Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Neįgaliųjų įdarbinimo rėmimas

Lengvatos darbdaviams

Finansavimas ir jo trukmė

Darbdaviams, kurie įdarbina neįgaliuosius darbo rotacijai, mokama subsidija darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos dydis negali viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio ir sudaro:

 • 75 – 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami LR Užimtumo rėmimo įstatymo 4 str. nurodyti asmenys, tarp kurių darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25, 30-40 procentų, 45-55 procentų darbingumo lygis;
 • 40 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami kiti bedarbiai.

Finansavimo trukmė

 • iki 12 mėnesių.

Viešieji darbai

Viešieji darbai suteikia galimybes ekonominius sunkumus patiriančioms įmonėms išsaugoti darbo vietas, o darbo ieškantiems asmenims ir ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojams – užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų. Pasiūlymus dėl priemonės organizavimo teritorinėms darbo biržoms gali teikti darbdaviai, kurie viešiesiems darbams nori įdarbinti neįgaliuosius (30-40 procentų, 45-55 procentų darbingumas) ir kitus darbo rinkoje papildomai remiamus asmenis. Viešieji darbai – tai laikino pobūdžio darbai, teikiantys socialinę naudą vietos bendruomenėms, padedantys palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, taip pat viešieji darbai, atliekami ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse, siekiant jose išsaugoti darbo vietas. Juos organizuoja teritorinės darbo biržos kartu su savivaldybėmis ir darbdaviais pagal savivaldybės patvirtintą viešųjų darbų programą ar teritorinių darbo biržų patvirtintus projektus, parengtus padidėjus viešųjų darbų poreikiui ar skirtus darbo vietų išsaugojimui ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse. Ekonominius sunkumus patiriančios įmonės, kurių darbuotojai dirba ne visą darbo laiką, viešuosius darbus gali organizuoti srityse, nesusijusiose su darbuotojo tiesioginio darbo funkcijomis.

Finansavimas ir jo trukmė

Darbdaviams, įdarbinusiems pagal darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti teritorinės darbo biržos siųstus neįgalius asmenis, mokamos subsidijos darbo užmokesčiui, skirtos visiškai ar iš dalies kompensuoti šias išlaidas:

 • darbo užmokesčio už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuoto pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį;
 • draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms, apskaičiuotoms nuo šio darbo užmokesčio;
 • piniginei kompensacijai už nepanaudotas atostogas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą.

Trukmė

 •  iki 6 mėn.

Darbo vietų steigimo subsidijavimas

Darbo vietų steigimo subsidijavimu siekiama skatinti darbdavius steigti naujas darbo vietas arba pritaikyti esamas prie bedarbio negalios, įdarbinant juos pagal neterminuotą darbo sutartį.

Būtinos sąlygos

Pasiūlymus dėl darbo vietų steigimo darbo biržai gali teikti darbdaviai, kurie:

 • turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti;
 • nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdantys restruktūrizacijos;
 • neturi likviduojamos įmonės statuso;
 • neturi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų darbo biržai;
 • neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Subsidija gali būti skiriama darbdaviams, steigiantiems darbo vietas šių registruotų teritorinėje darbo biržoje darbingo amžiaus asmenų įdarbinimui:

 • neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
 • neįgaliųjų, kuriems nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis arba vidutinis arba lengvas neįgalumo lygis.
 • Įsteigta (pritaikyta) darbo vieta turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo teritorinių darbo biržų siųstų asmenų įdarbinimo.

Finansavimo sąlygos

Subsidijos dydis vienai darbo vietai įsteigti ar pritaikyti negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios paraiškos pateikimo dieną, dydžių. Darbdaviai savo lėšomis privalo apmokėti ne mažiau kaip darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų:

 • 35 proc.- steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas 45-55 darbingumo lygis;
 • 30 proc. – steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 • 20 proc. – steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis.

Svarbu žinoti!

Subsidija skiriama finansuoti šioms išlaidoms:

 • darbo priemonėms ir techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems būtinoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;
 • mokymui, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos, kurioms įgyti darbo birža neorganizuoja profesinio mokymo;
 • patalpoms, kurios valdomos nuosavybės teise, remontuoti ir pritaikyti, reikalingoms darbo vietai įrengti (subsidija šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 proc. visos subsidijos dydžio);
 • ilgalaikiam materialiojo turto draudimui. Ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti buvo naudota subsidija, privaloma apdrausti maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia pasirinkta bendrovė.

Panaikinus įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą, darbdaviai teritorinei darbo biržai turi grąžinti:

 • visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per 12 mėn. laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);
 • 80 proc. subsidijos, kai darbo vieta panaikinama 13-24 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);
 • 50 proc. subsidijos, kai darbo vieta panaikinama 25-36 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo).
Puslapiai 1 2

Komentarai 47

 1. LZNS

  Jeigu esate registruotas Užimtumo tarnyboje, jūsų konsultantas turi jums išsamiai papasakoti apie visas galimybes gauti paramą, įsidarbinti, susikurti verslą ir pan.

 2. Andrejus

  Sveiki kokia subsidija gaus darbdavis mane idarbinus turiu 40 % darbingumo lygi jeigu supratau tai subsidija sudaro 60 % nuo 2 minimaliai atlyginimu + darbdavio mokesciai

 3. sandra

  Laba diena,esu įdarbinta pagal darb biržos neįgalumo programą,turiu 35 darbngumo procentus.šioje ,mane įdarbinusioje įstaigoje,dirbu antrus metus,ar gali būti pratęsta subsidija darbo vietai dar bent 2 metams.

  • LZNS

   Užimtumo įstatyme nurodoma, kad asmenų, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis, darbo užmokestis yra kompensuojamas iki 24 mėnesių. Apie subsidijos pratęsimą įstatyme nėra užsimenama, tai reiškia, kad tokių galimybių nėra.

 4. Justas

  Laba diena. Turiu 35 darbingumo procentus. Man nustatyta judėjimo negalia nuo vaikystės.Beveik jau 10 metų dirbu darbą su sodo technika. Pasikeitus įstaigos vadovui pasipylė reikalavimai.Šiai dienai man atimta galimybė net prieiti prie technikos. Manau ieško būdų mane atleisti. Ką patartumėte daryti?

 5. Algirdas

  Laba diena. Tarybiniais laikais gavau neterminuotai 1 inv.grupe ,dabar neigaliojo pazymejime raso darbingumas 20% .Kreipiausi i NDNT Klaipedos skyriu pasake kad pazymu neduoda reikia nustatinet neigalumo laipsni is naujo.Jei teisingai supratau darbdavys idarbines mane jokiu kompensaciju negaus,beje uzimtumo tarnyboj klaipedoje man pasake kad isvis jokiom kompensacijom jokiu sutarciu siemet nesudarines nes nebra lesu……..

  • LZNS

   Kaip suprantu iš jūsų parašymo, kad jums reikalinga pažyma dėl darbo pobūdžio ir sąlygų. Jeigu teisingai supratau, tai yra tokia tvarka, kad jeigu anksčiau nustatant neįgalumą ar darbingumą nebuvo vertinamos darbo sąlygos, tai norint gauti tą pažymą, reikia iš naujo nustatyti darbingumo lygį.
   Kieki pavyko išsiaiškinti užimtumo tarnyboje, tai lėšų neįgaliųjų įdarbinimui yra tik jeigu jiems yra virš 54 metų arba yra ilgalaikiai bedarbiai.

 6. Jonas salamakinas

  Sveiki, kiek atostogų priklauso neįgaliajam, sukakusiam pensijinį amžiaų? iki šio įvykio jis gaudavo 25 darbo d. kasmetines atostogas ir papildomas atostogas, už darbo stažą toje daerbovietėje (138 str. 2 d.) Ar darbovietė nepažeis įstatymo, jeigu dabar jam skirs 20 darbo d. atostogas ir papildomas už stažą toje darbovietėje?

  • LZNS

   Vyriausybės nutarime 2017 m. birželio 21 d.Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“
   Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos apraše nurodoma, kad:
   5. Darbuotojams, turintiems teisę gauti pailgintas (neįgaliesiems 25 d.d.) ir papildomas atostogas (nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje), jų pasirinkimu suteikiamos arba tik pailgintos atostogos, arba Aprašo nustatyta tvarka prie kasmetinių atostogų pridėtos papildomos atostogos.

 7. Kostas

  Laba diena.Turiu 40 darbingumo procentus.Gaunu tik šalpos išmoką, nes truksta stažo.Nesu registruotas užimtumo tarnyboje.Jei rasčiau darbdavį ,kuris įdarbintų ,kaip gauti subsidiją darbdaviui įdarbinant. Nedirbu senai,prieš nustatant neįgalumą (prieš 2 metus) stovėjau darbo biržoje.Kaip geriau daryti?kiek laiko reikia butų užsiregistravus užimtumo tarnyboje, kad galėčiau kreiptis dėl įdarbinimo subsidijos.

  • LZNS

   Užimtumo tarnyboje yra įvairios programos per kurias galima parama darbdaviui įdarbinus neįgalų asmenį. Jums reiktų registruotis UT ir jums priskirtas konsultantas pagal jūsų asmeninius duomenis informuos kokios yra galimybės gauti paramą.

 8. Algirdas

  Tai kaip ir visada Lietuvoj tik deklaruojama kad remiamas neigaliuju idarbinimas o is tikruju kaip visada………Argumentuoju: neigalieji kuriem nustatytas neigalumas po 2004 metu yra „LYGESNI“ uz neigaliuosius kuriem neigalumas nustatytas iki 2004 metu ,absurdo teatras kai teigiama,kad pazymos pasiziureje i ligos istorija NDNT negali israsyt, beje puikiai sita pazyma israsytu seimos gydytojas(simta kartu geriau zinantis ka gali dirbt jo pacientas ir ko negali uz betkokias komisijas) nes vistiek reikia praeit medicinine komisija……bet cia Lietuva …… Ir visu virsuniu virsunele teigti kad neigaliuju idarbinimas remiamas o po to pasakyt : „NER PINIGU“ ir visi tie auksciau esantys klausimai ir jusu atsakymai tai jau susproges muilo burbulas. Aciu kad skaitote ir atrasote visos mano pretenzijos pyktis ir nusivylimas skirtas ne jum

 9. Dovilė

  Sveiki, klausimas gal ir ne visiškai straipsnio tema. Nuo vaikystės sergu VCP. Turėjau II grupę (55 proc.). Dabar turiu 50 proc. nustatytą darbingumo lygį, neįgalumo nustatymo tarnyboje buvo pasakyta, kad privalo mažinti, nes priešingu atveju privalėsiu trumpinti darbo laiką (o to aš nenorėjau). Klausimas toks. Kokiais atvejais trumpinti darbo laiką yra privaloma, o kokiais – tik rekomenduojama? Teisės aktai šiuo metu apibrėžia tik darbuotojo teisę prašyti trumpinti, bet jei darbuotojas ir darbdavys susitaria dėl pilnos darbo dienos? Ar galima nepaisyti rekomendacijos ir turint pvz. 55 ar 60 proc. nustatytą nedarbingumą, jei darbuotojas pajėgus dirbti ir jam yra sudarytos tinkamos darbo sąlygos?

  • LZNS

   Darbo laikas trumpinamas pagal sveikatos būklę, o ne darbingumo procentus. Labai keistai čia NDNT sugalvojo. Ne vienas žmogus turi 20-25 % darbingumo ir dirba visą darbo dieną ir nėra rekomendacijos trumpinti darbo laiką.
   Iš jūsų komentaro visgi nesupratau ar jūsų pažymoje yra įrašyta, kad būtina mažinti darbo laiką?
   Siūlytume jums el. paštu kreiptis į darbo inspekciją, kad gautumėt jų raštišką atsakymą ir tuomet žinosite kaip elgtis.

 10. Laba diena.

  Pas mus jau įdarbintas žmogus su neįgalumų (35 proc. darbingumo). Jis dirba 6 pas mus mėnesius galima bus gauti subsidija darbo užmokesčiui kompensuoti?

  • LZNS

   Kadangi jis jau yra įdarbintas, tai paramos negausite. Parama skiriama prieš priimant neįgalųjį į darbą.

 11. Indra

  Sveiki,
  Esu kineziterapeutė (turinti 50 % nedarbingumo lygį ), ketinu susikurti sau darbo vietą. Ar galėčiau pvz atidaryti savo kineziterapijos kabinetą ir teikti kineziterapijos paslaugas ? Ačiū.

  • LZNS

   Iš jūsų klausymo supratau, kad ketintumėte pasinaudoti savarankiųko užimtumo rėmimo programos parama. Jeigu taip, tai Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, kurie:
   1. kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta savarankiško užimtumo rėmimo priemonė (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 3 punktas);
   2. pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir atitinka vieną iš sąlygų, numatytų Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, t. y.: • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis; • bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis; • bedarbiai iki 29 metų.
   Taigi jums reiktų pasitarti su Užimtumo tarnybos konsultantu dėl galiybės gauti šią paramą.

 12. Siauliai

  Liudmila2019liepos ,31. Labas, esu darbinga 55 %,ar galiu dibti pilna etata,nenukinties šalpos pensija? Aciu.

  • LZNS

   Iš pateikto klausymo negaliu nieko atsakyti nes trūksta informacijos. Galite pasiskambinti į Sodrą ir jums pasakys pagal jūsų asmeniniu duomenis ar išmoka bus nutraukta ar tęsiamas jos mokėjimas.

 13. Julius

  Turiu drauga kuris nebegali pasneketi ir turi.daug anstoliu ir neimanoma jam nieko.padaryti nej kur issidarbinti nej skolas grazinti.gal kas galite patarti kur klp rajone jam darba rasti kad nereiketu sneketi jis plytelcikas yra vidaus apdailoje dirbes bet ji atleido nes nebepasneka zmogus

 14. Gintarė

  Sveiki, esu neįgali, turiu klausos negalią, 35 proc. darbingumo. Kokius mokesčius darbdavys gali nuskaičiuoti iš atlyginimo?

 15. Panevezys

  Sveiki ieskau darbo turiu negalia yra 35 darbingumo. Galiu dirbti namu ukio ekanomiste, ligintoja , valytoja.

 16. Panevezys

  Raso kad neigalus ir prijema kiek ainiu kur beaiciau neikas net pirsto nejudina net nesirose kanors padaryt ir ne ta pacia rimi nors skelbe kad net neigalius zmones idarbina jau lauku kiek laiko nei skambiucio ir net neatrasio.kokia zmones .

 17. valdas

  Laba diena.Norėčiau sužinoti ar darbdaviui taikomos kokios nors lengvatos mokant mokesčius ,įdarbinus neįgalųjį (75%nedarbingas).Ar reikia mokėti mokesčius už šį asmenį ,ar nereikia?

  • LZNS

   Darbdaviui nėra taikomos mokesčių lengvatos įdarbinus neįgalų asmenį. Visi mokesčiai mokami taip pat kaip ir už kitus darbuotojus. Tik darbuotojui taikomas didesnis neapokestinamas pajamų dydis, tai sumoka mažiau mokesčių.

 18. Pranas

  Laba diena,
  Turiu neįgalumą, darbingas 25% turiu darbą, dirbu 7 metai,dirbu namie, pusei etato. Esu užsiregistravęs užimtumo tarnyboje, kad rasti papildoma darbą. Užimtumo tarnyba pasiūlo darbus, nurodo darbdavių telefonus, paskambinęs darbdaviam, vieni iš pirmu klausimu ar turite kita darbą, atsakius kad taip, tada atsako jus priimsime i darbą, jai išeisite iš pirmo darbo. Darbdavys nenori mokėti atliginimo dalį iš savo kišenės, nes valstybė finansuoja tik viena darbo vietą 75% atlyginimą moka valstybė, o kita 25% moka darbdavys. Paradoksas tame, kad neįgalus negali turėti du darbus, valstybė nefinansuoja atlyginimo dalį antram darbui… Manau reikėtų pakoreguoti, kad neįgalus galėtu turėti du darbus… Ačiū.

 19. Antanas 2019 spalio 17

  Sveiki,turiu 50procentu neigaluma,registruotas darbo birzoje,pablogejus sveikatai,iseinu is birzos,pagerejus vel istoju.Paskutinem apsilankyme buvo iteiktas savarankiskos darbo paieskos vykdymo ataskatos lapas,kuri privalau uzpildyti,kitaip turiu isstoti is birzos.Kaip man ji uzpidyti,kam kreiptis i skelbema darbo pasiulyma,jei tokiam darbui neleidzia sveikata,o kur galeciau dirbti,pasiulymu nera.Tai negi busiu pasalintas is birzos,jei neuzpidysiu paieskos lapo.Dekuoju

 20. Gintutis

  Labadiena norejau paklausti
  Esu neigalus darbingumas nustatytas 45% siu metu kokios yra lengvatos mokesciams , Pvz
  Ligoniu kasai ar privalo darbdavys atskaityti is atlyginimo, o taip pat kiti priklausantis mokesciai kokie yra nors pagal istatyma esu pilmai draustas kaip neigalus asmuo.Aciu uz atsakyma ir sutrugdyta jusu laika.

  • LZNS

   Asmeniui turinčiam negalią taikomas padidintas neapmokestinamas pajamų dydis, kas reiįkia, kad sumokate mažiau mokesčių. Daugiau lengvatų nėra.

 21. Gintutis

  Nezinau dirbu bendroveje ,bet ant popieriaus buvo uzdirbta 385 eur, pravedima gavau 280 tai tai mokecius atskaite 105 eur ar gali buti taip.

 22. Laimutis

  Laba diena,
  Turiu neįgaluma, 35% darbingas, šiuo metu dirbu.
  Darbdavys neatsižvelgia į pasikeitusius įstatymus ir nuo 2020 sausio padidėjusi NPD.
  Darbdavys sumažino „popierinę alga“ ir aš gaunu tiek pat.
  Ar aš galiu darbdavio prašyti, kad man taikytų kaip ir visiems įprastą NPD?
  Pagal negalia taikomas didesnis neapmokestinamas pajamų dydis.

 23. alvydas bencevicius

  Kode man nemoka neigalumo

 24. Vilmantas

  Esu 15% darbingas, dirbau darbovietėje su biržos subsidija, teko išeiti iš darbo dėl asmeninių priežasčių. Noriu grįžti dirbti į ankstesne darboviete, bet birža sako, kad antra karta nesubsidijuoja manes toje pačioje darbovietėje, subsidijuoja tik įsidarbinus į kita darboviete, kurioje nesu dirbes. Kažkokia nesamonė.
  Ar yra kažkoks būdas, kad subsidijuotu mane toje pačioje darbovietėje, kur dirbau, nes darbovietė priima tik jei birža duoda subsidija

 25. Viktoras

  Laba diena noriu paklausti ar įsidarbinus bus mokama šalpos neįgalumo pensija ne iš vaikystės neįgalumas ?

 26. kuolys

  Laba diena, esu 10% darbingas ne nuo gimimo,noriu dirbi per kompiuteri is namu darbdavys prašo pažymos kad istengiu dirbti su kompiuteriu. is kur gauti pazyma?Ačiū LZNS

  • LZNS

   Jums reiktų kreiptis į bet kurią gydymo įstigą, kuri teikia darbo medicinos paslaugas, kad jums patikrintų sveikatą ir išduotų darbuotojo sveikatos pažyma (knygelę). Joje gali būti nurodyta, kad galite dirbti kompiuteriu.

 27. Irena

  Sveiki! Ar kai nori išeiti iš darbo savo noru, ar privalau ayidirbti 20 kalendoriniu dienu? Rirju jau 1.5 metu, 50% darbingumo

  • LZNS

   Darbo klausymais siūlome konsultuotis su Darbo inspekcija: Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772

 28. Viktoras

  Mano darbingumo lygis 45 procentai

 29. UAB

  Laba diena,
  planuojame įdarbinti asmenį, turintį 55 proc. darbingumo lygį, kuris registruotas užimtumo tarnyboje.
  Ar kaip darbdavys galėsim pasinaudoti subsidija darbo užmokesčiui? Mes nesam socialinė įmonė ir iki šiol neturėjom darbuotojų su neįgalumu.
  Jei galima ši subsidija, kur turėtume kreiptis?
  Ar galėsim pasinaudoti subsidija, jei darbuotojas galbūt bus įdarbintas laikinai (2-3 mėn.)?

 30. Viktoras

  Laba diena noriu paklausti ar įsidarbinus bus mokama šalpos neįgalumo pensija ne iš vaikystės neįgalumas mano darbingumo lygis 45 procentai ?

 31. MARIJA

  Sveiki noriu paklausti aš dirbau darbovietėje 5 d ar gali darbdavys prašyti atidirbti 3d?
  Atidirbinėti aš nenoriu tesiog nematau tam pagrindo. Kaip man elgtis?

  • LZNS

   Darbo santykių klausymais, visais atvejais rekomenduojame kreiptis į Darbo inspekciją. Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772

Parašykite komentarą

Your email address will not be published