suoliukas
9.4.1. Nesudėtingos konstrukcijos Suoliukas, dedamas ant vonios krašto (-ų) ar į vonią, skirtas asmeniui atsisėsti prausiantis Asmuo naudojasi judumą ir pusiausvyrą užtikrinančiomis ar palengvinančiomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis (pvz.: įvairaus tipo vežimėliais, lazdelėmis, ramentais ir kt.)
9.4.2. Elektrinis, valdomas pulteliu Suoliukas, dedamas į vonią, jo aukštis ir nugaros atramos kampas reguliuojami pulteliu Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis
9.5. Vonios lenta Lenta, dedama ant vonios krašto (-ų), skirta asmeniui atsisėsti prausiantis Asmuo naudojasi judumą ir pusiausvyrą užtikrinančiomis ar palengvinančiomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis (pvz.: įvairaus tipo vežimėliais, lazdelėmis, ramentais ir kt.)
9.6. Nešiojamoji (pripučiama ar sudedama) vonia Vonia, skirta slaugomam asmeniui lovoje maudyti Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis
9.7.

Turėklai ar rankenos

 

Įtaisai, tiesūs ar lenkti strypai, kuriuos galima laikinai arba stacionariai pritvirtinti prie sienos ar grindų, kad kūno padėtį keičiantis asmuo galėtų į juos įsitverti Asmuo turi judėjimo ar pusiausvyros sutrikimų
10. SĖDIMIEJI BALDAI
10.1. Kėdutė vaikui Kėdutė, skirta individualiems vaiko sėdėjimo poreikiams užtikrinti Asmeniui nustatytas cerebrinis ar kitoks paralyžius, judėjimo ir atramos sistemos sutrikimai
10.2. Darbo kėdė Kėdė su staliuku ar be jo, skirta sėdinčio asmens atramai užtikrinti ir jo pečiams, liemeniui, dubens sričiai, kojoms, galvai stabilizuoti
10.3. Sėdynė ar sėdėjimo sistema Priemonė, tvirtinama prie kėdės ar kito pagrindo, įdedama į vežimėlį ar kitą priemonę, skirta sėdinčio asmens atramai užtikrinti ir jo pečiams, liemeniui, šlaunims, dubens sričiai stabilizuoti
10.4. Sėdimųjų baldų dalys ir detalės Atsarginės dalys ir detalės skirtos Sąrašo 10.1, 10.2 ir 10.3 papunkčiuose nurodytiems baldams Asmuo naudojasi sėdimaisiais baldais
10.5. Automobilinė kėdutė Priemonė su 5 taškų tvirtinamaisiais diržais, skirta asmeniui saugiai vežti transporto priemonėje Asmeniui nustatytas cerebrinis ar kitoks paralyžius; judėjimo ir atramos sistemos sutrikimai
11. STALAI
11.1. Lovos staliukas   Staliukas, skirtas naudoti šalia arba virš lovos Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis
12. PRIEMONĖS PRAGULOMS IŠVENGTI IR JŲ PRIEDAI
12.1. Automatiškai reguliuojama lova Lova, kurios vienos ar daugiau čiužinio atramos dalių aukštis ar kampas reguliuojamas elektriniu mechanizmu, valdomu lovos naudotojo ar jį slaugančio asmens Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar paliatyviosios pagalbos, ar slaugos paslaugų namuose poreikis
12.1.1. Automatiškai reguliuojamos lovos dalys ir detalės Atsarginės dalys ir detalės, skirtos automatiškai reguliuojamai lovai (pvz.: ratai, pakėlimo mechanizmas, valdymo pultas ir kt.) Asmuo naudojasi automatiškai reguliuojama lova
12.2. Čiužinys praguloms išvengti
12.2.1. Poroloninis ar pripučiamas Priemonė, skirta gulinčio asmens pažeidžiamas kūno dalis veikiančiai apkrovai paskirstyti, kad būtų išvengta pragulų ir žaizdų

Asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar paliatyviosios pagalbos, ar slaugos paslaugų namuose poreikis; yra pragulų atsiradimo tikimybė, esant bent vienam sunkiam organizmo funkcijų sutrikimui dėl:

galvos ir (ar) nugaros smegenų pažeidimų; arterijas obliteruojančių ligų; įvairios kilmės lėtinių venų ligų; virškinimo sistemos sutrikimų, esant malabsorbcijos sindromui; inkstų funkcijų sutrikimų, kai atliekamos dializės procedūros; endokrininių ir medžiagų apykaitos ligų, besireiškiančių galūnių angiopatija, morbidiniu nutukimu; sunkios eigos odos ir poodžio ligų; kraujo ir kraujodaros organų ligų

12.2.2 Hibridinis Kombinuotas čiužinys, sudarytas iš kelių dalių (pvz.: sudarytas iš skirtingo tankio viskoelastinio porolono ar kitokios medžiagos; pripučiamas kombinuotas su porolono dalimi ir kt.), skirtas naudoti esant didelei pragulų atsiradimo rizikai
12.3. Pasėstas praguloms išvengti (poroloninis ar pripučiamas, ar hibridinis) Priemonė, skirta stabiliai asmens sėdėsenai išlaikyti ir (ar) audinio vientisumui užtikrinti, paskirstant asmens sėdmenis veikiančią apkrovą

Asmuo naudojasi vežimėliu

 

 

 

12.4. Pasėsto praguloms išvengti užvalkalas Keičiama pasėsto praguloms išvengti dalis Asmuo naudojasi pasėstu praguloms išvengti
12.5. Čiužinio praguloms išvengti užvalkalas Keičiama čiužinio praguloms išvengti dalis Asmuo naudojasi automatiškai reguliuojama lova ar čiužiniu praguloms išvengti
13. JUDĖJIMO, JĖGOS IR PUSIAUSVYROS ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO ĮRANGA
13.1. Stovėjimo atrama
13.1.1. Įprasta Įranga, skirta atramai stovinčiam asmeniui užtikrinti Asmeniui nustatyta hemiplegija arba ryški hemiparezė, paraplegija, tetraplegija, tetraparezė, ryški ataksija, ryškus hiperkinezinis sindromas, cerebrinis paralyžius ir kt.
13.1.2. Daugiafunkcė Įranga, skirta asmens nukreipimui į sėdėjimo ir (ar) stovėjimo, ir (ar) gulėjimo padėtį užtikrinti, asmens padėtims tolygiai keisti, kad jo kūnas galėtų prisitaikyti ir funkcionuoti
13.2 Stovėjimo atramos dalys ir detalės Atsarginės dalys ir detalės, skirtos stovėjimo atramai (pvz.: galvos atrama, tvirtinimo diržai ir kt.) Asmuo naudojasi stovėjimo atrama
13.3. Kamuolys Kamuolio ar dvigubo kamuolio formos priemonė, skirta asmens pusiausvyrai lavinti, koordinacijai gerinti, raumenims stiprinti Asmeniui iki 18 metų nustatyta hemiplegija arba ryški hemiparezė, paraplegija, tetraplegija, tetraparezė, ryški ataksija, ryškus hiperkinezinis sindromas, cerebrinis paralyžius
13.4. Ritinys Cilindro formos priemonė, skirta asmens pusiausvyrai lavinti, koordinacijai gerinti, raumenims stiprinti
14. PRIEMONĖS, PADEDANČIOS ATLIKTI IR (ARBA) PAKEIČIANČIOS RANKOS IR (ARBA) PLAŠTAKOS, IR (ARBA) PIRŠTO FUNKCIJAS
14.1. Rankinės plokščiosios replės Įtaisas, skirtas tam tikru atstumu esantiems daiktams pasiekti, laikyti, suspausti ar suimti Asmuo turi didelių rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimų; asmeniui dėl sveikatos būklės sunku pasiekti toli esančius daiktus
14.2. Kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonė Įtaisas, skirtas padėti užsimauti kojines ir (ar) pėdkelnes Asmuo turi didelių rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimų; asmeniui dėl sveikatos būklės sunku susilenkti ir apsimauti kojines, pėdkelnes

Komentarai 9

 1. Renata

  Laba diena 9m. ,sergu išsėtine skleroze,turiu 35 % darbingumą iki pensijos. Iki šiol vaikščiojau be pagalbinių priemonių. Jų net neturiu. Bet dabar jau pastebiu,kad vaikštynė būtų neprošal…Kut man kreiptis ir kokių reikia dokumentų? Ačiū

 2. Ramunė Šmitienė

  Senam 89 m.žmogui nustatytas neįgalumas ir 1 grupės priežiūra.
  Dokumentuose matom, kad turi teisę į funkcinę lovą. Kur ir kokia tvarka reikėtų kreiptis dėl lovos?
  Gyvename Kaune.

 3. Dovilė

  Sveiki.Sergu raumenų distrofija,darbingumas 35%,nustatyta 2 lygio slauga/priežiūra(88€),neįgalumo pensiją gaunu iš Sodros,man 53 netai.Gyvenu kaime,toli nuo parduotuvės,į autobusą labai sunku įlipti net su pagalbinėmis priemonėmis.
  Ar aš galiu gauti kompensaciją už planuojamą įsigyti skuterį,Ačiū

  • LZNS

   Šiuo metu skuterio įsigijimo kompensacija skiriama, jeigu asmuo atitinka šiuos kriterijus: Asmenims nuo 18 metų, kuriems nustatytas vienos arba abiejų kojų parezė; ryški hemiparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis arba amiostatinis sindromas; lėtinis kojų arterinės kraujotakos II laipsnio nepakankamumas; lėtinis kojų veninės kraujotakos III laipsnio nepakankamumas; abiejų kojų dramblialigė; lėtinis plaučių III laipsnio ir širdies III funkcinės klasės nepakankamumas; persodinta ar dirbtinė širdis; hipofizinis sindromas (suaugusiems asmenims) arba specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis.
   Siūlytume Jums kreiptis į TPNC, kur jums pasakys ar jūsų turimi sveikatos sutrikimai atitinka kriterijus: (+370 5) 233 7344

 4. Renata

  Tėtis, 85 metų po traumos ir dėl tam tikrų ligų, sunkiai pats vaikšto, ligoninėje turėjo vaikštynes, tai vaikščiojo drąsiau. Ar galima suaugusiųjų vaikštynes įsigyti su kompensacija ir kur turėčiau kreiptis?

  • LZNS

   Jums reikia kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą (+370 5) 233 7344, kur jums išaiškins kokių dokumentų reikia.

 5. Valentina

  Mano mamai 80 metų. Pakeitė klubo sąnarį. Kokias pagalbines priemones galima gauti nemokamai. Kokių adresu kreiptis Kauno m.

  • LZNS

   Jums reikia kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą Informacija telefonu – 8 800 800 89 arba (+370 5) 233 7344, kur jums bus suteikta visa reikalinga informacija: kokius dokumentus reikia pateikti ir kokios priemonės gali būti skirtos.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas