Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Studijos ir mokslas

studijos ir mokslas

Studijos negalią turintiems studentams sudaro puikias prielaidas dalyvauti visuomenės labai teigiamai vertinamose, pripažintose veiklose, įgyti teigiamą socialinį statusą, formuoti teigiamą požiūrį į save, ugdytis pilietinį aktyvumą.

Aktyvus dalyvavimas akademinėje veikloje neįgaliesiems yra labai palankus veiksnys išreikšti ir plėtoti įvairius gebėjimus, tapti pilietinės akademinės bendruomenės nariais, galinčiais atstovauti savo bendruomenės interesams, veikti socialiniame tinkle ir ją keisti, kurti ir kaupti aktyvumo patirtis ir kompetencijas, kartu ugdyti teigiamą visuomenės požiūrį į neįgaliuosius.

Svarbu, kad neįgalūs studentai įsitrauktų ir į studentiškų organizacijų veiklą, dalyvautų kultūrinėje projektinėje veikloje, su kitais organizuotų bendruomenės veiklą. Ypač svarbu, kad neįgalūs studentai aktyviai reikštų savo interesus ir plėtotų dialogą su rektorato, dekanato, katedrų atstovais, kartu su atsakingais asmenimis keltų probleminius klausimus ir ieškotų jų sprendimo būdų. Neįgaliųjų aktyvumas padėtų pačiai aukštajai mokyklai keistis, atsiverti naujoms patirtims, labiau atliepti
įvairius studentų poreikius.