Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose

15370_0496947eba35c759985d4a3afcd8ebc8

Paliatyvioji pagalba – tai ligonio, sergančio nepagydoma, progresuojančia liga, priežiūra. Paliatyviosios pagalbos tikslas –sergančio paciento gyvenimo kokybė, t.y. tinkama simptomų kontrolė, nuskausminimas, pragulų, žaizdų priežiūra, psichologinė pagalba ligoniui ir artimiesiems, slaugytojų konsultavimas ir mokymas.

Norint gauti paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose:

 • Reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris, įvertinęs paciento indikacijas paliatyviai pagalbai, parašys siuntimą.
 • Pagalbos namuose tarnybos gydytojas įvertins informaciją, atsižvelgs į paciento sveikatos būklę, paliatyviosios pagalbos kriterijus ir indikacijas, nurodytas teisės aktuose ir priims sprendimą dėl paliatyviosios pagalbos teikimo.
 • Gydytojas, atvykęs į paciento namus, sudarys paciento priežiūros ir gydymo planą. Paliatyviosios pagalbos teikimo namuose metu pacientą lankys gydytojas, slaugytojas, socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, slaugytojo padėjėjas ir suteiks reikiamą pagalbą.

Specialistų komandos nariai ne vėliau kaip kitą parą pradeda vykdyti gydytojo sudarytą planą.  Tęsiant sudarytą paciento gydymo ir priežiūros planą, esant indikacijų, ambulatorinės stacionaro paslaugos gali būti kartojamos keletą kartų per dieną.

AMBULATORINIŲ PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO  SUAUGUSIESIEMS INDIKACIJOS

Eil.

Nr.

Ligos kodas (pagal TLK-10-AM) Ligos pavadinimas Papildomos sąlygos
1. B20–24 Žmogaus imunodeficito viruso (toliau – ŽIV) sukelta liga Terminalinė ŽIV ligos stadija esant gyvybei pavojingoms komplikacijoms, Karnovskio indeksas mažesnis kaip 50 balų.
2. C00–C97 Piktybiniai navikai Gydytojo specialisto išvada, kad aktyvus stacionarinis gydymas nebetaikytinas.
3. D10–D36 Gerybiniai navikai Gydytojo specialisto išvada, kai aktyvus stacionarinis gydymas nebetaikytinas.
4. D37–D48 Neaiškios ar nežinomos eigos navikai Gydytojo specialisto išvada, kai aktyvus stacionarinis gydymas nebetaikytinas.
5. D50–D89 Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais Kai taikytinas tik simptominis gydymas.
6.

G12

 

G13

G13.0

G13.1

Spinalinė raumenų atrofija ir su ja susiję sindromai

Paraneoplastinė neuromiopatija, kitos sisteminės atrofijos, pažeidžiančios CNS sergant navikine liga.

Bartelio (angl. Barthel) indeksas ne didesnis kaip 40 balų.
7.

G20

G35-37

Parkinsono liga

Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos

Dvipusė hemiparezė ir (ar) smegenėlių ir smegenų kamieno pažeidimo simptomai, ir (ar) recidyvuojanti pneumonija, ir (ar) pseudobulbarinis ir (ar) bulbarinis paralyžius, Bartelio (angl. Barthel) indeksas ne didesnis kaip 40 balų.
8.

G70

 

G71

Generalizuota miastenija (myasthenia gravis) ir kiti mioneuralinių jungčių sutrikimai

Pirminės raumenų ligos

Progresuojantis raumenų silpnumas ir (ar) sąmonės sutrikimai, ir (ar) pulmokardialinis nepakankamumas, ir (ar) kvėpavimo sutrikimas, Bartelio (angl. Barthel) indeksas ne didesnis kaip 40 balų.
9.

G91.1

G91.8

 

G93.1

Obstrukcinė hidrocefalija

Kita hidrocefalija

 

Anoksinis smegenų pažeidimas, neklasifikuojamas kitur

Chirurgiškai negydoma liga, hemiplegija, paraplegija arba tetraplegija, smegenų edema ar koma, Bartelio (angl. Barthel) indeksas ne didesnis kaip 40 balų arba pagal Glazgo (angl. Glasgow) komų skalę ne daugiau kaip 8 balai.
10.

I 50

 

 

Širdies nepakankamumas

 

 

Rezistentiškas gydymui širdies nepakankamumas – IV funkcinė klasė, kai Bartelio (angl. Barthel) indeksas ne daugiau kaip 40 balų.
11.

J96.1

 

J96.9

Lėtinis kvėpavimo nepakankankamumas

Kvėpavimo nepakankamumas, nepatikslintas

Progresuojantis, gydymui atsparus kvėpavimo nepakankamumas, kai Bartelio (angl. Barthel) indeksas ne didesnis kaip 40 balų.
12. K72.1 Lėtinis kepenų nepakankamumas Lėtinio, greitai progresuojančio kepenų nepakankamumo terminalinė stadija ir gyvybei pavojingos komplikacijos, Bartelio (angl. Barthel) indeksas ne didesnis kaip 40 balų.
13.

N18

 

N19

 

 

Lėtinis inkstų nepakankamumas

Nepatikslintas inkstų nepakankamumas (inkstų nepakankamumas, neklasifikuojamas kitaip; uremija, neklasifikuojama kitaip)

Lėtinio inkstų nepakankamumo terminalinė stadija.
14.

Y95

R40.2

Koma Pagal Glazgo (angl. Glasgow) komų skalę ne daugiau kaip 8 balai.
15.

T91.3

 

S14.0

 

S14.1

 

T09.3

 

G0.4

G95

G99.2

Nugaros smegenų sužalojimo padariniai

Kaklinės dalies nugaros smegenų sutrenkimas ir pabrinkimas

Kiti nepatikslinti nugaros smegenų kaklinės dalies sužalojimai

Nugaros smegenų sužalojimas, lygis nepatikslintas

Encefalitas, mielitas ir encefalomielitas

Kitos nugaros smegenų ligos

Mielopatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (C41.2; C70.1; C72.0, D16.6, D32.1, D33.4; M43.1, M48.0 ir kt.)

Kai yra tetraplegija, esant ASIA-A, B, C tipo pažeidimui C2–C5 lygyje, ir yra tracheostoma ir (ar) pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija.
16. G96.8 Kitos patikslintos centrinės nervų sistemos ligos Vegetacinė būklė

Gydymo metodai ir kitos priemonės, taikomos teikiant ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas:

 1. paciento sveikatos būklės vertinimas, specialistų komandos darbo plano sudarymas;
 2. paciento ligos simptomų kontrolė ir organizmo funkcijų palaikymas;
 3. paciento slaugos poreikių nustatymas ir jų įgyvendinimas (gyvybinių veiklų vertinimas ir stebėjimas, paciento slaugos plano sudarymas, paciento asmens higiena, pragulų profilaktika ir kt.), kaip yra reglamentuota Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
 4. psichologinė pagalba, individuali ar grupinė psichoterapija pacientui ir (arba) jo artimiesiems, specialistų komandos nariams;
 5. paciento socialinių poreikių vertinimas bei stebėjimas, socialinės pagalbos planavimas ir teikimas, tarpininkavimas sprendžiant socialines problemas;
 6. paciento ir jo artimųjų mokymas;
 7. kiti gydymo metodai, esant indikacijų, taikomi ASPĮ:
 • dirbtinė plaučių ventiliacija;
 • deguonies terapija;
 • enterinis ir (ar) parenterinis maitinimas;
 • žarnyno valymas;
 • invazinės skausmo malšinimo paslaugos;
 • stomų ir dirbtinių angų priežiūra;
 • skrandžio ir dvylikapirštės žarnos zondavimas;
 • skysčių išsiurbimas iš kvėpavimo takų;
 • šlapimo pūslės kateterizavimas;
 • pavienės (atskiros) medicininės reabilitacijos paslaugos;
 • žaizdų, opų, pragulų priežiūra.

Esant indikacijų pacientai gali būti siunčiami į ASPĮ, teikiančias reikiamas paslaugas (pvz., esant mechaniniam žarnų nepraeinamumui stomoms suformuoti ir kt.).

Pacientui ir (ar) jo artimiesiems pageidaujant, pacientui ir (ar) jo artimiesiems gali būti teikiama dvasinė pagalba. Esant poreikiui ši pagalba taip pat teikiama paliatyviosios pagalbos sveikatos priežiūros specialistams. Dvasinę pagalbą teikia dvasinės misijos grupė – kapelionas ir dvasiniai asistentai.

Apie pacientui pradėtas teikti ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas nedelsiant informuojamas paciento šeimos gydytojas.

Psichologinė ir (ar) socialinė pagalba ASPĮ nustatyta tvarka gali būti teikiama paciento artimiesiems ir po paciento mirties.

Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose neteikiamos pacientams, kuriems teikiamos ambulatorinės slaugos namuose paslaugos, išskyrus atvejus, kai teikiama gleivių išsiurbimo paslauga pagal Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašą.

Nuoroda į Teisės aktą (žiūrėti aktualią redakciją): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291106/asr