Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Mobilios komandos paslaugos

ResizedImage600312-Mobili-komanda

Mobiliosios komandos teikia Komandos paslaugą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Komandos veiklos tikslas – asmeniui jo gyvenamojoje vietoje suteikti aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugą, kuri apima tinkamos priemonės parinkimą, jos pritaikymą pagal asmens individualius poreikius, asmens ar jam atstovaujančio asmens apmokymą naudotis (-i) priemone, priemonės tinkamumo naudotis įvertinimą bei priemonės techninės būklės kontrolės procedūras.

Paslauga teikiama:

 • Asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • Asmenims, kuriems nustatytas mažesnis nei 30 procentų darbingumo lygis;
 • Asmenims po ūmios traumos ir (ar) ligos ir (ar) turintiems judesio raidos sutrikimų, iki neįgalumo ar darbingumo lygis dar nenustatytas;
 • Asmenims, kuriems sukakęs senatvės pensijos amžius ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Mobilios komandos paslaugos organizavimas:

 1. Asmuo Centrui pateikia prašymą dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo ir pasirašo sutikimą gauti Komandos paslaugą.
 2. Centro teritorinis padalinys įvertina asmens pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad asmuo atitinka reikalavimus, dokumentus perduoda Komandai.
 3. Komanda, gavusi dokumentus, susisiekia su asmeniu ar jo atstovu ir suderina susitikimo datą, laiką ir vietą.
 4. Komanda nuvykusi į susitikimą:
  – Su asmeniu ar jo atstovu aptaria asmens, kuriam reikalinga techninės pagalbos priemonė, funkcinius sutrikimus;
  – Atlieka asmens sutrikusių funkcijų analizę;
  – Įvertina asmens gyvenamąją aplinką;
  – Išsiaiškina asmens ar jo atstovo lūkesčius dėl prašomos skirti priemonės;
  – Informuoja apie galimybę gauti kitas paslaugas ir pagalbą.
 5. Komanda parenka asmeniui tinkamą techninės pagalbos priemonę bei informuoja, ar Centras ją turi. Jeigu Centras neturi reikiamos priemonės Asmuo laikinai aprūpinamas pakaitine techninės pagalbos priemone. Pagal susitarimą Komanda ją pristato į suderintą vietą. Laukiama, kol Centras įgis reikalingą priemonę. Jeigu Centras turi reikiamą priemonę Asmuo aprūpinamas parinkta techninės pagalbos priemone.
 6. Komanda, pristačiusi asmeniui reikalingą techninės pagalbos priemonę, apmoko ja naudotis, prireikus sureguliuoja.
 7. Komanda reguliariai susisiekia su asmeniu ar asmens atstovu siekdama nustatyti, kaip sekasi naudotis turima priemone, kokių turima pastabų, nusiskundimų ar pageidavimų dėl turimos priemonės.
 8. Jei nustatoma, kad įsigyta techninės pagalbos priemonė yra netinkama arba nebeatitinka asmens individualių poreikių, arba visiškai nusidėvėjo ir yra netinkama naudoti, Komanda iš naujo įvertina visus veiksnius ir skiria tinkamą techninės pagalbos priemonę. Senoji priemonė grąžinama Centrui.