Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Judėjimo techninės pagalbos priemonių kompensavimas

Neįgaliojo vežimėlis

Kas gali gauti techninės pagalbos priemonę:

Teisę gauti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones turi asmenys, kuriems nustatytas

 • neįgalumo lygis;
 • darbingumo lygis;
 • kurie sukakę senatvės pensijos amžių;
 • kurie yra po ūmių traumų ir (ar) ligų ir (ar) turintys judesio raidos sutrikimų, iki neįgalumo ar darbingumo lygis jiems dar nenustatytas, tarp jų, kuriems nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis.

Kas nustato priemonės poreikį:

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ar ergoterapeutas pateikia išvadą dėl šių judėjimo techninės pagalbos priemonių:

 • Elektrinio vežimėlio bei jo priedų;
 • Daugiafunkcio elektrinio vežimėlio;
 • Skuterio*;
 • Aktyvaus tipo vežimėlio;
 • Vežimėlio skirto tetraplegikui;
 • Individualiai pagaminto vežimėlio;
 • Kojomis minamo triračio ar keturračio;
 • Rankomis valdomo triračio;
 • Įprastos stovėjimo atramos;
 • Daugiafunkcės stovėjimo atramos;
 • Kamuolio;
 • Ritinio.

Šeimos gydytojas arba šeimos gydytojo komandos narys, arba asmenį gydantis gydytojas, arba ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančios komandos narys, arba paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose teikiančios komandos narys pateikia išvadą dėl šių judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikį:

 • Vežimėlio, išskyrus elektrinio;
 • Persikėlimo priemonių (slankiojo kilimėlio, mobilaus keltuvo, keliamųjų diržų ar
  keliamosios sėdynės)*;
 • Ramentų;
 • Vaikštynės;
 • Tualeto reikmenų (naktipuodžio kėdučių, paaukštintų tualeto sėdynių)*;
 • Lovos staliuko*;
 • Lovos*;
 • Čiužinio praguloms išvengti**.
 • Sėdimųjų baldų (kėdutės vaikui; darbo kėdutės, sėdynės ar sėdėjimo sistemos);
 • Automobilinės kėdutės;

SVARBU:

 1. Išvada dėl slankiojo kilimėlio, mobilaus keltuvo, keliamųjų diržų, naktipuodžio kėdutės, lovos, lovos staliuko pateikiama, jei asmeniui yra nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis;
 2. Išvada dėl čiužinio praguloms išvengti pateikiama, jei asmeniui yra nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis ar yra sutrikimai dėl kitų ligų, nurodytų žemiau esančioje lentelėje.
 3. Išvados dėl skuterio pateikti nereikia, jei asmeniui nustatytas specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis.

Medicinos dokumentai reikalingi, kai:

 • asmuo kreipiantis pirmą kartą;
 • asmuo dėl judėjimo techninės pagalbos priemonių skyrimo kreipiasi po ūmių traumų ir (ar) ligų ir (ar) turintys judesio raidos sutrikimų, iki neįgalumo ar darbingumo lygis jam dar nenustatytas;
 • pasikeičia asmens antropometriniai duomenys ir (ar) medicininiai poreikiai;
 • asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tos pačios priemonės skyrimo, praėjus
  daugiau kaip 10 metų nuo paskutinio kreipimosi.

Medicinos dokumentų pateikti nereikia įsigyjant šias judėjimo techninės pagalbos priemones:

 • skuterio – esant nustatytam specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikiui;
 • lovos dalis ir detales;
 • vežimėlyje sėdinčio asmens tvirtinimo sistemas;
 • sustiprintas ir paprastas padangas su kameromis;
 • bateriją;
 • vežimėlio dalis ir detales;
 • plaštakos apsaugos priemones;
 • pagalbinį ratą;
 • varytuvus: mechaninį, elektrinį ar hibridinį;
 • vežimėlio nugaros atramą;
 • slankiąją lentą;
 • slankųjį kilimėlį ar vartymo paklodę – esant nustatytam specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;
 • prausimosi, maudymosi vonioje ir duše priemones;
 • sėdimųjų baldų dalis ir detales;
 • lovą ir lovos staliuką – esant nustatytam specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;
 • lovos dalis ir detales;
 • keliamąjį diržą ar jų komplektą – esant judėjimo funkcijų sutrikimams arba
  nustatytam specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;
 • mobilųjį keltuvą– esant nustatytam specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;
 • sukamąjį diską;
 • atsikėlimo stovą arba diržus;
 • vaikščiojimo lazdeles;
 • vaikščiojimo priemonių priedus, dalis ir detales;
 • naktipuodžio kėdutę – esant judėjimo funkcijų sutrikimams arba nustatytam
  specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;
 • čiužinį praguloms išvengti – esant nustatytam specialiajam nuolatinės
  slaugos poreikiui;
 • pasėstą praguloms išvengti ir jo užvalkalo;
 • čiužinio praguloms išvengti užvalkalą;
 • stovėjimo atramos dalis ir detales.
 • rankines plokščiąsias reples;
 • kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonę.

Kompensacijos gavimo tvarka:

 1. Norėdamas gauti kompensaciją už įsigytą naują judėjimo techninės pagalbos priemonę, turite kreiptis į Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrių apskrityje ir pateikti reikalingus dokumentus.
 2. Prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Centrą, siunčiant registruotu laišku,
  elektroniniu paštu ar per E. pristatymo sistemą ar elektroniniais ryšiais per
  Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt
 3. Gavus Prašymą, Centras peržiūri Prašymą ir pateiktus dokumentus bei surenka
  esveikata.lt sistemoje duomenis apie asmens judėjimo funkcijų sutrikimus
  (pavyzdžiui, negalios priežastį ir pobūdį, ligą ar fizinę būklę)
 4. Komisija per 15 darbo dienų nuo Centro teritorinio padalinio perduotų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl kompensacijos mokėjimo.
 5. Centras per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo informuoja asmenį ar asmens atstovą apie priimtą sprendimą.
 6. Kompensacija išmokama per 20 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo dėl
  kompensacijos mokėjimo priėmimo dienos į Prašyme nurodytą asmens ar asmens
  atstovo banko sąskaitą arba per paštą.
 7. Jei asmuo pateikia sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo termino atidėjimas, per 10 darbo dienų nuo jos apmokėjimo Centrui turi pateikti tai įrodančius dokumentus (pvz. bankinio pavedimo kopiją).

Kompensacijai gauti reikalingi dokumentai:

 1. Nustatytos formos prašymas;
 2. Vienas iš šių dokumentų, patvirtinančių judėjimo techninės pagalbos priemonės įsigijimą: Sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, pirkimo užsienio valstybėje dokumentą, pirkimo–pardavimo kvitą, sąskaitą faktūrą ir lizingo (finansinės nuomos) davėjo išduotą dokumentą, jei judėjimo techninės pagalbos priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu arba sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo termino atidėjimas.
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jei prašymas teikiamas ne per www.spis.lt;
 4. Dokumentas, patvirtinantis asmens atstovavimo pagrindą, jei Prašymą asmens
  vardu teikia asmens atstovas;
 5. Dokumentą ir (ar) informaciją, patvirtinančius, kad asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis, jei kreipiasi asmuo, kuriam nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis. Jei tokią informaciją Centras gali surinkti iš esveikata.lt sistemos, tuomet pateikti nereikia.
 6. Atitikties deklaracija pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos
  reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (judėjimo techninės pagalbos priemonė turi būti paženklinta atitikties ženklu CE), išskyrus nešiojamąją (pripučiamą ar sudedamą) vonią, turėklus ar rankenas, kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonę. Jeigu judėjimo techninės pagalbos priemonė perkama ne Lietuvoje, turi būti pateikiamas atitikties deklaracijos vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu.
 7. Užsakymo formą įsigijus šias priemones: elektrinį vežimėlį ir jo priedus asmeniui nuo 18 m., elektrinį vežimėlį ir jo priedus asmeniui iki 18 m., nesudėtingos konstrukcijos ar multifunkcį palydovo valdomą vežimėlį asmeniui iki 18 metų, nesudėtingos konstrukcijos palydovo valdomą vežimėlį asmeniui nuo 18 metų, multifunkcį palydovo valdomą vežimėlį asmeniui nuo 18 metų, universalaus tipo vežimėlį sveriantį ne daugiau kaip 14 kg, universalaus tipo vežimėlį turintį daugiau reguliavimo galimybių, universalaus tipo vežimėlį su svorio centru,
  perkeltu atgal, universalaus tipo multifunkcį vežimėlį, universalaus tipo bariatrinį vežimėlį, aktyvaus tipo vežimėlį, vienpusio varymo vežimėlį, vežimėlį skirtą tetraplegikui, kojomis minamą triratį ar keturratį, rankomis valdomą triratį, sėdimąją vaikštynę, kėdutę vaikui, darbo kėdę, įprastą stovėjimo atramą, daugiafunkcę stovėjimo atramą.
 8. Dokumentas, kuriame nurodytas judėjimo techninės pagalbos priemonės garantijos terminas.

Komentarai 37

 1. asta

  vyras nuo vaikystes paralyzuotas.Turi 35 proc.nedarbingumo lygi,sunkiai juda,dabar gulejo ligonineje ir nustate specialiuosius poreikius,nnuolatine slauga. Noretu elektrinio invalido vezimelio,Kad galetu judeti lauke.Kai jam nustatyta slauga ar priklausytu elektrinis vezimelis.Jei priklausytu ,kur kreiptis. Aciu uz paaiskinima.

  • LZNS

   1. Norėdamas įsigyti elektrinį vežimėlį turite kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir pateikti šiuos dokumentus:
   -patvirtintos formos prašymą dėl elektrinio vežimėlio skyrimo;
   – išrašą iš medicininių dokumentų (forma 027/a arba E027) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių),
   kurį išrašo asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai. Išraše
   turi būti nurodyti kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti elektrinį vežimėlį, jo
   priedus bei nurodant valdymo būdą;
   -asmens arba vieno iš tėvų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat
   gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;
   – neįgaliojo pažymėjimą ir/ar specialiosios nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą;
   pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
   – įsigyjant elektrinį vežimėlį, informaciją apie būstą, jo pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems
   poreikiams ir kt. (savivaldybės administracijos skyriaus išduota pažyma arba buities tyrimo aktas);
   2. Komisija išnagrinėja prašymą bei per 15 dienų priima sprendimą dėl skyrimo ir įrašo į eilę.
   3. Centro teritorinis padalinys informuoja apie priimtą sprendimą bei aprūpina eilės tvarka.
   4. Įmoka įsigyjant elektrinį vežimėlį:
   • 10 procentų kainos, likutinės vertės ar vežimėlio remonto ir individualaus pritaikymo išlaidų.
   5. Įmoka įsigyjant elektrinį varytuvą:
   • 20 procentų kainos, likutinės vertės ar varytuvo remonto ir individualaus pritaikymo išlaidų.
   JŪS GALITE ĮSIGYTI:
   • elektrinį vežimėlį – vaikai nuo 14 metų – vieną kartą per 4 metus, suaugusieji – vieną kartą per
   8 metus, jei nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos,
   išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos
   abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, esant abiejų rankų funkcijos pakenkimui.
   • elektrinį varytuvą – vieną kartą per 8 metus, jei nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė)
   dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei
   traumų pasekmių, kai asmuo naudojasi neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui.
   6. Elektrinių vežimėlių ir elektrinių varytuvų remonto paslaugos:
   • pasibaigus garantiniam terminui priemonių remontą organizuoja Centro teritoriniai padaliniai.
   • Centras kompensuoja 90 procentų, Jūs sumokate 10 procentų remonto bei baterijų keitimo išlaidų.

 2. Vilija

  Laba diena. Turim vezimeli aktyvaus tipo isduota Puntuko pries 5 metus dabar norim isigyti kita vezima ar butina grazinti sena jo jau niekas gi nebenaudos

  • LZNS

   Dėl vežimėlio grąžinimo reikia teirautis Techninės pagalbos neįgaliesiems centre 19989.
   Esant reikalavimui jį grąžinti galite parašyti prašymą direktorei, kad jį paliktų jums.

 3. Gražina

  Laba diena, prieš 2 mėn.mašina partrenkė 12metų mergaitę. Šiuo metu ji reabilituojasi,nes liko paralyžuota kairė kūno pusė. Bus reikalingas kai juos išrašys į namus vežimėlis. Galim kreiptis iš karto dėl vežimėlio? Kol neturim neįgalumo dokumentų?Nes po reabilitacijos tik tvarkys mergaitei neįgalumo dokumentus.

  • LZNS

   Techninės pagalbos neįgaliesiems centras gali jums ;laikinai suteikti neįgaliojo vežimėlį. Reikalingas gydytojo išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a arba E027), kuriame būtų nurodyta, kad reikalingas vežimėlis ir pasėstas. Konsultacijos teikiamos Tel. 19989

 4. Andrius

  ar zmogus pateikes visus reikalingus dokumentus gali tiketis kompensacijos, jei vezimeli perka ne is lietuvskos imones ir turi pirkimo dokumenta ir vezimeli.

 5. Andrius

  Sveiki, esant komensuojamo vezimelio gedimui, uzregistravimus gedima ir laukiant reikiamos detales (detales gaminanti imone uzsienyje, bendrove uzsiimanti vezimeliu pardavimu – lietuvoje) ar imone turetu suteikti pakaitini vezimeli, kol trunka remontas?

  • LZNS

   Įmonė atliekanti vežimėlio remontą turėtų suteikti pakaitinį vežimėlį. Jeigu turite kokių problemų skambinkite į TPNC bendruoju telefonu 19989

 6. Bozena

  Ar tai tiesa kad po komisijos sprendimo jai patvirtintas, kad galiu isigiti neigalumo vezimeli pinigai yra pervedami i saskaita arba per pasto skiriu

  • LZNS

   Gavus komisijos sprendimą iš pradžių reikia TPNC pateikti neįgaliojo vežimėlio įsigijimą patvirtinančius dokumentus:
   sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;
   – sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas apmokėjimo termino atidėjimas;
   – pirkimo užsienio valstybėje dokumentą;
   – pirkimo–pardavimo kvitą, jei priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą
   pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;
   – lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo
   (finansinės nuomos) sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į
   priemonės perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei priemonė įsigyta lizingo
   (finansinės nuomos) būdu;
   – atitikties deklaraciją (gaminys turi būti paženklintas CE ženklu). Jeigu priemonė perkama ne Lietuvoje, turi būti pateikiamas atitikties
   deklaracijos vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu;
   – dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas.
   Tik pateikus šiuos dokumentus jums bus išmokėta kompensacijos suma.

 7. Neringa

  O kompensacija skiriama tik elektiniam vezimėliam ar ir elektriniam skuteriam neigaliam zmogui kuris neturi kojos?

  • LZNS

   Kompensacija elektriniams vežimėliams skiriama asmenims: labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos.
   Kompensacija skuteriams skiriama: vienos arba abiejų kojų parezė; ryški hemiparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis arba amiostatinis sindromas; lėtinis kojų arterinės kraujotakos II laipsnio nepakankamumas; lėtinis kojų veninės kraujotakos III laipsnio nepakankamumas; abiejų kojų dramblialigė; lėtinis plaučių III laipsnio ir širdies III funkcinės klasės nepakankamumas; persodinta ar dirbtinė širdis; hipofizinis sindromas (suaugusiems asmenims).
   Taigi jei neturite tik vienos kojos, elekrtinio vežimėlio kompenacija jums greičiausiai nebus skirta. Taigi galėsite pasinaudoti tik kompensacija skuterio įsigijimui. Galite pasiskambinti į techninės pagalbos neįgaliesiems centrą tel. 8 800 800 89 (+3705) 233 7344 ir pasitikslinti.

 8. Regina

  Laba diena. Esu neigali, turiu problemų su judėjimu. Reikalingas elektrinis vežimėlis, kurį nusprendžiau įsigyti už savo lėšas, bet problema ta, kad esu labai mažo ūgio ir žiūrėti elektriniai vežimėliai netinkami. Kur galėčiau kreiptis, kad įsigyti vežimėlį pagal mano individualius išmatavimus, kas galėtų man jį pagaminti? Nieko įmantraus nereikalauju, tiesiog paprasto vežimėlio, nedidelio. Dėkoju.

  • LZNS

   Siūlytume jums kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą, jie turėtų jus pakonsultuoti kuriose įmonėse galima užsakyti vežimėlį. Informacija telefonu – 8 800 800 89 arba (+3705) 233 7344

 9. Žydrūnė

  Laba diena. Mergaitei 5m jei operuos koja ir bus gipse. Turi lengvą neįgalumą kuris ir susijęs su operacija. Būtų reikalingas vežimėlis,kol mergaitei bus nuimtas gipsas. Kaip būtų galima įsigyti ir ar būtų kompensuojamas?

  • LZNS

   Jums reikia kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą. Informacija telefonu – 8 800 800 89 arba (+3705) 233 7344 (skambinantiems iš užsienio).
   Gydantis gydytojas įvertinęs asmens poreikį įsigyti techninės pagalbos priemonę, šio Aprašo 9.4 papunktyje nurodytoje formoje Nr. 027/a nurodo, kokiam laikotarpiui asmeniui yra skiriama techninės pagalbos priemonė: laikinai naudotis – kai sveikata yra laikinai pablogėjusi dėl traumos, ligos ar kitų priežasčių, nurodydamas konkretų laikotarpį (1 mėnesiui, 2 mėnesiams, 3 mėnesiams ir t. t.). Šią pažymą ir kitus reikiamus dokumentus, kuriuos nurodys TPNC reikia pristatyti jiems. Pristačius dokumentus TPNC turėtų skirti vežimėlį nemokamai.

 10. Valda

  Laba diena,
  baigėsi vežimėlio nustatytas garantinis laikas (6 metai). Ar naujam įsigyti reikalingi tie patys dokumentai, ar tiesiog galima pratęsti sutartį? Ačiū

  • LZNS

   O jūs norite imti naują vežimėlį?

 11. Valda

  Taip,norėtume naujo,nes žmogus be abiejų kojų,tai praktiškai gyvena tame vežimėlyje,o senasis jau labai nusibaigęs.

  • LZNS

   Tai jums reiktų kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą dėl kito vežimėlio skyrimo arba kompensacijos už savarankiškai įsigytą vežimėlį. Pasiskambinkite telefonu (8 5) 233 7344, jus pakonsultuos ir išsirinksite jums tinkamą variantą.

 12. Diana

  Labai gražiai viskas skamba. Bet kodėl Techninės pagalbos neįgaliesiems centras, įmonės siūlančios vežimėlius dirba nuo 8 iki 17val. Kaip dirbančiam neįgaliajam suspėti nuvykti darbo metu. Be to neįgalusis , kuris juda vežimėlio pagalba būna priklausomas nuo kitų asmenų kurie dirba. Jokio lankstumo ir pagarbos klientui.

 13. Irma

  Iš kur tą apmokėtą sąskaitą gauti, jeigu nėra už ką nusipirkti tą skuterį?

 14. Vitalija

  Laba diena,
  Ar galima gauti kompensaciją universalaus tipo vežimėliui? Reabilitologė išrašė.
  Norėčiau gauti pagal mano išmatavimus vežimėlį.

  • LZNS

   Galima kompensacija palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio – vieną kartą per 5 metus 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 869 eurus, jei nustatyti specialieji poreikiai pagal negalios priežastį, ligą ar fizinę būklę.
   Bet iš pradžių jums reikia kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą, gauti komisijos išvadą, kad jums priklauso kompensacija ir tik tada galėsite jį pirkti.

 15. tomas

  Sveiki, norejau pasiteirauti ar priklauso kompensacija paraplegikuj isigijant elektrini trauktuva neigaliojo bezimeliuj? Skirtas aktyvaus tipo vezimelis

 16. Giedrius

  Sveiki.Turiu mama 75metu amziaus ir del trombos(jai gerai parasiau,atsiprasau Jusu jai suklydau)amputavo koja auksciau kelio.Siuo metu ji yra slaugos namiose,tad jokiu komisiju del invalidumo dar nejome.Mamai operacija kojos amputacijos atlikta diena pries sv.Velykas.
  Sakykite prasau,labai noreciau nupirkti gera elektrini neigaliojo vezimeli,kokios salygos ar aplamai imanoma gauti nuolaida ar kompenxacija tokiam vezimeliui.
  Is anksto dekoju uz atsakymus.

  p.s.Gal butu nesunku atsiusti atsakyma i el.pasta,buciau be galo dekingas.

  Pagarbiai Jums,Giedrius

 17. ARVYDAS

  MOTINAI YRA PASKIRTA KOMPENSACIJA ELEKTRINIAM SKUTERIUI ISIGYTI IR PRASO MUSU PATEIKTI SASK.FAKTURA APMOKEJIMO CEKI IR MDR ATITIKTIES DEKLARACIJA.KUR GALECIAU GAUTI MDR ATITIKTIE DEKLARACIJOS PAVIZDI NES DAUG PARDAVEJU NEZINO KAIP JIS TURI ATRODYTI.

  • LZNS

   Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (+370 5) 233 7344, galėtų jums padėti išsiaiškinti kaip atrodo atitikties deklaracija.

 18. Laura

  Laba diena
  Prasau patarimo, kaip toliau elgtis, kur kreiptis. Zmogui nupjove koja. Siuo metu dar guli chirurginiam.Uz savaites reabilitacija. Numatomas protezavimas kojos. Zmogui 71 metai. Ka toliau reikia daryti? Tvarkytis invaliduma? Reikalinga iranga valstybe kompensuoja ar kaip? Ar patiems viska reikia pirktis. Ar slauga tokiam zmogui priklauso namuose ar nea?
  Aciu uz skirta laika ir atsakyma.

  • LZNS

   Toliau reikia, kad gydantis daktaras parengtų dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą parengtų dokumentus dėl specialių poreikių lygio ir specialių poreikių nustatymo.
   Reikalinga įranga yra kompensuojama. Siūlome kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą, kur gausite visą reikiamą informaciją (+370 5) 233 7344

 19. Virginija

  Sveiki, esame prieš metus pasiėmę aktyvaus tipo vežimėlį ir gavę kompensaciją. Ar jeigu dabar pirktume skuterį, galėtume gauti kompensaciją už jį (nustatyta lengvojo automobilio įsigijimo kompensacija)

  • LZNS

   Ne, negalite, nes turite aktyvaus tipo vežimėlį. Pagal kompensacinės technikos skyrimo tvarkos aprašą, galite gauti kompensacija: elektrinį vežimėlį ir jo priedus arba daugiafunkcį elektrinį vežimėlį, arba skuterį, arba elektrinį ar hibridinį (aktyvaus tipo vežimėlio naudotojui) varytuvą, arba aktyvaus tipo vežimėlį.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas