Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Apie Sąjungą

Lygios galimybės

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga (LŽNS) – savanoriška, nepriklausoma, nepolitinė, visuomeninė organizacija jungianti organizacijas, dirbančias žmonių su negalia integracijos srityje, įkurta 1995 m. rugsėjo 29 dieną. Organizacija jungia 17 asocijuotų narių įvairiuose Lietuvos miestuose bei rajonuose ir 5 viešąsias įstaigas.

Mūsų įgyvendinamos veiklos apima:

  • Darbą regionuose, skatinant bendradarbiavimą tarp organizacijų – organizuojame apskritus stalus savivaldybėse, bendruomenėse, verslo įmonėse, bendradarbiaujame su kitomis nevyriausybinėse organizacijose;
  • Viešosios aplinkos stebėseną, kurios tikslas – mažinti socialinę atskirtį, atkreipiant visuomenės, valdininkų dėmesį į nepritaikytą arba blogai pritaikytą viešąją aplinką: pastatus, šaligatvius, perėjas, neįgaliųjų automobiliams skirtas stovėjimo vietas;
  • Savarankiškumo didinimą – savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir aktyvaus poilsio stovyklas žmonėms po stuburo pažeidimų, sergantiems išsėtine skleroze ir raumenų nykimu;
  • Viešinimo akcijas – apie traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją informuoja žmonės su negalia, kurie patys yra patyrę rimtas traumas: neįgaliųjų, judančių rankomis varomais vežimėliais su specialiais priedais varytuvais, maratonas po Lietuvą, parkavimo akcija „Užėmei mano vietą, paimk ir mano negalią“;
  • Kino programas „Negalia ne kliūtis“ jaunuoliams;
  • Švietėjiškus seminarus ir paskaitas, animacinius filmukus„Pažink negalią“ moksleiviams;
  • Edukacijas visuomenės ir viešąsias paslaugas teikiantiems specialistams (socialiniams darbuotojams, kultūros, švietimo, medicinos specialistams, pareigūnams, turizmo, transporto sričių darbuotojams ir kt.) apie įvairias negalias, bendravimo su neįgaliaisiais ypatumus, neįgaliųjų teisių klausimaiss. Kviečiami lektoriai – įvairias negalias patyrę žmonės, turintys paskaitų skaitymo, mokymų vedimo patirties. Edukacijos organizuojamos remiantis tarptautinio projekto metu sukurtu ir MOODLE sistemoje patalpintu mokomuoju moduliu „TOUR4ALL. Prieinamo turizmo programų, skirtų profesinio mokymo kursams, plėtra“, „Disabilityetiquete“ medžiaga ir praktiniais pavyzdžiais.
  • Meno ir socialinių interakcijų plenerus – neįgaliųjų bei sveikųjų menininkų kooperacijos pagrindu, diskusijų bei bendros kūrybos priemonėmis išsiaiškinti aštriausias neįgaliųjų problemas, su kuriomis jie susiduria visuomenėje – atrasti šių problemų išraišką meno atvirose erdvėse forma ir taip, pasitelkiant informavimo – žiniasklaidos priemones, formuoti visuomenės požiūrį bei pozityvius socialinius pokyčius.
  • Darbą su verslo sektoriumi – konsultacijos ir mokymai įmonėms („Omnitel“, ISM, Barclay) didina paslaugų prieinamumą žmonėms su negalia, padedama atrasti neįgaliųjų įdarbinimo galimybes.

Tikslai ir uždaviniai, įstatai

Lygybės dienų eitynės

Pagrindinis organizacijos tikslas – mažinti žmonių su negalia socialinę atskirtį ir siekti neįgaliųjų integracijos į visuomenę. Organizacijos uždaviniai: Atstovauti ir ginti žmonių su negalia teises ir laisves bei kitus viešuosius interesus; Įgyvendinti prevencines programas, siekiančias užkirsti kelią neįgalumui; Teikti pasiūlymus

Asociacijos struktūra

LŽNS asocijuoti nariai

Organizacija jungia 20 asocijuotų narių įvairiuose Lietuvos miestuose bei rajonuose, 4 viešąsias įstaigas ir 1 filialą. Šios organizacijos vienija apie 10 000 žmonių, iš jų 8000 žmonių su įvairia negalia ir specialiaisiais poreikiais.  Pagrinde organizacijos teikia socialinės reabilitacijos paslaugas vietos bendruomenėse, organizuoja kultūrinius

Darbuotojai

Lzns darbuotojai

Mūsų organizacijoje dirba 10 darbuotojų, iš kurių 6 su negalia.

Spauda apie mus

DSC_0269

Projektas „Pažink negalią“ Molėtų gimnazijoje Projektas „Pažink negalią“ Pilaitės gimnazijoje

Junkis prie mūsų

Junkis prie mūsų

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga ne pelno siekianti organizacija. Daugybę veiklų, kurias vykdome nefinansuoja jokie fondai nors jos yra būtinos siekiant vykdyti neįgaliųjų socialinę integraciją. Šiandien dienai esame dėkingi daugybei savanorių, įmonių ir organizacijų, kurių pagalbos ir paramos dėka nuo

Parama

2

Džiaugiamės, kad per visą Lietuvos žmonių su negalia sąjungos gyvavimo laikotarpį jautėme visokeriopą Jūsų paramą. Tai leido mums tvirtai sakyti, jog Sąjunga reikalinga neįgaliųjų bendruomenei ir neša jai naudą. Tačiau šiandien nuo Jūsų visokeriopos paramos priklauso itin daug. Be Jūsų