Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Judėjimo techninės pagalbos priemonių aprūpinimas iš TPNC

slauga

Kas gali gauti techninės pagalbos priemonę?

Teisę gauti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones turi asmenys, kuriems nustatytas:

 • neįgalumo lygis;
 • darbingumo lygis;
 • kurie sukakę senatvės pensijos amžių;
 • kurie yra po ūmių traumų ir (ar) ligų ir (ar) turintys judesio raidos sutrikimų, iki neįgalumo ar darbingumo lygis jiems dar nenustatytas, tarp jų, kuriems nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis.

Kas nustato priemonės poreikį?

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ar ergoterapeutas pateikia išvadą dėl šių judėjimo techninės pagalbos priemonių:

 • Elektrinį vežimėlį bei jo priedus;
 •  Aktyvaus tipo vežimėlį;
 • Vežimėlį skirtą tetraplegikui;
 • Individualiai pagamintą vežimėlį;
 • Įprastą stovėjimo atramą;

Šeimos gydytojas arba šeimos gydytojo komandos narys, arba asmenį gydantis gydytojas, arba ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančios komandos narys, arba paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose teikiančios komandos narys pateikia išvadą apie šių judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikį:

 • Vežimėlio, išskyrus elektrinio;
 • Persikėlimo priemonių (slankiojo kilimėlio, keliamųjų diržų ar keliamosios sėdynės)*;
 • Sėdimųjų baldų (kėdutės vaikui, darbo kėdutės);
 • Ramentų;
 • Vaikštynės;
 • Tualeto reikmenų (naktipuodžio kėdučių, paaukštintų tualeto sėdynių)*;
 • Lovos staliuko*;
 • Lovos*;
 • Čiužinio praguloms išvengti**.

SVARBU:

 1. Išvada dėl slankiojo kilimėlio, keliamųjų diržų, naktipuodžio kėdutės, lovos, lovos staliuko pateikiama, jei asmeniui yra nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis;
 2. Išvada dėl čiužinio praguloms išvengti pateikiama, jei asmeniui yra nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis ar yra sutrikimai dėl kitų ligų, nurodytų lentelėje.

Medicinos dokumentai reikalingi, kai:

 • asmuo kreipiantis pirmą kartą;
 • asmuo dėl judėjimo techninės pagalbos priemonių skyrimo kreipiasi po ūmių traumų ir (ar) ligų ir (ar) turintys judesio raidos sutrikimų, iki neįgalumo ar darbingumo lygis jam dar nenustatytas;
 • pasikeičia asmens antropometriniai duomenys ir (ar) medicininiai poreikiai;
 • asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tos pačios priemonės skyrimo, praėjus
  daugiau kaip 10 metų nuo paskutinio kreipimosi.

Medicinos dokumentų pateikti nereikia įsigyjant šias judėjimo techninės pagalbos priemones:

 • vežimėlyje sėdinčio asmens tvirtinimo sistemas;
 • sustiprintas ir paprastas padangas su kameromis;
 • bateriją;
 • vežimėlio dalis ir detales;
 • slankiąją lentą;
 • slankųjį kilimėlį ar vartymo paklodę – esant nustatytam specialiajam nuolatinės
  slaugos poreikiui;
 • prausimosi, maudymosi vonioje ir duše priemones;
 • sėdimųjų baldų dalis ir detales;
 • lovą ir lovos staliuką – esant nustatytam specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;
 • lovos dalis ir detales;
 • keliamąjį diržą ar jų komplektą – esant judėjimo funkcijų sutrikimams arba
  nustatytam specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;
 • vaikščiojimo lazdeles;
 • vaikščiojimo priemonių priedus, dalis ir detales;
 • naktipuodžio kėdutę – esant judėjimo funkcijų sutrikimams arba nustatytam
  specialiajam nuolatinės slaugos poreikiui;
 • čiužinį praguloms išvengti – esant nustatytam specialiajam nuolatinės
  slaugos poreikiui;
 • pasėstą praguloms išvengti;
 • čiužinio praguloms išvengti užvalkalą;
 • stovėjimo atramos dalis ir detales.

Techninės pagalbos priemonės gavimo tvarka:

 1. Norėdamas gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę, turite kreiptis į Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrių apskrityje ir pateikti reikalingus dokumentus. Prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Centrą, siunčiant registruotu laišku, elektroniniu paštu ar per E. pristatymo sistemą ar elektroniniais ryšiais per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt
 2. įvertinamas pateiktas prašymas ir pridedami dokumentai,
 3. Centras surenka esveikata.lt sistemoje duomenis apie asmens judėjimo funkcijų sutrikimus (pavyzdžiui, negalios priežastį ir pobūdį, ligą ar fizinę būklę),
 4. kartu su asmeniu ar asmens atstovu aptariami asmens judėjimo funkciniai sutrikimai,
 5. priimamas sprendimas dėl priemonės skyrimo,
 6. parenkama judėjimo techninės pagalbos priemonė atitinkanti asmens individualius poreikius,
 7. apmokoma ja naudotis,
 8. sudaroma nustatytos formos Asmens aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemone sutartis ir perduodama laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis techninė pagalbos priemonė.
 9. jei priemonės Centre nėra, suteikiama informacija apie reikalingos judėjimo techninės pagalbos priemonės gavimo galimybes.

Priemonei gauti reikalingi dokumentai:

 1. Nustatytos formos prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jei prašymas teikiamas ne per www.spis.lt
 3. Dokumentas, patvirtinantis asmens atstovavimo pagrindą, jei Prašymą asmens
  vardu teikia asmens atstovas
 4. Dokumentą ir (ar) informaciją, patvirtinančius, kad asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis, jei kreipiasi asmuo, kuriam nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis. Jei tokią informaciją Centras gali surinkti iš esveikata.lt sistemos, tuomet pateikti nereikia.

SVARBU!

Techninės pagalbos priemones galima įsigyti naujas, atnaujintas ar gautas paramos būdu nemokamai, išskyrus:

 1. automatiškai reguliuojamą lovą (naują) – 100 eurų įmoka;
 2. automatiškai reguliuojamą lovą (pakartotinai išduodamą) – 50 eurų įmoka;
 3. naktipuodžio kėdutę (naują) – 20 eurų įmoka;
 4. vaikštynę su staliuku (naują) – 20 eurų įmoka;
 5. vaikštynę su staliuku (pakartotinai išduodamą) – 10 eurų įmoka;
 6. elektrinį vežimėlį – 10 procentų kainos ar likutinės vertės;
 7. elektrinį varytuvą – 20 procentų kainos ar likutinės vertės;
 8. baterijas – 10 procentų kainos ar likutinės vertės.