Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Tikslai ir uždaviniai, įstatai

Lygybės dienų eitynės

Pagrindinis organizacijos tikslas – mažinti žmonių su negalia socialinę atskirtį ir siekti neįgaliųjų integracijos į visuomenę.

Organizacijos uždaviniai:

 • Atstovauti ir ginti žmonių su negalia teises ir laisves bei kitus viešuosius interesus;
 • Įgyvendinti prevencines programas, siekiančias užkirsti kelią neįgalumui;
 • Teikti pasiūlymus valstybės institucijoms svarstant ir priimant naujus, keičiant ir papildant jau priimtus teisės aktus, reglamentuojančius žmonių su negalia teisinę padėtį, įgyvendinant socialinės integracijos programas ir projektus, orientuotus tenkinti neįgaliųjų socialinius poreikius;
 • Organizuoti ir teikti socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, jų šeimos nariams, globėjams, pagyvenusiems ir vienišiems žmonėms su negalia;
 • Rengti stovyklas žmonėms, kurie tapo neįgaliais dėl stuburo, galvos smegenų traumų ar kitų susirgimų;
 • Rengti įvairius seminarus ir konferencijas neįgaliesiems aktualiais klausimais;
 • Skatinti neįgaliųjų meninę saviraišką, užimtumą per kultūros renginius ir projektus;
 • Skatinti atsakingas institucijas ir visuomenę padėti spręsti žmonių su negalia problemas bei iškylančius klausimus;
 • Skleisti informaciją apie vykdomas veiklas, projektus ir rezultatus.

Įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius Lietuvos žmonių su negalia sąjunga aktyviai bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, savivaldybėmis, visuomeninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, žiniasklaidos priemonėmis, taip pat vietinėmis bendruomenėmis ir užsienio fondais.

Finansavimas: 

Kasmet Lietuvos žmonių su negalia sąjunga per kalendorinius metus vykdo apie 20 projektų. LŽNS – viena iš penkių didžiausių neįgaliųjų visuomeninių organizacijų Lietuvoje, atsakinga už Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003 – 2012 metų programos priemonių įgyvendinimą. Pagrindinis programos priemonių finansavimo šaltinis yra Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Kitos vykdomos veiklos, tęstiniai projektai ir renginiai iš dalies yra finansuojami:

 • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos;
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija;
 • Vilniaus savivaldybės;
 • ES šalių fondų, paramos schemų ir kt.

LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGOS ĮSTATAI