Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Įdarbinimo su pagalba paslaugos

resize_1200x800_disable-svetainei

Įdarbinimas su pagalba – tai paslaugos, kuriomis siekiama neįgaliems asmenims, Užimtumo tarnybos priskirtiems vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei, individualiai suteikti pagalbą įsidarbinti ir (ar) įsitvirtinti darbo vietoje:

  • atliekant įsidarbinimo procedūras,
  • suteikiant lydimąją pagalba įsidarbinus.

Paslaugos teikiamos darbingo amžiaus žmonėms su negalia, priskirtiems vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei.

Pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras

  • Jei neįgalus asmuo turi darbo pasiūlymą, pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras teikiama bendraujant su darbdaviu ir neįgaliu asmeniu, kuriam dėl turimo neįgalumo reikalinga pagalba įsidarbinant.
  • Taip pat yra padedama neįgaliam asmeniui susitvarkyti įdarbinimui reikalingus dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, darbdavio vidaus tvarkos taisykles ir darbo vietoje atliekamas darbo funkcijas.

Lydimoji pagalba įsidarbinus teikiama darbdavio ar neįgalaus asmens prašymu, siekiant užtikrinti įdarbinimo tvarumą. Teikiant šią paslaugą, asmeniui padedama rasti būdų, kaip išspręsti darbe kylančias problemas, dėl kurių asmuo gali netekti darbo.

Kur kreiptis dėl įdarbinimo su pagalba paslaugų?

Turėdamas darbo pasiūlymą neįgalus asmuo gali kreiptis į aptarnaujantį Užimtumo tarnybos specialistą dėl pagalbos atliekant įsidarbinimo procedūras poreikio nustatymo. Jūsų bus prašoma užpildyti įdarbinimo su pagalba paslaugų poreikio įvertinimo klausimyną.

Kai asmuo įsidarbina ir darbdavys sutinka bendradarbiauti darbo ieškančiam asmeniui naudojantis šia paslauga, dėl lydimosios pagalbos gali kreiptis darbo ieškantis asmuo arba jo darbdavys, pateikiant prašymą organizuoti lydimąją pagalbą įsidarbinus.

Lydimosios pagalbos formos ir trukmė – individuali, priklausomai nuo darbdavio ar neįgalaus asmens poreikių, bet ne ilgesnė negu 12 kalendorinių mėnesių nuo neįgalaus asmens įsidarbinimo dienos.