Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Specialieji poreikiai

Krankenschwester redet mit Mann im Rollstuhl

Specialieji poreikiai – nustatomi ir teisės aktų nustatyta tvarka tenkinami asmenims, neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį. Specialieji poreikiai nustatomi vadovaujantis Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašu.

Specialių poreikių nustatymas pensinio amžiaus asmenims

1122_0828d65ce16429291f77adfae42383c7

Pensinio amžiaus asmenims į NDNT vykti nebūtina, nes NDNT jų savarankiškumo klausimyno nepildo. Prašymą nustatyti specialiuosius poreikius NDNT galima atsiųsti paštu, jį atnešti gali asmens artimieji ar kiti atstovai. Dėl klausimyno užpildymo su asmeniu susisieks savivaldybės paskirtas socialinis darbuotojas –

Kompensacija automobilių įsigyjimui, auginantiems neįgalų vaiką

Automobilis - lipdukas - neágaliøjø þenklas. Valdo Pryðmanto nuotr.

Kompensacija lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų mokėjimo šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Išmoka skiriama: šeimoms (artimiesiems giminaičiams; įtėviams; vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjams (rūpintojams); neįregistravusiems santuokos ir

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija

step by step

Specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomas asmenims, kuriems yra būtina nuolatinė slauga ir kurių fizinė bei psichinė negalia visiškai apriboja jų galimybes orientuotis, judėti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti asmeninį bei socialinį gyvenimą Asmuo arba jo atstovas kreipiasi į asmens sveikatos įstaigos

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija

BIDET4ME _ Help Disabled People

Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas asmenims, kuriems dėl labai didelių organizmo funkcijos sutrikimų reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra (pagalba) namuose, tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą. Asmuo arba jo atstovas kreipiasi į asmens sveikatos įstaigos jį gydantį gydytoją ir pateikia

Transporto išlaidų kompensacija

viesasis-transportas

Transporto išlaidų kompensacijos nuo 2019-01-01 nustatant specialiuosius poreikius nebeskiriamos Transporto išlaidų kompensacija mokama laikotarpiu, kuriuo asmeniui nustatytas šis poreikis, t. y. kompensacija asmeniui mokama iki tos dienos (imtinai), iki kurios asmeniui nustatytas specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikis. Pasibaigus specialiojo transporto išlaidų

Lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacija

auto pritaikymas

Neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, mokamos lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos. Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydis yra iki  2944 eur., tačiau ne didesnis už faktines išlaidas. Specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo