Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Šalpos neįgalumo pensija

eurai

Asmenys, turintys teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją:

 1. asmenys, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas;
 2. asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai;
 3. tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Už vieno neįgalaus asmens slaugą šalpos pensija gali būti paskirta tik vienam asmeniui;
 4. motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo;
 5. asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais), išskyrus asmenis, nurodytus šio straipsnio 2, 3 ir 4 punktuose.

Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas:

 • Asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas – 2 šalpos pensijų bazių dydžio (ŠPB) dydžio (286 Eur).
 • Asmenims, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas – 1,5 ŠPB dydžio (214,50 Eur).
 • Asmenims, kuriems nustatytas lengvas neįgalumas – 1 ŠPB dydžio (143 Eur).

Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai arba dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki 24 metų sukakties dienos, nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai (nuo 2021-01-01):

 • Netekusiems 100 proc. darbingumo – 2,25 ŠPB dydžio (321,75 Eur).
 • Netekusiems 95 proc. darbingumo – 2,16 ŠPB dydžio (308,88 Eur).
 • Netekusiems 90 proc. darbingumo – 2,08 ŠPB dydžio (297,44 Eur).
 • Netekusiems 85 proc. darbingumo – 2 ŠPB dydžio (286 Eur).
 • Netekusiems 80 proc. darbingumo – 1,91 ŠPB dydžio (273,13 Eur).
 • Netekusiems 75 proc. darbingumo – 1,82 ŠPB dydžio (260,26 Eur).
 • Netekusiems 70 proc. darbingumo – 1,74 ŠPB dydžio (248,82 Eur).
 • Netekusiems 65 proc. darbingumo – 1,65 ŠPB dydžio (235,95 Eur).
 • Netekusiems 60 proc. darbingumo – 1,43 ŠPB dydžio (204,49 Eur).
 • Netekusiems 55 proc. darbingumo – 1,2 ŠPB dydžio (171,60 Eur).
 • Netekusiems 50 proc. darbingumo – 1 ŠPB dydžio (143 Eur).
 • Netekusiems 45 proc. darbingumo – 1 ŠPB dydžio (143 Eur).

Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai:
– tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialus ir nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Už vieno neįgalaus asmens slaugą šalpos neįgalumo pensija skiriama ir mokama tik vienam asmeniui;
– motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo.

 • Asmenims, netekusiems 100 proc. darbingumo, – 1,5 ŠPB dydžio (214,50 Eur).
 • Asmenims, netekusiems 95 proc. darbingumo, – 1,48 ŠPB dydžio (211,64 Eur).
 • Asmenims, netekusiems 90 proc. darbingumo, – 1,47 ŠPB dydžio (210,21 Eur).
 • Asmenims, netekusiems 85 proc. darbingumo, – 1,46 ŠPB dydžio (208,78 Eur).
 • Asmenims, netekusiems 80 proc. darbingumo, – 1,45 ŠPB dydžio (207,35 Eur).
 • Asmenims, netekusiems 75 proc. darbingumo, – 1,31 ŠPB dydžio (187,33 Eur).
 • Asmenims, netekusiems 70 proc. darbingumo, – 1,18 ŠPB dydžio (168,74 Eur).
 • Asmenims, netekusiems 65 proc. darbingumo, – 1,05 ŠPB dydžio (150,15 Eur).
 • Asmenims, netekusiems 60 proc. darbingumo, – 1 ŠPB dydžio (143 Eur).

Šalpos neįgalumo pensijos dydis asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiems 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems I ar II grupės invalidais) – 1 ŠPB (143 Eur).

SVARBU:

 1. Jeigu šiai kategorijai priklausantys asmenys turi teisę į pensiją ar pensinę išmoką (išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją), kurių bendra suma yra mažesnė už šalpos neįgalumo pensiją, jiems mokamas pensijos ar pensinės išmokos (bendros jų sumos) ir šalpos neįgalumo pensijos skirtumas.
 2. Jeigu šiai kategorijai priklausantys asmenys draudžiami pensijų socialiniu draudimu, šalpos neįgalumo pensija jiems nemokama.

ĮSTATYMAI: