Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Žmonių su sunkia fizine negalia įtrauktis per sporto užimtumo veiklas

241636253_10159154583947295_5057624626245020261_n (1) – kopija (2)

SRF-logo_RGB_pagrindinis-01Projekto tikslas – Plėtoti sąlygas sportuoti žmonėms su judėjimo negaliomis, ypatingai judantiems neįgaliųjų vežimėliais, įvairios kompensacinės technikos pagalba, keliant jų pasitikėjimą savo jėgomis ir galimybėmis, mažinant neįgaliųjų socialinę atskirtį, formuojant teigimą požiūrį į žmones su negalia.

Projekto tikslinė grupė – suaugę fizinės negalios žmonės. Ši žmonių grupė pasirinkta todėl, kad didelė dalis LŽNS veiklų yra orientuotos į žmones su fizine negalia, organizacija savo veiklose kreipia ypatingą dėmesį į sunkios negalios žmonių įtrauktį į visuomenės gyvenimą, tame tarpe ir per sportą. Sunkios judėjimo negalios žmonėms sunku įsitraukti į sportinę veiklą dėl aplinkos, sporto bazių neprieinamumo ir nepritaikymo neįgaliųjų poreikiams. Problema aktuali ne tik Vilniaus, bet ir kitų miestų bei rajonų žmonėms su negalia. Todėl projekto metu dalis veiklų bus skirtos rajonuose gyvenantiems neįgaliesiems. Pasirinkti rajonai, kuriuose veikia LŽNS asocijuoti nariai arba bendradarbiaujančios nevyriausybinės organizacijos ir kuriuose, pagal Higienos instituto 2018 m. atliktą „Suaugusiųjų gyvensenos tyrimą“ suaugusiųjų, kurie užsiima aktyvia fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas per savaitę ar dažniau, dalis yra tik apie 37 % ir mažiau: Kaišiadorių raj. -34,7% Kupiškio raj. -33,8% , Palangos -37,2%, Panevėžio m.- 35,3% ir Vilkaviškio raj. -37,3%. Sportine veikla užsiimančių žmonių su negalia šiuose rajonuose skaičius atitinkamai mažas.

Projekto „Žmonių su sunkia fizine negalia įtrauktis per sporto užimtumo veiklas“, Nr. Nr. SRF-SIĮ-2021-1-0416 įgyvendinimo laikotarpis: 2021/07/01- 2022/10/31. Bendra projekto trukmė 16 mėn. Projektas finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis. Bendra projekto vertė – 17784,75 Eur. LŽNS indėlis – 10 proc.