Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Piniginės išmokos negalią turintiems žmonėms

pensija

Negalios pensija pensija (TURINT DARBO STAŽĄ)

18

Negalios pensijos skiriamos ir mokamos remiantis LR valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymu.  Kas gali gauti pensiją? Asmenys, netekę 45 % ar daugiau dalyvumo ir atitinkantys nustatytus reikalavimus, (turi teisę gauti negalios pensiją (iki 2023-12-31 buvo skiriama netekto darbingumo pensija, iki 2005-07-01

Našlaičių pensija

Teenage,Girl,In,Wheelchair,With,Classmates,At,School

Našlaičių pensija mokama kas mėnesį vieno ar abiejų tėvų netekusiems nepilnamečiams ar pilnamečiams, jei šie mokosi ar yra pripažinti asmenimis su negalia. Vyresni mirusiojo vaikai gali gauti šią išmoką tuomet, jeigu jie asmenimis su negalia buvo pripažinti iki sukankant 24

Vienišo asmens išmoka

neigaliesiems studentams

Vienišo asmens išmoka yra skiriama pilnamečiams asmenims, kuriems nustatytas 55 procentų ir mažesnis dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo) lygis arba asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių. Papildomi reikalavimai vienišo asmens išmokai gauti: asmuo įstatymų nustatyta tvarka yra

Senatvės pensija asmeniui su negalia

2705_eabf220e497d15a784188f01417d1ce3

Nuo 2024 m. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims galės būti nustatomas dalyvumo lygis. Jeigu Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra žmogui, kuris gauna senatvės pensiją, nustatys sunkią negalią (70-100 proc. netekto dalyvumo), jam bus pradėta mokėti senatvės pensija asmeniui su

Informacija apie pensijų mokėjimą užsienio valstybėse gyvenantiems asmenims

60

Lietuvos Respublikos valstybinės socialinio draudimo pensijos užsienyje gyvenantiems asmenims skiriamos ir mokamos nepriklausomai nuo jų pilietybės.  Kokios pensijos yra mokamos išvykus? Senatvės pensija Netekto darbingumo (invalidumo) pensija (kurią moka Sodra) Našlių pensija Našlaičių pensija Iki 1995 m. paskirta maitintojo netekimo

Dirbau keliose valstybėse. Kaip man bus skiriama pensija?

pirmine

Jei įgijote stažo daugiau nei vienoje valstybėje, DIRBUSIEMS NE ES, EEE VALSTYBĖSE IR ŠVEICARIJOJE kiekviena valstybė skiria ir moka pensiją už toje valstybėje įgytą stažą vadovaudamasi savo nacionaline teise, nepaisant to, kurioje valstybėje narėje gyvenate. Pavyzdžiui, jei dirbote Lietuvoje, Lenkijoje ir Prancūzijoje, kiekviena šalis

Šalpos negalios pensija

eurai

Teisę gauti šalpos negalios pensiją turi toliau nurodyti asmenys, neturintys teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio pensijos ar pensinių išmokų: asmenys, kuriems nustatyta sunki, vidutinė ar lengva negalia; asmenys, pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau dalyvumo iki dienos (įskaitytinai),