Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Transportas

Keltuvas

Neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, mokamos transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos.

Šias kompensacijas asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo, iš valstybės biudžeto lėšų moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – Fondo valdyba) teritoriniai skyriai, kitiems asmenims – miestų (rajonų) savivaldybių administracijos.

Specialųjį transporto išlaidų kompensacijos poreikį ir specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį nustato ir atitinkamas pažymas išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniai skyriai (toliau – NDNT).

Čia galite rasti visą informaciją susijusią su transportu, t.y. lengvatas, kompensacijas, parkavimą ir kita.

Neįgaliųjų automobilių parkavimo vietos Vilniuje

DSC_0207

Vietinė rinkliava už naudojimąsi mokamomis stovėjimo vietomis netaikoma automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, valdytojams (vairuotojams). Ši kortelė turi būti padėta automobilio viduje už priekinio stiklo ant prietaisų skydelio keleivio pusėje iš lauko gerai matomoje vietoje ta puse, kurioje

Paslaugos oro uostuose

2-1-clipboard01_4

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru, Vilniaus ir Kauno oro uostuose yra teikiamos pagalbos paslaugos ribotos judėsenos asmenims. Plačiau apie teikiamas paslaugas galite sužinoti čia: Tarptautinis Vilniaus

Transporto lengvatos neįgaliesiems ir pensininkams

Transporto lengvatos neįgaliesiems

Teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais 1. Bilietą su 80 procentų nuolaida turi: asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo

Ženklas "Neigalusis" ir automobilių statymo kortelė

Automobilių statymo kortelė

Teisę naudoti skiriamąjį ženklą ,,Neįgalusis“ kelionės metu turi: fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems nustatytas 0-30 procentų darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba turi neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę; fiziniai asmenys, vežantys asmenis, kuriems yra