Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Subsidija darbo asistento išlaidoms

IT

Priimdami šiuo metu darbo ieškantį neįgalų asmenį ar išlaikydami darbo vietą dirbančiam negalią turinčiam darbuotojui, kuriam nustatyta darbo asistento pagalba atliekant darbo funkcijas, darbdaviui gali būti kompensuojama dalis darbo asistento išlaidų.

Subsidija darbo asistento išlaidoms gali pasinaudoti darbdaviai, kurių darbuotojams su negalia, atliekant darbo funkcijas, nustatytas darbo asistento pagalbos poreikis:

  • darbdaviai, įdarbinantys darbingo amžiaus, registruotus Užimtumo tarnyboje

– 0-55 procentų darbingumo lygio ar sunkaus, vidutinio ar lengvo neįgalumo lygio neįgalius asmenis;

  • darbdaviai, išlaikantys darbo vietas užimtiems neįgaliems darbuotojams:

– darbingo amžiaus neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 55 proc. darbingumo lygis ar sunkus/vidutinis/lengvas neįgalumo lygis ir kurie iki 2022 m. gruodžio 31 d. dirbo socialinėse įmonėse bei nenutraukė darbo sutarties (už kuriuos iki 2022 m. gruodžio 30 nebuvo skirta asistento subsidija);

˗ darbingo amžiaus dirbančius asmenis, kuriems pirmą kartą nustatytas iki 55 proc. darbingumo lygis ar sunkus ar vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis;

– darbingo amžiaus dirbantiems asmenims, kuriems pasikeitus darbingumo ar neįgalumo lygiui, nustatytas mažesnis, negu buvo darbingumo ar neįgalumo lygis.

Subsidijos darbo asistento išlaidoms mokėjimas tęsiamas iki 2023 m. birželio 30 d. darbdaviams (buvusioms socialinėms įmonėms), kuriems iki 2022 m. gruodžio 31 d. pagal Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą buvo skirta subsidija asistento išlaidoms už iki 40 proc. darbingumo lygio ar sunkaus ar vidutinio neįgalimo lygio asmenis, kuriems buvo nustatytas asistento pagalbos poreikis.

Subsidija darbo asistento išlaidoms sudaro 62 procentus subsidijos skyrimo mėnesį galiojančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto minimaliojo valandinio atlygio dydžio už kiekvieną neįgalaus asmens, kuriam nustatytas asistento pagalbos poreikis, faktiškai dirbtą laiką, kai darbui atlikti buvo suteikta asistento pagalba.

Subsidijos darbo asistento išlaidoms dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Įstatymo 43 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

Darbo asistento pagalbos poreikį ir terminą nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau NDNT). Subsidijos darbo asistento išlaidoms mokėjimo terminas negali būti ilgesnis nei NDNT nustatytas darbo asistento pagalbos poreikio terminas.

Daugiau informacijos ir paraiškos formas rasite čia: https://uzt.lt/darbdaviams/subsidija-darbo-asistento-islaidoms/373