Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Aplinkos pritaikymo ir būsto programos

baseinas

Aplinkos pritaikymas apima neįgaliojo gyvenamo būsto, aplinkos, visuomeninės paskirties ir kitų patalpų minimalų pertvarkymą, užtikrinančius neįgaliajam savarankišką ir saugų judėjimą aplinkoje. Tai būtina sąlyga, siekiant neįgaliųjų fizinio, dvasinio ir ekonominio savarankiškumo. 

Didžiąją dalį žmonių su negalia, ypatingai jaunesnio amžiaus, labiausiai domina – sugebėjimas gyventi bendruomenėje nepriklausomai. Siūlome susipažinti su aplinkos pritaikymo galimybėmis ir reikalavimais.

Teisė į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją

nuomos-mokesciai

Teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos: 1. Turintys teisę į socialinio būsto nuomą: duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra

Valstybės parama būstui įsigyti

kreditas

Parama būstui įsigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti: subsidija asmenims ir šeimoms valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie gavo

Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa

vonia2

Būsto (aplinkos) pritaikymas – gyvenamųjų patalpų (aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje. Savivaldybių atsakingi specialistai įvertina

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms

STR 2.03.01:2001

1. Miestų, miestelių ir kaimų teritorijos 19. Miestų, miestelių ir kaimų (toliau – miestai) teritorijos bei visi jų elementai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas