Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Parama verslo kūrimui

Sany0564-6

Kartą per metus Užimtumo tarnyba kviečia teikti paraiškas dėl paramos verslui kurti.

Užimtas asmuo, teikiantis paraišką dėl paramos verslui kurti, privalo atitikti visas šias sąlygas:

 • Būti dalyvavęs verslo kūrimo mokymuose viešosios įstaigos Inovacijų agentūros verslo mokymų platformoje „Verslo e. gidas“ https://versloegidas.inovacijuagentura.lt/ ir gavęs mokymų baigimo pažymėjimą;
 • Paraiškos pateikimo dieną turi būti Užimtumo tarnyboje registruotas užimto asmens statusu ir dirbti tik pagal darbo sutartį;
 • Jo vidutinės draudžiamosios pajamos, nurodytos Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre, per paskutinius tris mėnesius iki paraiškų atrankos paskelbimo mėnesio turėjo būti ne didesnės kaip 1,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio (pavyzdžiui, jeigu paraiškų atranka būtų paskelbiama birželio mėnesį, pajamos būtų vertinamos už gegužės, balandžio ir kovo mėnesius);
 • Laikotarpiu nuo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės paskelbimo dienos iki paramos verslui kurti paraiškų atrankos paskelbimo dienos bent kartą:
  – pasibaigė jo darbo santykiai

arba

– jis nutraukė savarankišką veiklą (-as) ir steigdamas darbo vietą (-as) planuoja vykdyti kitą nei nutraukta (-os) veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (bus vertinamas skyriaus pagal minėtą klasifikatorių keitimas).

Bedarbis, teikiantis paraišką dėl paramos verslui kurti, privalo atitikti visas šias sąlygas:

 • Būti dalyvavęs verslo kūrimo mokymuose viešosios įstaigos Inovacijų agentūros verslo mokymų platformoje „Verslo e. gidas“ https://versloegidas.inovacijuagentura.lt/ ir gavęs mokymų baigimo pažymėjimą;
  Užimtumo tarnyboje bedarbio statusu turi būti registruotas paskutines 90 kalendorinių dienų iki paraiškos pateikimo dienos;
 • Laikotarpiu nuo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės paskelbimo dienos (nuo 2020-02-26) iki paramos verslui kurti paraiškų atrankos paskelbimo dienos bent kartą:
  – pasibaigė jo darbo santykiai

arba

– jis nutraukė savarankišką veiklą (-as) ir steigdamas darbo vietą (-as) planuoja vykdyti kitą nei nutraukta (-os) veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (bus vertinamas skyriaus pagal minėtą klasifikatorių keitimas);

Be to, Užimtumo tarnyboje registruoti užimti asmenys ir bedarbiai, atitinkantys aukščiau nurodytas sąlygas, turi būti asmenys, kurie:

– steigia darbo vietą sau arba sau ir Užimtumo tarnybos siųstam bedarbiui (siųstiems bedarbiams) labai mažose įmonėse, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurias įsteigia ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jų paraiškos įtraukimo į finansuojamų paramos verslui kurti projektų sąrašą;

– steigia darbo vietas, atitinkančias Prioritetų įsakyme kalendoriniams metams nustatytus paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo prioritetus, kurie padeda įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatinti žiedinę ekonomiką ir (ar) mažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį.

Steigiamos darbo vietos turi atitikti bent vieną iš Prioritetų įsakymo 1.1.1–1.1.4 arba 1.2.1–1.2.10 papunkčiuose nurodytų paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo prioritetų.

Labai svarbu tai, kad paraiškų teikėjai ir jų teikiamos atrankai paramos verslui kurti paraiškos turi atitikti ne tik prioritetus ir išvardintus reikalavimus, bet ir nustatytus kritinius ir nekritinius paramos verslui kurti paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams kriterijus. Su paramos verslui kurti paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams vertinimo kriterijais galite susipažinti čia: Paramos verslui kurti paraiškų atitikties užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams vertinimas. Paraiška, atitinkanti Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytus reikalavimus, vertinama pagal paramos verslui kurti nustatytus paraiškos kokybės vertinimo kriterijus. Paraiškas jų kokybės vertinimo metu surinkusias 35 ir daugiau balų, paraiškų teikėjai gina pagal paramos verslui kurti paraiškų gynimo nustatytus vertinimo kriterijus. Paraiškų gynimo metu surinkusios 15 ir daugiau balų paraiškos vertinamos galutiniais balais. Atliekant galutinį paraiškos įvertinimą balais, atsižvelgiama į paraiškos kokybės vertinimo metu surinktus balus ir paraiškos gynimo metu surinktus balus.

Paraiška pateikiama per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Vienai paramos verslui kurti paraiškų atrankai gali būti pateikiama tik viena to paties paraiškos teikėjo paraiška. Paraiška, pateikta kitu būdu ar ne pagal Užimtumo direktoriaus patvirtintą formą, nenagrinėjama. Paraiškos dėl paramos verslui kurti formą galima rasti čia. Teikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti nurodytos su pridėtinės vertės mokesčiu ir skirtos tiesioginėms funkcijoms steigiamoje darbo vietoje atlikti būtinoms darbo priemonėms įsigyti, taip pat panaudotos per paramos verslui kurti sutartyje numatytą, bet ne ilgesnį nei Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 9 dalies 4 punkte nurodytą, laikotarpį. Paraiškoje vienos planuojamos darbo vietos subsidijos dydis negali viršyti 31,00 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos (šiuo metu iki 26040,00 eurų) paramos verslui kurti paraiškų pateikimo atrankai dienai. Subsidijos darbo vietoms steigti neskiriamos darbo vietoms, skirtoms laikiniems ir sezoniniams darbams atlikti. Viena darbo vieta negali būti steigiama skirtingų profesijų atstovams. Jei toje pačioje darbo vietoje skirtingu darbo laiku dirba keli darbuotojai, laikoma, kad tai yra viena darbo vieta. Valstybės paramos lėšos skiriamos darbo priemonių, būtinų tiesioginėms darbo funkcijoms steigiamoje darbo vietoje atlikti, įsigijimui (ilgalaikis materialus turtas) ar turto valdymo teise ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo numatomos darbo vietos įsteigimo dienos valdomoms patalpoms, reikalingoms darbo vietai įrengti, remontuoti, jeigu planuojamos išlaidos patalpoms įrengti, remontuoti neviršija 50 procentų visos subsidijos steigiamoms darbo vietoms, kurioms reikia patalpų remonto, dydžio.

Vertinant paramos verslui kurti paraiškas, didelis dėmesys skiriamas paraiškos teikėjo profesiniam pasirengimui arba darbo patirties atitikčiai steigiamai darbo vietai, prašomos subsidijos dydžiui, paraiškos teikėjo tikslinei grupei. Ne mažiau svarbi teritorija, kurioje planuojama steigti darbo vietą.

Užimtumo tarnyba teikia konsultacijas dėl verslo kūrimo. Siekiant atsakyti į kylančius klausimus dėl paramos verslui kurti paraiškų rengimo, Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentuose organizuojami mokymai ir konsultacijos (jų grafiką rasite čia). Su mokymų metu teikiama informacija galite susipažinti čia.

Komentarai 44

 1. Modestas

  Sveiki, turiu negalia , kuri neleidžia, dirbt elektriko ir vairuotojo darbo su c ,ce kat. Norėtau pradėt valymo įmonę, automobiliu salono ir išorės, bet esant galimybiai ir kitus dalykus valyt , kilimai , namu langai, butu valoma garu principu, taipat naudojanas plaunamas siurblys, Esant reikalui sulaukčiau pagalbos žmoniu pagalbos esančiu šion sferon, tik neturiu galimybės įsigyt reikalingų priemoniu. Kokius punktus reikia oadaryt , kad būtų galima teik paraiška.

 2. Valdas

  Laba diena, esu dirbantis, bet turiu tik 40 proc. darbingumą. Ar galima tikėtis paramos steigiant kaimo turizmo veiklą, taip sukuriant sau darbo vietą? Jei taip, kur kreiptis?

 3. LIDIJA

  Sveiki, jeigu dirbu socialinėj įmonėj (darbingumas 35proc.) Ir noriu dar papildomai uždarbiauti teikiant daiktų nuomos paslaugas (nuspėjamas uždarbis iki 200 eur. per mėnesį) reikia individualios veiklos pažymėjimo? Kokių lengvatų galiu tikėtis?

  • LZNS

   Dėl individualios veiklos pažymėjimo nuolaidų reiktų kreiptis į mokesčių inspekciją. Jums viską išaiškins kas ir kiek priklauso.

 4. Vilmantas

  Esu su nęgalia, turiu 25% darbingumą, gaunu slaugą. Ar galiu atsidaryti individualią įmonę transporto srityje-krovinių pervežimas ir gauti valstybinę subsidiją firmai atsidaryti? Ar neatims man slaugos?

  • LZNS

   Pradėjus dirbti slaugos išmoka nėra nuimama. Taigi galite dirbti ar kurti nuosavą įmonę.

 5. vanteras

  Sveiki, esu darbingas 25 % noriu atidaryti savo nedidelį maisto verslą ar galiu tikėtis iš valstybės paramos, tiek nedidėliai paskolai gauti, taip pat lengvatas mokesčiams mokėti, kur maisto pajamas sudaro ne daugiau į mėnesį iki 1200 eu.
  Ačiū už atsakymą.

 6. Vilmantas

  Esu 15% darbingas, dirbau darbovietėje su biržos subsidija, teko išeiti iš darbo dėl asmeninių priežasčių. Noriu grįžti dirbti į ankstesne darboviete, bet birža sako, kad antra karta nesubsidijuoja manes toje pačioje darbovietėje, subsidijuoja tik įsidarbinus į kita darboviete, kurioje nesu dirbes. Kažkokia nesamonė.
  Ar yra kažkoks būdas, kad subsidijuotu mane toje pačioje darbovietėje, kur dirbau, nes darbovietė priima tik jei birža duoda subsidija

  • LZNS

   Parašykite paklausimą raštu į Užimtumo tarnybą info@uzt.lt, aprašykite visą situaciją. Jie jums raštu privalės atsakyti apie visas galimybes grįžti į buvusią darbovietę. Gavus Centrinės UŽT atsakymą tikrai žinosite ar galėsite grįžti ar ne, ar jūsų teritorinė konsultantė kažko nežino.

 7. Alina

  Laba diena, sūnui nustatyta 50% psichinė negalia. Jam skirta globa. Norėčiau sužinoti kokius įpareigojimus turi asmuo, kuriam priskirta globa ir ar jam priklauso kokia nors išmoka? Jei taip, koks turėtų būti jos dydis?

 8. Asta

  sveiki,turiu 50 proc.neigaluma,ar man prilausytu valstybes parama pradedant versla ir susikuriant sau darbo vieta?

 9. Andrius

  Sveiki esu darbingas 45 procentus.siu metu esu dirbantis ar galiu gauti parama verslui kurti.planuose būtu atidaryti kūro kolonele?

 10. Goda

  Sveiki,
  Turiu 40% darbingumą, nuomojosi darbo vieta šunų kirpykloje, ar man priklauso kokia parama jei norėsiu savo atskirą šunų kirpyklą įrengti? Ir turėčiau užpildyti dokumentą, kuris leidžia dirbti savarankiškai?
  Ačiū

  • LZNS

   Kasmet Užimtumo tarnyba skelbia konkursą paraiškų priėmimui Savarankiško užimtumo rėmimui. Plačiau galite paskaityti čia: https://uzt.lt/darbo-ieskantiems3/versl-kurimas/
   Jums reiktų sulaukti konkurso ir teikti paraišką. Konkurso sąlygose rasite visus reikalavimus steigiamai darbo vietai.

 11. Jolanta

  Sveiki,turiu negalia,darbinga 30% ar galėčiau gauti parama ,patalpas turiu ,kad išsirengti siuvykla

 12. Mikas

  Sveiki!

  Esu neįgalus, sukūręs mažą įmonę – sakykite, kur su formomis kreiptis dėl subsidijos? T.y. kur jas užpildžius siųsti?
  Didelis Jums dėkui,

  Mikas
  Klaipėda

 13. Neįgalioji

  Sveiki. Jeigu esu neįgali turiu 10proc. ir dirbu pagal individualią pažymą taip pat įsidarbinau žmogų savo versle. Ar turiu kokią galimybę pretenduoti į paramą , rėmimą ar subsidiją? Ačiū.

 14. neigalii

  Sveiki. Turiu 45 nedarbingumo, kol kas dirbu puse etato, bet nuo liepos men busiu atleista pagal 57 str. Galvoju susikurti sau darbo vieta, bet noreciau nusipirkti maza parduotuvyte kaimo vietoveje. Ar galiu pretenduoti i parama? Kur kreiptis?

  • LZNS

   Kasmet Užimtumo tarnyba skelbia konkursus remti sąvarankišką užimtumą. Plačiauapie tai galite paskaityti čia https://uzt.lt/darbo-ieskantiems3/versl-kurimas/
   Siekiant atsakyti į kylančius klausimus dėl savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų rengimo, Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose organizuojami mokymai ir konsultacijos.

 15. Daiva

  Laba diena. Esu 20proc. darbinga. Kiek kainuotu isigyti verslo liudijima?

 16. VIRGINIJA

  Sveiki, turiu 40% negalią, vykdau veiklą (prekyba) pagal individualios veiklos pažymą. Neturiu savo patalpų. Patalpas nuomoju, bet jau kylant kainoms teks verslo atsisakyti dėl nuomos kainos per didelės. Ar galėčiau gauti paramą komercinių patalpų įsigijimui, ačiū

  • LZNS

   Jums reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą ir pasikonsultuoti, kokią paramą jūs galėtumėt gauti ir ar atitiktumėt kriterijus paramos skyrimui. Papildoma informacija teikiama bendruoju Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883.

 17. Viktorija

  Noriu atsidaryt kepyklėlę/ kavinukę Reiktų pinigėlių įrangai ir remontui. Patalpas išsinuomuočiau. Ar yra šansų gauti paramą kažkokią?

  Ačiū

 18. Arnas

  Sveiki, turiu nustatytą 55 procentų neįgalumą (vieno inksto neturiu ir suformuota epicistotoma ) . Norėčiau įkurti įmonę kaimę. Norėjau paklausti kokios paramos galiu tikėtis ? Ar yra amžiaus cenzas, isgyjant turtą? kaip su paramos atidavimo sąlygomis ? ar yra kokia finansinė pagalvė įmonės bankroto ar nelaimingų atsitikimų atveju? Ačiū už atsakymus. prašau nukreipti kas gali išsamiai pakonsultuoti.
  Pagarbiai Arnas. 32 metų.

 19. Arnoldas

  Sveiki!man 32m esu 20% darbingas.turiu automobiliu nuoma ir noreciau plestis ar butu galimybe kokiai europos paramai?

 20. Snieguolė

  Sveiki,turiu 55 % nedarbingumą.dirbu buhaltere.turiu svajonę atidaryti vet kliniką.ar turiu galimybę gauti paramą jos įkūrimui

 21. Ernestas

  Laba diena, turiu nedarbingumą 50%. Dirbu samdomu darbuotoju įmonėje, bet norėčiau atidaryti ir baldų gaminimo įmonę namuose. Ar įmanoma gauti paramą darbo vietos įkūrimui?

 22. Romas K.

  Sveiki, Turiu sunkaus lygio neįgalumą (25%) ir norėčiau sužinoti ar užsiimdamas individualia veikla turiu mokėti PSD ir VSD įmokas?

  • LZNS

   Galite nemokėti VSD, bet tuomet Jums nesikaups stažas senatvės pensijai, taip pat ligos, motinystės, vaiko priežiūros ir kt. išmokoms gauti.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas