Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Dirbau keliose valstybėse. Kaip man bus skiriama pensija?

pirmine

Jei įgijote stažo daugiau nei vienoje valstybėje, DIRBUSIEMS NE ES, EEE VALSTYBĖSE IR ŠVEICARIJOJE kiekviena valstybė skiria ir moka pensiją už toje
valstybėje įgytą stažą vadovaudamasi savo nacionaline teise, nepaisant to, kurioje valstybėje narėje gyvenate.

Pavyzdžiui, jei dirbote Lietuvoje, Lenkijoje ir Prancūzijoje, kiekviena šalis skirs Jums pensiją už stažą, kurį įgijote toje šalyje.

Kaip bus skiriama pensija?

 • Pensija bus paskirta toje valstybėje, kurioje Jums sukako senatvės pensijos amžius.
 • Skirtingose šalyse Jūsų įgytas stažas bus sumuojamas. Kiekviena valstybė pagal joje įgytą stažą ir turėtas pajamas apskaičiuos pensijos dalį, kuri Jums bus mokama.
 • Pensija gali būti neskiriama, jei bendra stažo trukmė šalyje mažesnė nei vieneri metai. Šis stažas vis vien bus įtrauktas skiriant pensiją kitoje šalyje.
 • Gyvenant ES, EEE valstybėse ar Šveicarijoje ir persikėlus iš vienos minėtų valstybių į kitą, pensijos mokėjimą tęsia pensiją paskyrusi valstybė.

Kur kreiptis dėl pensijos skyrimo?

 • Prašymą galima pateikti internetu, adresu – gyventojai.sodra.lt
 • Jei gyvenate Lietuvoje – į artimiausią „Sodros“ skyrių arba Užsienio išmokų tarnybą adresu Kalvarijų g. 147, 08221 Vilnius.
 • Jei gyvenate NE Lietuvoje – į įstaigą, atsakingą už pensijų mokėjimą šalyje, kurioje gyvenate

Kas yra Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės?

Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija, Airija, Danija, Jungtinė Karalystė, Graikija, Ispanija, Portugalija, Austrija, Suomija, Švedija, Čekija, Estija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija, Vengrija, Bulgarija, Rumunija, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas, Kipras.

Jeigu dirbote Baltarusijoje ar Ukrainoje:

 • Jei abejose sutartį pasirašiusiose valstybėse (Lietuvoje ir Baltarusijoje arba Lietuvoje ir Ukrainoje) ar vienoje iš jų neįgijote reikalingo stažo, tuomet įvertinamas abejose valstybėse įgytas stažas.
 • Jei įgijote stažo abejų valstybių teritorijoje, kiekviena valstybė skiria pensiją už savo teritorijoje įgytą stažą.
 • Už visą darbo stažą, įgytą iki 1992 m. sausio 1 d., pensijas skiria ta valstybė, kurios gyventojas būsite tą dieną, kai kreipsitės dėl pensijos skyrimo.
 • Už visą darbo stažą, įgytą po 1992 m. sausio 1 d., pensiją skiria ta valstybė, kurioje stažas buvo įgytas.

Jeigu dirbote Rusijoje

 • Pensijas pagal savo įstatymus skiria ir moka valstybė, kurios teritorijoje nuolat gyvenate.
 • Sutartis su Rusija galioja visoms pensijų rūšims numatytoms Lietuvos ir Rusijos nacionalinėje teisėje, išskyrus kariškių bei vidaus reikalų institucijų pareigūnų pensijas.
 • Taigi pensininkui persikėlus nuolat gyventi iš Rusijos į Lietuvą, pensijos mokėjimas Rusijoje nutraukiamas, o Lietuvoje skiriama ir mokama nuo tos dienos, nuo kurios pensijos mokėjimas jam buvo nutrauktas Rusijoje.
 • Sutartyje numatyta, jog tuo atveju, jei pagal nacionalinę teisę atvykusiam asmeniui pensija nepriklauso, iki jis įgys tokią teisę, pensiją jam toliau moka ją paskyrusi valstybė.

Jeigu dirbote Kanadoje

 • Jeigu įgijote stažo Lietuvoje ir Kanadoje, kiekviena valstybė skirs ir mokės pensiją už savo teritorijoje įgytą stažą.
 • Jeigu Lietuvoje arba Kanadoje neįgijote reikiamo stažo, tada pensijos dydis nustatomas susumavus abiejose valstybėse įgytą stažą.
 • Jeigu susumavus abiejose valstybėse įgytą stažą jo nepakanka pensijai skirti, atsižvelgiama į stažą, įgytą trečioje valstybėje, jei su ja Kanada ar Lietuva turi
  tarptautines sutartis.

Jei dirbote kitose valstybėse

 • Jeigu įgijote minimalų 15 metų stažą Lietuvoje, turite teisę gauti pensiją už šį stažą. Pensija skiriama ir mokama tik už stažą, įgytą dirbant Lietuvoje.
 • Reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, dalį stažo įgijusiems kalinimo metu ar tremtyje, sąlyga įgyti minimalų stažą dirbant Lietuvoje NETAIKOMA.

Ar gausiu netekto darbingumo pensiją, jei dirbau užsienyje, o Lietuvoje neturiu minimalaus reikiamo stažo?

Jei susumavus Lietuvoje ir kitose valstybėse įgytą stažą Jums trūksta minimalaus stažo, reikalingo netekto darbingumo pensijai gauti, ji nebus paskirta. Tokiu atveju Jūs galite kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių.

Daugiau informacijos apie tai rasite internete, adresu www.sodra.lt/netekto-darbingumo-pensija