Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Teisė į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją

nuomos-mokesciai

Teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos:

1. Turintys teisę į socialinio būsto nuomą:

 • duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
 •  Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija įstatymo nustatytų pajamų ir turto dydžių; 
 • neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma. 

2. Įrašyti į vieną iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų:

 • jaunų šeimų; 
 • šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių); 
 • likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Į šį sąrašą įrašomi ne vyresni kaip 35 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos. Į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, įrašomi ir likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, tačiau parama būstui išsinuomoti jie gali pasinaudoti tik įgiję visišką civilinį veiksnumą, jeigu atitinka šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus; 
 • neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų; 
 • bendrąjį. Į šį sąrašą įrašomi visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į šios dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytus sąrašus; 6) socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

3. Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju (Asmenys ir šeimos, kuriems savivaldybės vykdomoji institucija pasiūlo pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, norėdami ja pasinaudoti, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos kartu su prašymu įrašyti juos į vieną iš asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų pateikia savivaldybės vykdomajai institucijai pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (toliau – Nekilnojamojo turto registras), išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, esantį savivaldybės, kurioje asmuo ar šeima yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, teritorijoje.

Išimtys: Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka savivaldybės būstas gali būti išnuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis arba būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos gali būti mokamos ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus

 • asmenims ir šeimoms, netekusiems turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių,
 • asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, 
 • šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų, 
 • šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, 
 • šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus), 
 • neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus), 
 • šeimoms, auginančioms vaikus, kai ne mažiau kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, 
 • šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, 
 • aukščiau nurodyti asmenys ar šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi turėti kito tinkamo būsto.

Asmenų ir šeimų vertinamų pajamų ir turto metiniai dydžiai, pagal kuriuos nustatoma teisė į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

 1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 88 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių; 
 2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 123 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių; 
 3. keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių; 
 4. šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 25 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių. 

Teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

 1. asmens be šeimos, gyvenančio Vilniaus miesto ar rajono, Kauno miesto ar rajono, Klaipėdos miesto ar rajono, Palangos miesto ar Neringos savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 38 VRP dydžių ir turtas – 93 VRP dydžių; asmens be šeimos, gyvenančio kitoje savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 32 VRP dydžių ir turtas – 56 VRP dydžių; 
 2. dviejų ar trijų asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus miesto ar rajono, Kauno miesto ar rajono, Klaipėdos miesto ar rajono, Palangos miesto ar Neringos savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 76 VRP dydžių ir turtas – 168 VRP dydžių; dviejų ar trijų asmenų šeimos, gyvenančios kitoje savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 63 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių; 
 3. keturių ar daugiau asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus miesto ar rajono, Kauno miesto ar rajono, Klaipėdos miesto ar rajono, Palangos miesto ar Neringos savivaldybėje, grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 22 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 75 VRP dydžių; keturių ar daugiau asmenų šeimos, gyvenančios kitoje savivaldybėje, grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 19 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių. 

Deklaruojamo nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia valstybės įmonė Registrų centras pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose.

Puslapiai 1 2

Komentarai 22

 1. Gediminas

  Esu išsiskyręs su žmona ir šiuo metu neturiu visiškai kur gyvent. Ar valatybė galėtų išperkamąja nuoma įsigyti kokį sodo namą aplink Kauno miestą.

  • LZNS

   Krepkitės į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 21 kab.). Socialiniai darbuotojai išaiškins kokios yra galimybės jums gauti paramą būstui įsigyti.

 2. Jolana Greviene

  Laba diena, ar gali asmuo, esantis tremtinys, turintis neigaluma (35% darbingumas) ir neturintis jokio turto bei gyvenamosios vietos gauti socialini busta pirmumo tvarka? Aciu.

  • LZNS

   Kiekviena savivaldybė gali nustatyti įpatingas sąlygas kam gali suteikti socialinį būstą be eilės. Reikia kreiptis į Savivaldybės kurioje gyvenate socialinės paramos skyrių ir teirautis kokios yra numatytos sąlygos jūsų savivaldybėje.

 3. Asta

  Laba diena, mano tėvai gyvena savivaldybės būste, tėtė 1gr, mama 2 gr turi invalidumus, moka savivaldybės būsto nuoma, ar galima savivaldybės būstą issipirkineti išperkamąją būsto nuoma., ar gauti kompensaciją nuomai, nekeičiant sutarties savivaldybės į soc būstą.

  • LZNS

   1. Teisė į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją galima tik nustatyta tvarka išsinuomojo fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą. Kadangi būstas yra savivaldybės, tai kompensacijos už jo nuomą negalimos.
   2. Savivaldybės būstai gali būti parduoti, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.
   3. Būsto išperkamoji nuoma taip pat negalima, nes tai yra savivaldybės nuosavybė.

 4. Edmundas

  Sveiki, yra du pilnamečiai asmenys su 35% darbingumo lygiu. Norėtume jiems padėti įsigyti gyvenamą būstą. Ar priklauso būsto įsigijimo kompensacija tokiems asmenims? Kur reikėtų kreiptis?

  • LZNS

   Reikia kreiptis į Socialinės paramos skyrių pagal gyvenamą vietą ir teirautis ar asmenys atitinka reikalavimus paramai gauti (pajamos, turimas turtas ir pan.).

 5. Vika

  Ar įmanoma Kauno mieste gauti lengatą būsto isigijimui išperkamaja nuoma ( ir kur tokios nuomos ieškoti) jeigu turime mažametį vaiką su sunkia negalia,pajamos šeimos neviršija nustatytų lubų. Kur kreiptis ?

  • LZNS

   Kauno mieste jums reikia kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 23 kab., tel. (8 37) 20 97 38).

 6. Vitalijus

  Gal galite parasyti kok yra Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintas sąrašas, sunkiomis formomis?

 7. Oksana

  Sveiki,augynu 3vaikus,skyriuosi su vyru,ilgas procesas lauke,gyventi neturim kur,gal yra kokia galymibe nusipirkti bet koki busta idoerjamaja nuoma?

  • LZNS

   Negalime pasakyti apie galimybes, nes tai priklauso nuo būsto pardavėjo, ar jis sutiks jums parduoti išperkamąja nuoma.

 8. Živilė

  Esu išsiskyrusi auginu mažametį vaiką su 2neigalumo grupe.ar man priklausytų būsto kompensacija nuomai ar issipirkimui.?

  • LZNS

   Jums reikia kreiptis į Savivalsybės socialinės paramos skyrių kur jums pasakys ar atitinkate visus kriterijus (pajamų ir turto).

 9. Egle

  Sveiki, issiskyriau su vyru likau su dviem vaikais nepilnameciais ir nebeturim kur gyvent norim issinuomoti busta ar butu galima gauti kokia parama . Dar kol kas gyvenam vyro name bet bijau iseiti nes su ku bus be paramos .

  • LZNS

   Parama būstui išsinuomoti teikiama būstą išsinuomojusiems gyventojams mokant nuomos kompensaciją vadovaujantis LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu. Šios kompensacijos dydis negali viršyti nuomos mokesčio dydžio. Kiekviena savivaldybė yra nustačiusi kompensacijos dydžius, tai man sunku pasakyti kokia kompensacija galėtumėt gauti.
   Jums reikia kreiptis į Savivaldybę ar atitiksite kriterijus gauti nuomos kompensacijai.

 10. Rosana

  Kiek gauciau busto nuomos kompensacijos,jei issinuomociau su sunum 174kv busta,nuoma 300€

  • LZNS

   Kiekviena savivaldybė yra nustačiusi savo kompensacijos dydžius tai negalime pasakyti kiek gausite. Geriausia būtų kreiptis į SOcialinės paramos skyrių, kur jums tiksliai paskaičiuos ir pasakys kiek galėsite gauti.

 11. Rasa

  Mama, gyvena jau daug metų ,iš valstybės gautame socialiniame būste ,tiesiog dėl tam tikrų priežasčių,kaip anksčiau buvo galima išsipirkti,neišsipirko ,todėl dabar norėtume ,bent jau isperkamaja nuoma,ką mokame dabar išsipirkti . Kur kreiptis.

  • LZNS

   Pirmiausia kreipkitės į socialinio būsto savininką, tai yra į savivaldybę ir sužinokite ar yra galimybė išsipirkti ir kokios yra sąlygos.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas