Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Darbas

Apie darbą

Pastaraisiais metais neįgaliųjų socialinės integracijos politika orientuojama į žmogaus gebėjimus, savarankiškumo skatinimą, pagalbą norintiems įsitraukti į socialinį gyvenimą.
Tai reiškia, kad nuo užuojautos pereinama prie praktinės socialinės integracijos, pripažįstama neįgaliųjų teisę į darbą, skatinamos savarankiško darbo, verslumo ir nuosavo verslo pradėjimo galimybės.

Įdarbinimo su pagalba paslaugos

resize_1200x800_disable-svetainei

Įdarbinimas su pagalba – tai paslaugos, kuriomis siekiama neįgaliems asmenims, Užimtumo tarnybos priskirtiems vidutinių ar ribotų įsidarbinimo galimybių grupei, individualiai suteikti pagalbą įsidarbinti ir (ar) įsitvirtinti darbo vietoje: atliekant įsidarbinimo procedūras, suteikiant lydimąją pagalba įsidarbinus. Paslaugos teikiamos darbingo amžiaus žmonėms su

Darbo vietų pritaikymo subsidijavimas

162older-woman-mobility-device-sitting-office-desk

Darbo vietų pritaikymo subsidijavimas skirtas bedarbių, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 55 procentų darbingumo lygis neterminuotam įdarbinimui remti ir darbingo amžiaus užimtų asmenų, kuriems nustatytas iki 40 procentų darbingumo lygis išlikimui darbo rinkoje remti, pritaikant esamas darbo

Subsidija darbo asistento išlaidoms

IT

Priimdami šiuo metu darbo ieškantį neįgalų asmenį ar išlaikydami darbo vietą dirbančiam negalią turinčiam darbuotojui, kuriam nustatyta darbo asistento pagalba atliekant darbo funkcijas, darbdaviui gali būti kompensuojama dalis darbo asistento išlaidų. Subsidija darbo asistento išlaidoms gali pasinaudoti darbdaviai, kurių darbuotojams

Neįgaliųjų įdarbinimo rėmimas

Lengvatos darbdaviams

Skatindama neįgalius žmones aktyviau dalyvauti darbo rinkoje, o darbdavius – juos įdarbinti, valstybė yra numačiusi nemažai mokestinių lengvatų ir subsidijų. Smulkiau apie jas, steigiant neįgaliam žmogui darbo vietą, jūs galite sužinoti teritorinėje darbo biržoje. Kvalifikuotą konsultaciją šia tema jums taip

Parama verslo kūrimui

Sany0564-6

Kartą per metus Užimtumo tarnyba kviečia teikti paraiškas dėl paramos verslui kurti. Užimtas asmuo, teikiantis paraišką dėl paramos verslui kurti, privalo atitikti visas šias sąlygas: Būti dalyvavęs verslo kūrimo mokymuose viešosios įstaigos Inovacijų agentūros verslo mokymų platformoje „Verslo e. gidas“ https://versloegidas.inovacijuagentura.lt/

Neįgaliųjų profesinė reabilitacija

Profesinė reabilitacija

Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas. Šiomis paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes. Asmenims, dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje, teikiamos šios paslaugos: profesinių gebėjimų įvertinimas; profesinis