Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Darbas

Apie darbą

Pastaraisiais metais neįgaliųjų socialinės integracijos politika orientuojama į žmogaus gebėjimus, savarankiškumo skatinimą, pagalbą norintiems įsitraukti į socialinį gyvenimą.
Tai reiškia, kad nuo užuojautos pereinama prie praktinės socialinės integracijos, pripažįstama neįgaliųjų teisę į darbą, skatinamos savarankiško darbo, verslumo ir nuosavo verslo pradėjimo galimybės.

Neįgaliųjų įdarbinimo rėmimas

Lengvatos darbdaviams

Skatindama neįgalius žmones aktyviau dalyvauti darbo rinkoje, o darbdavius – juos įdarbinti, valstybė yra numačiusi nemažai mokestinių lengvatų ir subsidijų. Smulkiau apie jas, steigiant neįgaliam žmogui darbo vietą, jūs galite sužinoti teritorinėje darbo biržoje. Kvalifikuotą konsultaciją šia tema jums taip

Parama neįgaliems verslininkams

Sany0564-6

Subsidija savarankiškam užimtumui remti gali būti skiriama, jei buvęs bedarbiu darbdavys, savo verslą pradėjęs ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos teritorinėje darbo biržoje nutraukimo dienos, pirmą kartą steigia darbo vietą kitam bedarbiui įdarbinti. Savarankiško užimtumo rėmimas Asmenys,

Neįgaliųjų profesinė reabilitacija

Profesinė reabilitacija

Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas. Šiomis paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes. Asmenims, dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje, teikiamos šios paslaugos: profesinių gebėjimų įvertinimas; profesinis

Darbo paieškos portalas "Galiu dirbti"

galiu dirbti

VšĮ „Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjunga“ vykdo įvairias veiklas susijusias su neįgaliųjų socialinių įmonių plėtra, jų veiklų viešinimu, dalyvauja įvairių klausimų įtakojančių socialinių įmonių veiklą svarstymuose valstybinėse institucijose. Taip pat daug dėmesio skiriame neįgaliųjų įdarbinimui bei veikloms susijusiomis su aktyviu neįgaliųjų