Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Specialieji poreikiai

Krankenschwester redet mit Mann im Rollstuhl

Specialieji poreikiai – nustatomi ir teisės aktų nustatyta tvarka tenkinami asmenims, neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį. Specialieji poreikiai nustatomi vadovaujantis Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašu.

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija

step by step

Specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomas asmenims, kuriems yra būtina nuolatinė slauga ir kurių fizinė bei psichinė negalia visiškai apriboja jų galimybes orientuotis, judėti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti asmeninį bei socialinį gyvenimą, pagal šiuos pagrindinius kriterijus: 1.1. IV NYHA funkcinės klasės

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija

BIDET4ME _ Help Disabled People

Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas asmenims, kuriems dėl labai didelių organizmo funkcijos sutrikimų reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra (pagalba) namuose, tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą, pagal šiuos pagrindinius kriterijus: 2.1. IV NYHA funkcinės klasės širdies nepakankamumas **, kai Bartelio

Transporto išlaidų kompensacija

viesasis-transportas

Transporto išlaidų kompensacijos skiriamos ir mokamos neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją ir kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis. Specialųjį transporto išlaidų kompensacijos poreikį nustato ir atitinkamas pažymas išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniai skyriai (toliau – NDNT). Specialusis

Lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacija

auto pritaikymas

Neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, mokamos lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos. Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydis yra iki 32 BSI (1216 eur.), tačiau ne didesnis už faktines išlaidas. Specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo