Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Pirminė teisinė pagalba

pirmine

Pirminė teisinė pagalba – tai teisinės informacijos, teisinių konsultacijų teikimas, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus teisminius dokumentus, rengimas.

Pirminė teisinė pagalba yra:

 • teisinė informacija;
 • teisinės konsultacijos;
 • teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas;
 • patarimai dėl ginčo sprendimo be teismo;
 • veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.

Kam teikiama:

 • esate Lietuvos Respublikos pilietis;
 • esate Europos Sąjungos valstybės narės pilietis;
 • teisėtai gyvenate Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje;
 • turite teisę gauti pagalbą pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis.
 • konsultacijomis gali pasinaudoti visi, neatsižvelgiant į turto ir pajamų lygį.
 • Norint gauti pirminę teisinę pagalbą, neprivaloma deklaruoti savo turto ir pajamų.

Konsultacijos trukmė:

 • 1 valanda – 1 klausimui.
 • Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Kur teikiama:

Reikalingi dokumentai:

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Asmens gyvenamąją vietą įrodantis dokumentas.

Specialistas gali atsisakyti suteikti teisinę pagalbą, jei:

 • Jūsų reikalavimai bus akivaizdžiai nepagrįsti;
 • tuo pačiu klausimu Jums jau buvo suteikta išsami konsultacija;
 • akivaizdu, kad advokato konsultaciją galite gauti nesinaudodami šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
 • kreipiatės ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos pakeitimo įstatymu, pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją.

Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.