Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Kita veikla

savarankiškumo ugdymas

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga siekdama būti naudinga žmonėms su negalia ir jų artimiesiems vykdo įvairias neprojektines veiklas. Mūsų manymu mes turime kuo efektyviau atstovauti Jūsų teises, teikti įvairias paslaugas, vykdyti mokymus, atlikti tyrimus ir kitais būdais šviesti visuomenę apie negalią.

Teisinė pagalba

teisininkai

Susiduriate su teisinėmis problemomis? Jums reikalingas teisinis situacijos vertinimas? Lietuvos Teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius yra pasiruošęs Jums suteikti nemokamą teisinę konsultaciją internetu. Mes galime Jums padėti! Mes atsakysime į Jums rūpimus teisinius klausimus bei padėsime išspręsti teisines problemas. Gabiausi

Konsultacijos

Aplinkos pritaikymo patikrinimas

Konsultavimas aplinkos prieinamumo didinimo klausimais Lietuvoje žmonės su negalia sudaro 10% gyventojų = 250 000 paslaugų gavėjų/klientų. Tai reiškia, kad žmonės turintys negalią sudaro vieną iš didžiausių vartotojų, grupių Lietuvoje. Kiekvienas verslininkas siekia pritraukti kiek galima daugiau klientų. Pagrindinis veiksnys

Mokymai - seminarai

Mokymai kultūros specialistams

Praktinis meno terapijos seminaras ,,Meno terapijos metodų taikymo galimybės socialiniame kontekste“ Muzikinė komunikacija: Kūrybinės saviraiškos ir kontakto studija“ improvizacijos priemonių taikymas neįgaliems asmenims muzikos terapijos užsiėmimuose bei bendro užimtumo veikloje. Moderatorė: kompozitorė, muzikos terapijos taikymo specialistė Snieguolė Dikčiūtė (žr. http://www.muzikosterapija.lt/snieguole-dikciute)

Projektas "Misija įmanoma"

misija įmanoma

Projektu „Misija įmanoma“, siekiame skleisti socialiai atsakingos, nuosaikios ir į partnerystę orientuotos lyderystės idėjas bei kompetencijas. Drauge šis projektas – tai galimybė pritraukti lėšų mūsų iniciatyvoms ir projektams. Kviečiame tapti projekto partneriais ir rėmėjais ar lektoriais. Nuoširdžiai dėkojame lektoriams, kurie