Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose

success smart medical doctor working with operating room

Šeimos medicinos paslaugos, teikiamos namuose (toliau – paslaugos namuose) – pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose pagal šeimos gydytojo komandos narių kompetenciją.

Paslaugas namuose teikia:

 1. šeimos gydytojas;
 2. vaikų ligų gydytojas;
 3. vidaus ligų gydytojas;
 4. gydytojas chirurgas;
 5. bendrosios praktikos slaugytojas;
 6. išplėstinės praktikos slaugytojas;
 7. akušeris.

Paslaugos namuose turi būti teikiamos:

 1. naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris;
 2. sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
 3. vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 4. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 5. pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
 6. pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
 7. pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,50 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.
 8. Nenurodytais atvejais sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo poreikio priima pacientą gydantis šeimos gydytojo komandos narys.
 9.  Gripo epidemijos metu paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-962 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos laikotarpiu“.

Nuoroda į teisės aktą (žiūrėti aktualią redakciją): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7cff37408d4411e39e3c992f044525a9/asr