Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa

vonia2

Būsto (aplinkos) pritaikymas – gyvenamųjų patalpų (aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje.

Savivaldybių atsakingi specialistai įvertina būsto pritaikymo poreikį, tai yra kiek ir kokius darbus reikia atlikti (būsto įėjimo pritaikymas, keltuvų įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų platinimas, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas ir taip toliau). Rekomendacijas dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems savivaldybei teikia sudaryta Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija. Komisijos nario ir priežiūros funkcijas atlieka savivaldybės paskirti specialistai, o taip pat neįgaliųjų asociacijos atstovas, kurį savivaldybei deleguoja (pasitarus su nevyriausybinėmis organizacijomis) Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Teisę į būsto pritaikymą turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo ar darbingumo, ar specialiųjų poreikių lygis ir:

 1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir asmuo turi judėjimo sutrikimų arba
 2. judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba
 3. specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar proto negalios (dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos (Australijos modifikacijos sistema) F kodas), arba;
 4. specialusis nuolatinės slaugos poreikis dėl regėjimo sutrikimo (toliau – asmuo).

Sudarant būsto pritaikymo eilę, prioritetas teikiamas asmenims pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

 1. asmenims iki 18 metų;
 2. asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kuriems paskirtos dializės procedūros;
 3. asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 4. dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančiuosius pagal savanoriškos veiklos sutartis. Prie dirbančių asmenų priskiriami ir tie, kurie vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) pagal individualios veiklos pažymą ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki prašymo pateikimo;
 5. asmenims, naudojantiems aktyvaus tipo vežimėlį ar vežimėlį, skirtą tetraplegikui, ar elektrinį vežimėlį.

Pakartotinai tam pačiam asmeniui būstas gali būti pritaikomas Komisijos sprendimu šiais atvejais:

 1. jei asmeniui buvo skirtas laiptų kopiklis ir (arba) asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai;
 2. jei asmuo įsigijo naują būstą, kuris nuosavybės teise priklauso jam, arba asmeniui yra išnuomotas savivaldybės būstas (socialinis arba iš savivaldybės nuomojamas būstas), jei prieš tai jam buvo pritaikytas būstas, kuris nuosavybės teise priklausė atstovui.

 

Jeigu būste gyvena daugiau asmenų, kuriems nustatytas būsto pritaikymo poreikis, eiliškumas nustatomas pagal asmenį, kuriam taikoma daugiau prioritetų.

Pritaikomam būstui keliami šie reikalavimai:

 1. būstas yra asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, nuolatinė gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus Aprašo 14.7 papunktyje nurodytą atvejį, kai būstas yra nebaigtos statybos (jo baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų);
 2. būstas nuosavybės teise turi priklausyti asmeniui, kuris kreipėsi dėl būsto pritaikymo,  ar atstovui, ar kitam fiziniam asmeniui, ar savivaldybei (socialinis arba iš savivaldybės nuomojamas būstas);
 3. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką. Ši nuostata netaikoma, jei pritaikant būstą asmeniui yra perkami tik mobilūs keltuvai ir (ar) laiptų kopikliai ir (ar) mobilios techninės pagalbos priemonės (mobilios vonios ir mobilūs tualetai);
 4. būsto savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkai atskiru raštišku sutikimu sutinka (nurodomas vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os), būsto adresas, sutikimas dėl būsto pritaikymo), kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti, arba savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius yra priėmęs sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus asmens specialiesiems poreikiams, jei tokio pritaikymo darbai finansuojami ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, jei butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas nesutikti, kad bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams;
 5. dėl daiktinės teisės į būstą, šių teisių suvaržymo nėra iškelta byla (pavyzdžiui, dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir kt.), išskyrus atvejus, kai yra patvirtinta būsto naudojimosi tvarka ir gautas kreditoriaus leidimas ir (ar) būsto bendraturčių sutikimai dėl būsto pritaikymo;
 6. būstas baigtas statyti ir pripažintas tinkamu naudoti;
 7. jei būsto statyba nebaigta (baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų), jis turi nuosavybės teise priklausyti asmeniui, kuriam prašoma pritaikyti būstą, ar atstovui. Tokiu atveju būsto pritaikymo darbus asmuo ar atstovas privalo organizuoti savarankiškai ir šie darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Savarankiško būsto pritaikymo darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo sutarties, parengtos pagal Savarankiško būsto pritaikymo darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo sutarties formą (5 priedas) (toliau – Sutartis dėl savarankiško būsto pritaikymo), pasirašymo dienos;
 8. būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 9. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą).
 10. Jei būste asmuo faktiškai negyvena dėl to, kad būstas nėra pritaikytas jo poreikiams, sprendimą tenkinti (arba netenkinti) tokio būsto pritaikymo poreikį priima Komisija vadovaudamasi Komisijos reglamentu.

Savarankiškas būsto pritaikymas

Savarankiškas būsto pritaikymas gali būti:

 1. visiškas – kai asmuo ar atstovas savarankiškai organizuoja visus būsto pritaikymo darbus, įskaitant keltuvų (liftų) ir (ar) įvairaus tipo perkėlimo įrangos (mobilių keltuvų, perkėlimo sistemų, laiptų kopiklių) pirkimą ir įrengimą;
 2. dalinis – kai asmuo ar atstovas savarankiškai organizuoja dalį būsto pritaikymo darbų (būste ar jo aplinkoje) pagal sudarytą būsto pritaikymo darbų sąmatą, o likusius būsto pritaikymo darbus organizuoja savivaldybės administracija pagal nustatytą būsto pritaikymo eilę.

Atlikus darbus savivaldybė kompensuos Komisijai nustatyta tvarka nustačius būsto pritaikymo poreikį pagal patvirtintą sąmatą ir pateiktus išlaidų dokumentus.

Būstų keitimo kainų skirtumo padengimas

Asmeniui, kuriam reikia pritaikyti būstą, gali būti išmokėta kompensacija, skirta:

 1. parduoto nepritaikyto būsto ir nupirkto pritaikyto būsto vertės skirtumui visiškai ar iš dalies padengti;
 2. parduoto nepritaikyto būsto ir nupirkto iš dalies pritaikyto būsto vertės skirtumui visiškai ar iš dalies padengti.
 3. Kompensacija išmokama, Komisijai nustatyta tvarka nustačius būsto pritaikymo poreikį.

Pateikiant prašymą dėl būsto pritaikymo prašoma pateikti šiuos dokumentus:

 1. neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo);
 3. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
 4. buto inventorinės bylos kopiją (jei prašoma pritaikyti butą);
 5. neįgaliojo rašytinį sutikimą naudoti jo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymu;
 6. banko ar kitos kredito įstaigos (jei būstas įkeistas bankui ar kitai kredito įstaigai) rašytinės formos sutikimą leisti pritaikyti būstą;
 7. galiojantį išrašą iš medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), išduotą asmens sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo (asmenį gydančio gydytojo) pagal Negalios priežasčių ir būklių sąrašą;
 8. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
 9. darbdavio pažymą (teikia dirbantys asmenys);
 10. būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas;
 11. bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą (ne mažiau kaip 50 proc.+1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;
 12. kitus dokumentus.

Savivaldybių atsakingiems specialistams įvertinus ir nustačius būsto pritaikymo poreikį, būsto pritaikymo darbus organizuoja savivaldybės arba patys pareiškėjai. Būsto pritaikymo darbų išlaidos dengiamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų 100 procentų.

Būsto pritaikymo tvarkos aprašas

Komentarai 61

 1. Deividas

  labas,noreciau pasiteirauti del paramos irengiant kanalizacija neigaliam zmoguj,kur kreiptis? ir ar imanoma tokia parama?

  • LZNS

   Dėl būsto pritaikymo neįgaliajam reikia kreiptis į Savivaldybės socialinį paramos skyrių.

 2. Deividas

  laba,noreciau pasiteirauti pas ka kreiptis del paramos neigaliam zmogui? neigalus zmogus gyvena kaime ir reikia irengt kanalizacija tuoletui,dusui.ar yra kokios galimybes gaut parama tokiai situacijai?

 3. Eglė

  Laba diena. Su manimi gyvena judėjimo negalią turintis globotinis. Būstas dar neįregistruotas Registrų centre, nes statyba nebaigta. Dėl vidaus pritaikymo klausimų nėra, kol kas nieko nereikia, tačiau yra problema. Į namus galima patekti kopiant į šlaitą takeliu, tačiau tai valdiška žemė. Reikia per visą tako ilgį įrengti turėklą, leidžiantį laikytis. Ar tai priskiriama prie būsto ar aplinkos pritaikymo ir kur dėl to turėčiau kreiptis? Valstybinėje žemėje, kiek suprantu, savo nuožiūra to pati negaliu daryti, t.y. irengti turėklo.

  • LZNS

   Būsto pritaikymą atliek savivaldybės socialinės paramos skyrius. Siūlytume į juos pasikreipti ir pasiteirauti kuo jūsų atveju jie galėtų pagelbėti.

 4. vida

  Laba diena. Mums pranešė, kad atėjo eilė vonios ir tualeto kambario įrengimui, paskirta beveik 6000 eurų. Apytiksliai 5000 eurų darbams, like pinigai santechnikos priemonėms ir plytelėms. Kodėl realiai yra kompensuojami tik darbai, kai darbams pilnai pakanka 3000 eurų, tai didelė pprangauž vonios kambario įrengimą

  Kodėl skiriami pinigai neduodami tiesiogiai tai šeimai, kuri atsiskaiys už kiekvieną eurą.
  Ši sukurta sistema naudinga statybos bendrovėms, t.y. kuri vykdys darbus, nes tokių kainų nėra už darbius kuriuos jie paskaičiavo ( tik vieną pvz. parašysiu iš sutarties plyteliių nuėmimas ir išvežimas beveik 900 eurų ) t.y. švaistomi pinigai netikslingai, vietoj to , kad neįgaliųjų poreikiai visų labai skirtingi ir jiems valstybės įvarytas standartas netinka, Kas geriau gali žinoti, kas tokiam sunkia negalia neįgaliajam turinčiam NULINĮ darbingumą labiausiai tinka. kokia įranga ir tt

  Noriu pateikti PVZ ,aš galiu rasti įmonę ir radau, kuri padarys darbus už 3000 eurų, ( vietoje 5000 eurų) o likusius pinigus noriu investuoti į geresnę santechnikos įrangą. nes siuloma cersanit klozetai, patys pigiausi lenkiški kranai ir tt, netarnaus 10 ir daugiau metų, net ir garantijos nėra tokios.

  • LZNS

   Pinigai gali būti skiriami šeimai, bet ji iš pradžių turi visus pritaikymo darbus atlikti už savo lėšas, o tada savivaldybė kompensuotų patirtas išlaidas. Pasiteiraukite Savivaldybėje apie galimybę dėl savarankiško būsto pritaikymo.

 5. Jolita

  Sveiki.10 metu slaugau mama turincia judejimo negalia.ar galiu kreiptis paramos del pritaikymo isvezimui i lauka.gyvenam nuosavam name,namas registruotad mano vardu.aciu

  • LZNS

   Galite kreiptis dėl būsto pritaikymo į savivaldybės socialinį paramos skyrių. Pagal programą gali būti pritaikytas ne tik išėjimas į lauką, bet ir sanitarinis mazgas, įrengiamas keltuvas ir pan.

 6. Arūnas

  Laba diena, turiu judėjimo negalią, darbingumo lygis 25 procentai.Gyvenu trečiame aukšte, butas priklauso man. Ar galiu kreiptis į savivaldybę dėl laiptų kopiklio? Nes tai vienintelis būdas patekti iš buto į lauką,

  • LZNS

   Galite kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių dėl būsto pritaikymo. Šios programos rėmuose jums galės būti skirtas laiptų kopiklis ir atlikti kiti reikiami būsto pritaikymo darbai. Bet galbūt jums reiktų pasvarstyti apie būsto pakeitimą į pirmą aukšta ir tada kreiptis dėl ūsto pritaikymo. Tuomet jums galėtų būti padarytas pandusas, kas yra daug patogiau ir galėsite savarankiškai išeiti į lauką. Su laiptų kopikliu jums visvien bus reikalinga kito asmens pagalba, kad išeiti iš namų.

 7. Viktorija

  Sveiki, kur reikia kreiptis dėl lifto, kad sustotu 2 aukšte ? Vaikas su sunkia negalia

  • LZNS

   Pradžioje reiktų pasikreipti į bendriją kuriai priklausote ir išsiaiškinti kokius veiksmus reikia atlikti kad liftas stotų antrame aukšte. Galbūt reiks gyventojų sutikimo.

 8. Silvija

  Laba diena, ar yra kazkokia kompensacija vonios kambario pritaikymui? Kad keistu vonia i duso kabina? Kreiptis taip pat i soc rupybos skyriu? Dekui is anksto uz atsakyma

  • LZNS

   Dėl bet kokio būsto pritaikymo reikia kreitis į socialinės paramos skyrių.

 9. Rūta

  Laba diena, dukrai nustatyta vidutinė negalia ( autizmas) ir 1lygio spec poreikiai su nuolatine priežiūra. Ar priklauso būsto pritaikymo, programa, techninės pagalbos- sensorinių priemonių ar dar kokia? Randu skirtingą informaciją. Pagal 2019 m. vasario 19 d. Nr. A1-103 įsakymą priklausytų atrodo, bet socialinė paneigė.

  • LZNS

   Jūsų nurodytame įsakyme yra parašyta, kad būstas pritaikomas šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia.3.4. punkte nurodoma, kad Vaikas su sunkia negalia yra vaikas, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis.
   Jūsų atveju yra nustatyta vidutinis neįgalumo lygis, todėl jums socialinė darbuotoja ir pasakė, kad būsto pritaikymas nepriklauso.

 10. Rasa Dambrauskiene

  Labadiena norėčiau paklausti kur kreiptis yra du asmenis turintis negalia,mano prašymas butu toks prisijungti prie miesto vandentekio ir nuoteku,gal gaučiau kokia parama?

  • LZNS

   Jums reiktų kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems. Galbūt jums priklauso parama. Pasiteiraukite.

 11. Daiva Bacevičienė

  Sveiki. Ar montuojant keltuvą, prie lauko namo sienos, mes patys savo lėšomis turime atlikti laiptų aikštelės rekonstrukciją ( ji per žema, reikėtų paaukštinti, kad nebūtų slenksčio įvažiavimui į vidų)?
  Ačiū.

 12. 860018565

  Laba diena,turiu žmogu su negalia,jis turi puse nuosava nama,ka jam priklauso ir kokia parama jis gali gauti.ačiu

  • LZNS

   Jeigu jūs norite atlikti būsto pritaikymą neįgaliajam, reikia kreiptis į Savivaldybės socialinės pramaos skyrių ir pateikti prašymą, kad reikalingas būsto pritaikymas.asmuo bus pastatytas į pritaikymo eilę, atvykusi komisija įvertins koks pritaikymas yra reikalingas ir savivaldybė pritaikys.

 13. N.G.

  Sveiki,
  Norime pasiteirauti ar būsto pritaikymą pagal sutartį įvykdžius nepilnai, pavyzdžiui pritrūksta lėšų panduso įrengimui, todėl neįsirengiam panduso, bet pasidarome viduje visus numatytus būsto pritaikymo darbus neįgaliajam, galime tikėtis gauti kompensacijos, už tai kas atlikta?

  • LZNS

   Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos apraše nurodoma:
   75. Savarankiškai atliekami būsto pritaikymo darbai turi būti vykdomi pagal komisijos patvirtintą statybos darbų specialisto parengtą preliminarų būsto pritaikymo darbų aprašą ir išlaidų sąmatą. Savivaldybės administracija, gavusi pareiškėjo pateiktą būsto pritaikymo darbų apmokėjimo dokumentą ar dokumentus (pavyzdžiui, sąskaitą faktūrą, išankstinę sąskaitą faktūrą, perdavimo–priėmimo aktą, pirkimo–pardavimo kvitą, čekį), kuriame (kuriuose) nurodytas būsto pritaikymo darbų sąrašas ir šių darbų kaina, turi teisę pareiškėjui išmokėti iki 40 procentų šiame apmokėjimo dokumente nurodytos išlaidų sumos (į pareiškėjo nurodytą sąskaitą). Išlaidos pagal apmokėjimo dokumentą ar dokumentus gali būti dengiamos tik einamaisiais metais pritaikomiems būstams ir naudojamos savivaldybės ar valstybės biudžetų lėšos. Likusi suma pareiškėjui išmokama vadovaujantis Aprašo 78 punkte nustatyta tvarka.
   Taigi jūs dabar galite pateikti dokumentus saivaldybei, gauti 40 proc. nurodytos išlaidų sumos. Gavus lėšas, padaryti pandusą ir tuomet jau kviesti komisiją priimti visus atilktus darbus.

   Apraše nėra nurodomi atvejai kaip apmokama jeigu neatlikti kažkokie darbai, bet rašoma, kad „Savivaldybės administracija, gavusi komisijos pasirašytą darbų užbaigimo aktą, padengia būsto pritaikymo išlaidas, pagal pateiktą (-us) mokėjimo dokumentą (-us) (sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, kurioje nurodytas apmokėjimo termino atidėjimas, perdavimo–priėmimo aktas, pirkimo–pardavimo kvitas, čekiai) perveda lėšas į pareiškėjo nurodytą sąskaitą. Tai reiškia, kad bus apmokėta, pagal pateiktas sąskaitas faktūras.
   Siūlytume jums kreiptis į savivaldybės būsto pritaikymą kuruojantį specialistą ir su juo pasitarti dėl susidariusios problemos.

 14. Rūta

  Laba diena, dukra turi sunkią negalią ir nuolatinę priežiūra pirmo lygio,gyvename kaime,ar mums priklauso parama įsirengti dušą ir tualetą, nuotėkų įrengimas?

  • LZNS

   O jūsų dukrai sunki negalia nustatyta dėl judėjimo sutrikimų ar kitų negalavimų?

 15. Anželika

  Sveiki noriu paklausti kur galima kreiptis dėl nuosavam namie gyvenančiam žmogui kad įrengti neigaliojo pandusa.

  • LZNS

   Jums reikia kreiptis į Savivaldybės socialinį skyrių dėl būsto pritaikymo neįgaliajam. Jums gali ne tik įrengti pandusą, bet ir pritaikyti vonios kambarį ir kt.

 16. Marina

  Sveiki,
  kur reiktų kreiptis jei būsto pritaikymo darbai įrengti netinkamai, t.y. žmogui judančiam neįgaliojo vežimėliu įrengė vonią o ne trapą? Savivaldybės pozicija kaip ir įprasta – viskas gerai.

  • LZNS

   Ar atvykus komisijai spręsti kokie darbai bus atliekami asmens pageidavimas buvo įrengti vonią ar trapą?

 17. Lina

  Laba vakara!Mama yra neveiksni serga demencija turi judėjimo negalia .Ar jai būtu galima gauti vikšrini laiptu kopikli kad būtu lengviau išvežti i lauka.Ar kiek kompensuotu .

  • LZNS

   Jums reiktų kreiptis į Savivaldybės socialinį paramos skyrių dėl būsto pritaikymo neįgaliajam. Būsto pritaikymo programos rėmuose savivaldybė gali nupirkti kopiklį ir atlikti kitus būsto pritaikymo darbus.

 18. Zivile

  Sveiki, darbingo amziaus asmeniui yra nustatytas 35 proc. darbingumo lygis. Jokiu spec. poreikiu (nei slaugos nei priežiūros) neturi. Turi judejimo sutrikimu – viena kuno puse paralyziuota, todel sunkiau ta puse valdo, todel vaiksto zmogus šlubuodamas. Parasyta, kad norint pritaikyti busta reikia tureti judejimo technine priemone, bet nei vezymelio nei vaikstynes nereikia.. Ar busto pritaikymas tada irgi priklauso, nors zmogus nenaudoja jokiu techniniu priemoniu? Reikia ivesti vandentieki ir tualeta pastatyti.

  • LZNS

   Ar spec. poreikiai nenustatyti ar dėl jų nustatymo nesikreipėte?
   Kelintais metais asmeniui buvo nustatytas darbingumo lygis?

 19. Zivile

  Spec. poreikiai nenustatyti. Darbingumas nustytas nuo 2003m. Pas gydytojus lankosi zmogus. Bet gydytojai nieko nesiulo.

 20. Lina

  Laba diena!Noriu paklausti jei savivaldybė 100 procentu kompensuotu laiptu kopiklį ir jei žmogus negali žinoti jei būtų toks atvėjis kad numirtų tai kopiklį reikėtų grąžinti ar liktų šeimos nariams.

 21. Inga

  Sveiki.praeitu metu vesara susisiekeme su seniunija del neigaliojo nuvaziavimo padarymo daugiabutyje. Atsistojome i eile.kur galima butu suzinoti kelinti esame eileje ir kada tiketis darbu pradzios?

  • LZNS

   Savivaldybės socialinės paramos centre teiraukitės pasasmenį kuris atsakingas už būsto pritaikymą neįgaliesiems.

 22. Laima

  Laba diena , mano tevui 69 metai , isoperuotas piktybinis navikas skrandyje, sirgo erkiniu encifalitu, vaiksto su lazdele. Bet neigalumo neturi, nes jau buvo pensininkas. Mamai sueis 70 metu, neigalumo neturi, bet sunkiai vaiksto, serga ivairiom ligom , diabetu , aukstas kraujo spaudimas, artritas . Neigalumo neturi. Gyvena socialiniam buste. Ar yra tokia galimybe , kad jiems irengtu dusa.? Nes mama negali ilipti i vonia . Ji kreipesi i Prienu savivaldybe, sake niekuo negali padet. Bet manau, kad gali ,tik daug ko daryti nenori. Kokiu veiksmu reiketu mamai imtis? Aciu uz atsakyma

  • LZNS

   Teisę į būsto pritaikymą turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo ar darbingumo, ar specialiųjų poreikių lygis ir:
   1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir asmuo turi judėjimo sutrikimų arba
   2. judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba
   3. specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar proto negalios (dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos (Australijos modifikacijos sistema) F kodas) (toliau – asmuo).
   Taigi siūlyčiau jūsų abiem tėvams kreiptis pas šeimos gydytojus, kad parengtų dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl specialių poreikių nustatymo (slaugos ar priežiūros pagalbos) ir specialių poreikių lygio nustatymui (kas pensinio amžiaus asmenims prilyginama kaip neįgalumo nustatymas).
   Nustatant specialiuosius poreikius bus užildomas klausimynas, kuriame bus klausimai apie judėjimo sunkumus ir ar reikalingos techninės pagalbos priemonės (lazdelės, vaikstynės ir pan.). Jeigu klausimyno išvadoje bus nurodyta, kad reikalingos techninės pagalbos priemonės ir bus nustatytas specialių lygis, galėsite kreiptis dėl būsto pritaikymo.

 23. Meilutė

  Mamytei demencija ir turi l.ryškią judėjimo negalią. Gyvename 3a. Norėtume keltuvo. Kokia galimybė įrengti iki 3.a.?

  • LZNS

   Jums reikia kreiptis dėl būsto pritaikymo į savivaldybės socialinės paramos skyrių. Sudaryta komisija sprendžia kokie būsto pritaikymo darbai gali būti atlikti.
   Pagal tvarkos aprašą galimi lifto įrengimo darbai, bet ar jie bus vykdomi net iki 3 aukšto spręs komisija.

 24. Vitalijus

  Sveiki. Noriu paklausti, esu ant neigalumo pažimėjimo užrašyta 20 procentu neigalumas, o darbingumas nulinis, 100 procentu nedarbingas, bet neturiu judėjimo sutrikimų, taipogi vaikas 3 metuku su negalia, raidos sutrikimai, ir žmona 50 procentu neigali.
  Stoviu eilėja del soc būsto, pasiūlė būsta. Ar priklausytu mums kapitalinis remontas busto, nes bustuose remontai like iš senesnių laiku grindys faneruotos?

  • LZNS

   Kiekvienoje savivaldybėje yra nustatyta tvarka kada ir kokiais atvejais atliekamas socialinio būsto remontas. Reiktų teirautis ar jums siūlomam būstui galėtų būti atliktas remontas, kokios remonto eilės ir pan.

 25. Laima

  Sveiki, aciu uz atsakyma. Mama dabar susitvarke dokumentus. Jai nustate vidutinio specialiuju poreikiu lygi. Israse prie visu pasakymu, raso, kad padidintu galimybes. Pvz mobilumas, sako technines pagalbos priemones padidintu mobilumo galimybes. Ar tai dabar pades savivaldybei nuspresti, kad jai reikalingas dusas? Ir kokios lengvatos jai dar priklausytu? Aciu labai uz atsakyma.

  • LZNS

   Taip, dabar savivaldybė galės finansuoti būsto pritaikymą.

 26. Romualdas

  Laba diena, siuo metu yra vykdomas panduso darbai turinciam zmogui su negelia. Ar po atliktu darbu galima kreiptis i Soc. Rupybos skyriu del duso irengimo ar turi praeiti kazkoks terminas? Zmogus turi visiska negalia kur skirta pastovi globa.

  • LZNS

   O pandusą įrenginėja savivaldybė ar patys?

 27. Antanas

  Laba diena esu p insulto,po sunkei vaikstau ir ar turinciam 60 nedarbunguno ligy ar priklauso man toletas nes toletas tik laukia ar nes deklaruotas prie savivaldibes o namai mociutes netvarkiti liko kaip valdiski

  • LZNS

   Jums reikia kreiptis į Savivaldybės socialinį paramos skyrių ir teirautis ką turėtumėt atlikti, kad jums galėtų pritaikyti būstą.

 28. Andrius

  Sveiki, noriu paklausti kas be savivaldybių specialistų tikrina atliktus darbus, neįgaliojo žmogaus gyvenimo sąlygų gerinimui? Nes atlikti darbai labai nekokybiški, ne užbaigti, kreipiantis dėl broko į savivaldybės specialistus, sakoma kad viskas gerai padaryta ir neva stebuklų norima. Matos daug ne skaidrumo pradedant nuo sąmatos, rangovo pasirinkimo iki darbų užbaigimo lygio.itariu, kad specialistai susiję su rangovu. Kur ieškot teisybės?

 29. Tadas

  Sveiki mums priklauso si parama bet man pasake kad mes galim tik vietini bio irengini arba irengti vonia norejau paklausti ar gali irengti abiejus jei uztenka lesu ar pav likusias lesas skirti vonios isirengimui

  • LZNS

   Galima įrengti ir bio irengini ir vonią jeigu pakanka lėšų. Jus tikrai negerai informavo. Reikalaukite, kad būtų įrengtas bio įrenginys ir už likusias lėšas pritaikytų vonią. Jeigu nepavyks susitarti, kreipkitės į Neįgaliųjų reikalų departametą, kurie administruoja šią programą ir jums pagelbės.

 30. Audronė

  Sveiki. Ar su regėjimo negalia ir turint orientacijos problemų, galima tikėtis, kad galiu gauti vonios įrengimą pagal poreikį?

  • LZNS

   Teisę į būsto pritaikymą turite jeigu jums nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis dėl regėjimo sutrikimo.

 31. Marius

  Sveiki,norejau pasidometi kiek maksimaliai pagal įstatymą galima pratesti būsto pritaikymo neįgaliam asmeniui programą?Pagal sutartį numatyta metai darbams atlikti,tačiau nespejame.

  • LZNS

   Jums reikia kreiptis į Socialinės paramos skyrių ir kalbėtis su darbuotoju atsakingu už būsto pritaikymo programą apie galimybes perkelti dalį darbų kitiems metams.

 32. Komentarai/atsakymai 2023 m. rugsėjo mėnesio, o puslapyje informacija apie būsto pritaikymą labai sena, neatitinkanti galiojančių teisės aktų.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas