Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Šalpos negalios pensija

eurai

Teisę gauti šalpos negalios pensiją turi toliau nurodyti asmenys, neturintys teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio pensijos ar pensinių išmokų:

 1. asmenys, kuriems nustatyta sunki, vidutinė ar lengva negalia;
 2. asmenys, pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau dalyvumo iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau dalyvumo po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 26 metai.
 3. tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti netekusiais 60 proc. ir daugiau dalyvumo ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose asmenis su negalia, kuriems nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos, specialus ir nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Už vieno asmens su negalia slaugą šalpos negalios pensija skiriama ir mokama tik vienam asmeniui;
 4. motinos, pagimdžiusios ir išauginusios 5 ar daugiau vaikų (vaikų mirties atveju – auginusios ne trumpiau kaip 8 metus) ir pripažintos asmenimis su negalia, netekusiomis 60 procentų ir daugiau dalyvumo;
 5. asmenys, pripažinti asmenimis su negalia, netekusiais 60 procentų ir daugiau dalyvumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais), jeigu asmuo nėra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu.
Šalpos negalios pensijos dydžiai asmenims, kuriems nustatyta negalia:
 1. Asmenims, kuriems nustatyta sunki negalia – 2 šalpos pensijų bazių dydžio (ŠPB) dydžio (394 Eur).
 2. Asmenims, kuriems nustatyta vidutinė negalia – 1,5 ŠPB dydžio (295,50 Eur).
 3. Asmenims, kuriems nustatyta lengva negalia – 1 ŠPB dydžio (197 Eur).
 Šalpos negalios pensijos dydžiai asmenims, pripažintiems asmenimis su negalia iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai arba dėl ligos ar suluošinimo, atsiradusios iki 24 metų sukakties dienos, asmenimis su negalia pripažintais po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai (nuo 2024-01-01):
 1. Netekusiems 100 proc. dalyvumo – 2,25 ŠPB dydžio (443,25 Eur).
 2. Netekusiems 95 proc. dalyvumo – 2,16 ŠPB dydžio (425,52 Eur).
 3. Netekusiems 90 proc. dalyvumo – 2,08 ŠPB dydžio (409,76 Eur).
 4. Netekusiems 85 proc. dalyvumo – 2 ŠPB dydžio (394 Eur).
 5. Netekusiems 80 proc. dalyvumo – 1,91 ŠPB dydžio (376,27 Eur).
 6. Netekusiems 75 proc. dalyvumo – 1,82 ŠPB dydžio (358,54 Eur).
 7. Netekusiems 70 proc. dalyvumo – 1,74 ŠPB dydžio (342,78 Eur).
 8. Netekusiems 65 proc. dalyvumo – 1,65 ŠPB dydžio (325,05 Eur).
 9. Netekusiems 60 proc. dalyvumo – 1,43 ŠPB dydžio (281,71 Eur).
 10. Netekusiems 55 proc. dalyvumo – 1,2 ŠPB dydžio (236,40 Eur).
 11. Netekusiems 50 proc. dalyvumo – 1 ŠPB dydžio (197 Eur).
Šalpos negalios pensijos dydžiai (nuo 2024-01-01):
 • tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti netekusiais 60 proc. ir daugiau dalyvumo ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose asmenis su negalia, kuriems nustatytas specialus ir nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Už vieno asmens su  negalia slaugą šalpos negalios pensija skiriama ir mokama tik vienam asmeniui;
 • motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir pripažintos asmenimis su negalia, netekusiomis 60 procentų ir daugiau dalyvumo.
 1. Asmenims, netekusiems 100 proc. dalyvumo – 2 ŠPB dydžio (394 Eur).
 2. Asmenims, netekusiems 95 proc. dalyvumo – 1,87 ŠPB dydžio (368,39 Eur).
 3. Asmenims, netekusiems 90 proc. dalyvumo – 1,75 ŠPB dydžio (344,75 Eur).
 4. Asmenims, netekusiems 85 proc. dalyvumo – 1,62 ŠPB dydžio (319,14 Eur).
 5. Asmenims, netekusiems 80 proc. dalyvumo – 1,5 ŠPB dydžio (295,50 Eur).
 6. Asmenims, netekusiems 75 proc. dalyvumo – 1,37 ŠPB dydžio (269,89 Eur).
 7. Asmenims, netekusiems 70 proc. dalyvumo – 1,25 ŠPB dydžio (246,25 Eur).
 8. Asmenims, netekusiems 65 proc. dalyvumo – 1,12 ŠPB dydžio (220,64 Eur).
 9. Asmenims, netekusiems 60 proc. dalyvumo – 1 ŠPB dydžio (197 Eur).
Šalpos negalios pensijos dydis asmenims, pripažintiems asmenimis su negalia, netekusiems 60 procentų ir daugiau dalyvumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems I ar II grupės invalidais):
 1. Asmenims, netekusiems 100 procentų dalyvumo – 2 ŠPB dydžio (394 Eur).
 2. Asmenims, netekusiems 95 procentų dalyvumo – 1,83 ŠPB dydžio (360,51 Eur).
 3. Asmenims, netekusiems 90 procentų dalyvumo – 1,66 ŠPB dydžio (327,02Eur).
 4. Asmenims, netekusiems 85 procentų dalyvumo – 1,5 ŠPB dydžio (295,50 Eur).
 5. Asmenims, netekusiems 80 procentų dalyvumo – 1,33 ŠPB dydžio (262,01 Eur).
 6. Asmenims, netekusiems 75 procentų dalyvumo – 1,17 ŠPB dydžio (230,49 Eur).
 7. Asmenims, netekusiems 60–70 procentų dalyvumo – 1 ŠPB dydžio (197 Eur).

 

SVARBU: šalpos negalios pensija bus paskirta nuo dalyvumo lygio ar pripažinimo asmeniu su negalia dienos, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki prašymo su visais reikiamais dokumentais ar duomenimis gavimo „Sodroje“ dienos.

Prašymą dėl šalpos išmokos skyrimo galima pateikti:

 1. Internetu, prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir užpildžius prašymą dėl šalpos išmokos skyrimo.
 2. Paštu. Atsisiųsti prašymo formą galite čiaPrie užpildyto prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Atvykus į „Sodros“ skyrių (prašymą galėsite užpildyti vietoje). Su savimi reikia turėti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmeninės sąskaitos duomenis, į kurią bus mokama pensija.

TEISĖS AKTAI: