Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Šalpos neįgalumo pensija

eurai

Asmenys, turintys teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją:

 1. asmenys, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas;
 2. asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai;
 3. tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Už vieno neįgalaus asmens slaugą šalpos pensija gali būti paskirta tik vienam asmeniui;
 4. motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo;
 5. asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais), išskyrus asmenis, nurodytus šio straipsnio 2, 3 ir 4 punktuose.

Šalpos neįgalumo ir šalpos senatvės pensijų dydžiai (Šalpos pensijų bazė 132 Eur)

 • Asmenys (vaikams iki 18 metų), kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas;
 1. sunkus neįgalumas (2 ŠPB); 264,00 Eur
 2. vidutinis neįgalumas – (1,5 ŠPB); 198,00 Eur
 3. lengvas neįgalumas – (1 ŠPB). 132,00 Eur
 • Asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai;
 1. netekusiems 100 % darbingumo – (2,25 ŠPB) 297,00 Eur
 2. netekusiems 95 % darbingumo –(2,16 ŠPB) 285,12 Eur
 3. netekusiems 90 % darbingumo –(2,08 ŠPB) 274,56 Eur
 4. netekusiems 85 % darbingumo –(2 ŠPB) 264,00 Eur
 5. netekusiems 80 % darbingumo –(1,91 ŠPB) 252,12 Eur
 6. netekusiems 75 % darbingumo –(1,82 ŠPB) 240,24 Eur
 7. netekusiems 70 % darbingumo –(1,74 ŠPB) 229,68 Eur
 8. netekusiems 65 % darbingumo –(1,65 ŠPB) 217,80 Eur
 9. netekusiems 60 % darbingumo –(1,43 ŠPB) 188,76 Eur
 10. netekusiems 55 % darbingumo –(1,2 ŠPB) 158,40 Eur
 11. netekusiems 50 % darbingumo –(0,98 ŠPB) 129,36 Eur
 12. netekusiems 45 % darbingumo –(0,75 ŠPB) 99,00 Eur
 • Asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 %ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais)
 1. netekusiems 100 % darbingumo – (1 ŠPB) 132,00 Eur
 2. netekusiems 95 % darbingumo – (0,99 ŠPB) 130,68 Eur
 3. netekusiems 90 % darbingumo – (0,98 ŠPB) 129,36 Eur
 4. netekusiems 85 % darbingumo – (0,96 ŠPB) 126,72 Eur
 5. netekusiems 80 % darbingumo – (0,95 ŠPB) 125,40 Eur
 6. netekusiems 75 % darbingumo – (0,94 ŠPB) 124,08 Eur
 7. netekusiems 70 % darbingumo – (0,93 ŠPB) 122,76 Eur
 8. netekusiems 65 % darbingumo – (0,91 ŠPB) 120,12 Eur
 9. netekusiems 60 % darbingumo – (0,9 ŠPB) 118,80 Eur
 • Šalpos senatvės pensijos yra 1 šalpos pensijų bazės dydžio.

ĮSTATYMAI: