Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Individualios pagalbos kompensacijos poreikis

BIDET4ME _ Help Disabled People

Nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų pavadinimai ir lygiai. Vaikui ar suaugusiam, kuriam dėl riboto savarankiškumo reikalinga kito asmens pagalba ir (ar) slauga, gali būti nustatomi individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikiai.

Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija – tai mėnesinė piniginė išmoka, skiriama asmenims, kuriems nustatyti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikiai.

Asmenims gali būti nustatyti pirmo, antro, trečio arba ketvirto lygio individualios pagalbos kompensacijos poreikis (nepriklausomai nuo amžiaus).

Individualios pagalbos kompensacijos poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant asmens bazinį funkcionavimo lygmenį (t. y. medicininį kriterijų pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus) ir individualios pagalbos poreikį.

Bazinis funkcionavimo lygmuo nustatomas remiantis Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) pateiktais elektroniniais dokumentais E025 ar E003 ir E027 arba sveikatos priežiūros įstaigos asmeniui išduotu siuntimu į Agentūrą ir kitais kartu su jais pateiktais medicininiais dokumentais.

Nustatant individualios pagalbos poreikį, užpildomas individualios pagalbos poreikio klausimynas pagal vertinamo asmens amžių (4-6 metų, 7-13 metų, 14-17 metų vaikams ir suaugusiems asmenims), kuriame įvertinamas asmens individualios pagalbos poreikis įvairiose asmens gyvenimo srityse bei aplinkos veiksnių įtaka asmens savarankiškumui ir nustatomas individualios pagalbos poreikio mastas balais (išskyrus senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims). Jeigu kompensacijos poreikis vertinamas kartu su dalyvumo ar neįgalumo lygiu, naudojamas dalyvumo ar neįgalumo lygio nustatymo metu užpildytas klausimynas.

Asmenų nuo 4 iki 18 metų ir darbingo amžiaus asmenų klausimyną pokalbio su juo ar atstovu metu pildo Agentūros darbuotojas, pensinio amžiaus asmenų – asmens gyvenamosios vietos savivaldybės darbuotojas ar įgaliotas darbuotojas. Vaikų nuo 4 iki 18 m. asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynai yra pritaikyti skirtingoms amžiaus grupėms, o vaikams iki 4 m. jis nepildomas. Vaikams iki 4 metų individualios pagalbos kompensacijos poreikis nustatomas, remiantis bazinio funkcionavimo lygmens kriterijais, nevertinant individualios pagalbos poreikio.

Kai asmens būklė dėl įgimtų ar įgytų negrįžtamų organizmo funkcijų sutrikimų yra ypač sunki ir dėl to jis negali savimi pasirūpinti, nustatomas pirmo lygio individualios pagalbos kompensacijos poreikis nevertinant bazinio funkcionavimo lygmens ir individualios pagalbos poreikio, jeigu asmens sveikatos būklė atitinka bent vieną kriterijų, nurodytą Specialių individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo kriterijų sąraše.

SVARBU. Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, kurios buvo paskirtos iki 2023 m. gruodžio 31 d., ir toliau bus mokamos iki slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo termino pabaigos.

Tikslinių kompensacijų pavadinimai ir lygiai bei dydžiai:

  • I poreikių lygis nustatomas žmogui, kai jis yra visiškai nesavarankiškas, negeba orientuotis ar judėti ir jam reikalinga nuolatinė kito asmens pagalba ar slauga. Nustačius šį lygį, 2024 m. bus mokama 429 Eur individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija.
  • II poreikių lygis nustatomas žmogui, kai jis turi didelių savarankiškumo, galimybės orientuotis ar judėti sunkumų, dėl kurių jam reikalinga kito asmens pagalba ar slauga nuo 6 iki 10 valandų per parą. Nustačius šį lygį, 2024 m. bus mokama 313,50 Eur individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija.
  • III poreikių lygis nustatomas žmogui, kuris turi vidutinių savarankiškumo ir dalyvavimo visuomeniniame gyvenime sunkumų, dėl kurių jam reikalinga kito asmens pagalba nuo 4 iki 6 valandų per parą. Nustačius šį lygį, 2024 m. bus mokama 181,50 Eur individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija.
  • IV poreikių lygis nustatomas žmogui, kuris turi nedidelių savarankiškumo ir dalyvavimo visuomeniniame gyvenime sunkumų, dėl kurių jam reikalinga kito asmens pagalba ne ilgiau kaip 4 valandas per parą. Nustačius šį lygį, 2024 m. bus mokama 99 Eur individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija.

Bazinio funkcionavimo lygmens nustatymo kriterijų sąrašą rasite žemiau pateiktoje teisės akto nuorodoje.

TEISĖS AKTAI:

Dėl Individualios pagalbos teikimo, lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo