Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos tyrimas „Neįgaliųjų patirtis įsidarbinant ir dirbant“

356793625_973893150563466_8738176281038388444_n

Lietuvoje dirba tik apie 28 % visų negalią turinčių darbingo amžiaus žmonių, – nėra individualizuotų paslaugų, kurios padėtų neįgaliesiems integruotis į atvirą darbo rinką, piniginė parama, skirta socialinių įmonių darbdaviams, problemos
neišsprendžia.

Tyrimo tikslas surasti priemones ir būdus, padidinančius neįgaliųjų įsidarbinimo galimybes. Atlikdami tyrimą siekėme išsiaiškinti, kokios priežastys neįgaliesiems trukdo,
o kokios padeda įsidarbinti, kokį neįgalieji atlyginimą gauna, o kokį norėtų
gauti, dėl ko neįgalieji dirba dėl finansinių ar dėl psichologinių priežasčių,
taip pat dėl kokių priežasčių nedirba.

Tyrimas parodė, kad geriausi įsidarbinimo rodikliai tarp gyvenančiųjų mieste (dar geriau – didmiestyje) ir turinčiųjų aukštąjį išsilavinimą žmonių su negalia. Jaunesnesnis amžiaus taip pat žmonėms suteikia daugiau galimybių įsidarbinti, arba jauni žmonės turi daugiau didesnes galimybes studijuoti, nei turėjo vyresnieji, be to, gali būti, kad jaunesnieji labiau pasitiki savimi, yra drąsesni.

Neįgaliųjų įsidarbinimo tyrimo aprašymas

Neigaliųjų įsidarbinimo tyrimo pristatymas