Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Projektai

negalia.lt II

Kasmet LŽNS vykdo apie 20 įvairių projektų, kuriais siekiama užkirsti kelią neįgalumui, užtikrinti savarankiškumą ir pasirinkimo laisvę, didinti viešosios aplinkos prieinamumą, skatinti partnerystę tarp neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų ir verslo įmonių, savivaldybių bei švietimo įstaigų, paveikti bendrą požiūrį į žmones su negalia kaip į klientus ir netgi potencialius darbuotojus.

Organizacija ypatingą dėmesį skiria tobulėjimui ir iniciatyvumui, kuriant ir veikiant drauge, įgyvendinant pažangias idėjas ir gerus darbus neįgaliųjų labui, tampant socialiai atsakingais.

2013-2014 Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

LSBP logo

Pavadinimas: Lietuvos žmonių su negalia sąjungos žmogiškųjų gebėjimų ir materialinės bazės stiprinimas, taikant progresyvias metodikas Tikslas: Paprojekčio tikslas yra žmoniškųjų išteklių ir materialinės bazės stiprinimas: personalo kompetencijos auginimas bei naujų specialistų rengimas, veiklos profesionalumo didinimas, paslaugų teikimo ir/ar lėšų paieškos procesų

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

347260519_663602855806961_6673188956293389383_n

Europos socialinio fondo lėšos

ES

Lietuvos žmonių sunegalia sąjunga įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis remiamus projektus.

Sporto rėmimo fondas

SRF-logo_RGB_pagrindinis-01

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga kasmet įgyvendina Sporto rėmimo fondo remiamus projektus, kurie sudaro sąlygas žmonėms su judėjimo negaliomis, ypatingai judantiems neįgaliųjų vežimėliais, įvairios kompensacinės technikos pagalba, sportuoti, keliant jų pasitikėjimą savo jėgomis ir galimybėmis, mažinant neįgaliųjų socialinę atskirtį, formuojant teigimą

Šiaurės ministrų taryba

38152803_10156766493603714_3520411141492703232_n

Šiaurės ministrų tarybos remiamais projektais siekėme Skatinti ir remti savarankiško užimtumo ir verslumo veiklą tarp žmonių, turinčių negalia Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei  pasižiūrėti, kaip šiose Skandinavijos šalyse aplinka pritaikoma neįgaliesiems.

Lietuvos kultūros taryba

LTK_Logotipas(1)

Lietuvos kultūros taryba remia Lietuvos žmonių su negalia sąjungos vykdomus kultūrinius renginius, stovyklas, festivalius, kino projektus, neįgaliesiems prieinamo turizmo viešinimą.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

socialines-apsaugos-ir-darbo-ministerija

Lietuvos žmonių su negalią sąjungos veiklą didžiąja dalimi finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apaugos ir darbo ministerijos.  Įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu

2011 - 2012 m. Grundtvig Mokymosi partnerysčių projektas

grundtvig_logo

Projektas vykdomas kaip vienas iš 2011 Grundtvig Mokymosi partnerysčių projektų. Projekto metu dalijamasi patirtimi, praktika ir metodais, susipažįstama su įvairių Europos šalių kultūra, socialiniu ir ekonominiu gyvenimu. Ši veikla pagrindinį dėmesį skiria suaugusiųjų švietimo vadybai ir mokymų metodams, taip pat besimokantiems

COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimas žmonėms su negalia, jų artimiesiems, šeimos nariams, visuomenei

Psichikos sveikata

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga vykdo projektą “COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimas žmonėms su negalia, jų artimiesiems, šeimos nariams, visuomenei” ir organizuoja 20 paskaitų ciklą psichikos sveikatai ir emocinei savijautai gerinti. Paskaitos skirtos Vilniaus miesto gyventojams: 1. Žmonėms su

2013-2015 m. EEA Grants

eea_grants_logos_v_lt_jpg3_jpg(1)

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga pradeda įgyvendinti naują projektą „Socialinės gerovės kūrimas, atstovaujant neįgaliųjų teises“. Projektą finansuoja Ekonominės Erdvės 2009-2014 m. finansinis mechanizmas: NVO Programa Lietuvoje. Įvairūs tyrimai ir statistiniai duomenys rodo, jog žmonės su negalia vis dar neturi lygių

Prieinama Europos sąjunga (AccessibleEU)

Accsesible eu

Dar 2021 m. kovo mėn. Europos Komisijos patvirtintoje 2021-2030 m. Neįgaliųjų teisių strategijoje, buvo numatyta Prieinamumo išteklių centro sukūrimas Europos Sąjungoje (AccessibleEU). 2022 m. Europos komisija paskelbė kvietimą tokiam projektui įgyvendinti. Projektą laimėjo ispanijos Neįgaliųjų bendradarbiavimo ir socialinės įtraukties fondas

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė 2007-2013

LOGO-SU-ZODZIAIS1 (1)

Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose gausu gamtos parkų, ežerų ir miškų. Gamtos parkai yra pritaikyti turistų reikmėms, tačiau apie neįgaliuosius dažnai pamirštama. Todėl, siekiant prisidėti prie lygių galimybių sudarymo gamtos turizmo srityje Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose, pritaikant

Europos regioninės plėtros fondas

Medininkai

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 2016 m. pradėjo vykdyti projektą „Naujai atgimęs kultūros paveldas – prieinamas visiems“. Projekto tikslas – didinti Kultūros paveldo objektų žinomumą ir lankomumą e-rinkodaros priemonėmis, ypatingą dėmesį skiriant prieinamumo visiems populiarinimui, nes Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020