Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Netekto darbingumo, neįgalumo pensija

pensija

Netekto darbingumo pensija (TURINT DARBO STAŽĄ)

18

Netekto darbingumo pensijos skiriamos ir mokamos remiantis LR valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymu.  Kas gali gauti pensiją? Asmenys, netekę 45% ar daugiau darbingumo ir atitinkantys nustatytus reikalavimus (turi teisę gauti netekto darbingumo pensiją). Netekto darbingumo pensija skiriama, jei: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo

Informacija apie pensijų mokėjimą užsienio valstybėse gyvenantiems asmenims

60

Lietuvos Respublikos valstybinės socialinio draudimo pensijos užsienyje gyvenantiems asmenims skiriamos ir mokamos nepriklausomai nuo jų pilietybės.  Kokios pensijos yra mokamos išvykus? Senatvės pensija Netekto darbingumo (invalidumo) pensija (kurią moka Sodra) Našlių pensija Našlaičių pensija Iki 1995 m. paskirta maitintojo netekimo

Dirbau keliose valstybėse. Kaip man bus skiriama pensija?

pirmine

Jei įgijote stažo daugiau nei vienoje valstybėje, DIRBUSIEMS NE ES, EEE VALSTYBĖSE IR ŠVEICARIJOJE kiekviena valstybė skiria ir moka pensiją už toje valstybėje įgytą stažą vadovaudamasi savo nacionaline teise, nepaisant to, kurioje valstybėje narėje gyvenate. Pavyzdžiui, jei dirbote Lietuvoje, Lenkijoje ir Prancūzijoje, kiekviena šalis

Šalpos neįgalumo pensija

eurai

Asmenys, turintys teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją: asmenys, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas; asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki