Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Parama

2

Džiaugiamės, kad per visą Lietuvos žmonių su negalia sąjungos gyvavimo laikotarpį jautėme visokeriopą Jūsų paramą. Tai leido mums tvirtai sakyti, jog Sąjunga reikalinga neįgaliųjų bendruomenei ir neša jai naudą.

Tačiau šiandien nuo Jūsų visokeriopos paramos priklauso itin daug. Be Jūsų paramos Lietuvos žmonių su negalia sąjunga neišvengiamai turės atsisakyti vykdyti kai kurias veiklas. Visgi į ateitį žiūrime viltingai, nes tikime, jog esame naudingi neįgaliesiems.

Kiekvienas Sąjungai paaukotas litas – tai investicija į tikras permainas, kurių negali sustabdyti jokios politinės ar verslo krizės. Mes ir toliau stengsimės kurti naujus projektus ir veiklas, organizuoti stovyklas ir renginius, atstovauti neįgaliųjų teises. Jūsų parama padės mums išlaikyti šią svetainę.

Kuo galite prisidėti?

Finansinė parama. Jeigu Jums patinka kuri nors mūsų įgyvendinama veikla ir turite galimybę paremti ją finansiškai, galite tai padaryti pervesdami pinigus į sąskaitą:
Parama natūra. Jeigu turite galimybę galite paremti projektų dalyvius ir veiklas įvairiomis prekėmis ir daiktais.
Parama paslaugomis. Jeigu turite galimybę nemokamai paramos būdu suteikti paslaugas neįgaliesiems (pravesti seminarus ar mokymus, suteikti konsultacijas įvairiomis temomis, transporto paslaugas, organizuoti nemokamus renginius ar išvykas ir kt.), kreipkitės į mus.