Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Higienos paslaugos dienos centre ir namuose Vilniaus mieste

ES

Pagrindinis projekto „Higienos paslaugos dienos centre ir namuose Vilniaus mieste“ tikslas – mažinti senyvo amžiaus asmenų ir neįgaliųjų socialinę atskirtį, gerinti socialiai pažeidžiamų vilniečių, jų šeimų gyvenimo kokybę, tapti paslaugų sistemos Vilniaus mieste grandimi, teikiant būtinas bendruomenei socialinės paslaugas. Projektas yra finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.

Uždaviniai:

  1. 120 senyvo amžiaus žmonių įsitrauks į programą „Asmens higienos įgūdžių mokymai“. Socialinę atskirtį patiriantys asmenys gaus teorinių žinių bei įgis praktinių įgūdžių.
  2. Asmens higienos paslaugų organizavimas. 120 projekte dalyvaujančių asmenų turės galimybę pasinaudoti DC infrastruktūra ir gauti būtiną asmens higienos paslaugų kompleksą: dušo, skalbimo, plaukų priežiūros. Bus ugdomi žmonių socialiniai gebėjimai, teikiama kvalifikuota pagalba organizuojant paslaugas.
  3. Įrangos įsigijimas. Bus nupirkta skalbimo mašina.

Vilniaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų plane nurodoma, kad Senamiesčio seniūnijoje didelė gyventojų dalis gyvena būstuose su daliniais patogumais arba be jų. Asmens higienos paslaugų poreikis Vilniaus m. tenkinamas minimaliai. Ne visi žmonės su negalia, senyvo amžiaus specialiuosius poreikius turintys asmenys ar jų šeimos nariai turi galimybę nuvykti į Naująją Vilnią pasinaudoti šiomis paslaugomis, ne visiems sveikatos būklė leidžia būti pirtyje.

Projektas įgyvendinamas LŽNS neįgaliųjų dienos centre (toliau – DC), esančiame Gėlių g. 7, Vilnius, DC sudarytos puikios sąlygos senyvo amžiaus, žmonėms su specialiaisiais poreikiais gauti jiems būtinas asmens higienos paslaugas ir organizuoti mokymus. Planuojame projekto įgyvendinimo metu 120 senyvo amžiaus žmonėms organizuoti programą „Asmens higienos įgūdžių mokymai“, sudarytą iš teorinės dalies, praktinių užsiėmimų ir konsultacijų asmens higienos paslaugų teikimo klausimais. Vėliau šie žmonės socialinius įgūdžius tobulins mokydamiesi teikti skalbimo, dušo, plaukų priežiūros paslaugas DC, turinčiam reikiamą infrastruktūrą ir kvalifikuotą pagalbą organizuojant tokias paslaugas. Numatomas paslaugų suteikimo skaičius per 24 mėnesius – 2682 pasl., vidutiniškai po 22 paslaugas/asm. Projekto dalyviai – 120 senyvo amžiaus žmonių – gaus teorinių ir praktinių žinių kaip organizuoti socialines paslaugas, formuosis jų socialiniai gebėjimai.

Higienos paslaugos dienos centre ir namuose Vilniaus mieste” projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0017 tikslinė grupė yra 120 asmenys (80 asmenys, priklausantys socialiai pažeidžiamoms grupėms(G7). Šiai grupei priklausantys asmenys – senyvo amžiaus asmenims, ir specialiuosius poreikius turintys senyvo amžiaus žmonės, kurie patiria skurdo riziką, vieniši pensijinio amžiaus asmenys, gyvenantis socialiniame būste, gaunantis vandens ir šildymo kompensacijas, socialinės pašalpas. Šiai grupei taip pat priklauso pagyvenę asmenys, kurie neturi namuose ar socialiname būste sanitarinių sąlygų-dušo ar vonios.

Neįgalus asmuo (G4) – 40 asmenų su negalia. Asmenys su negalia – turi ilgalaikius fizinius, psichinius, intelektinius ar sensorinius sutrikimus, kurie, susidūrę su kliūtimis. Neįgalusis – asmuo, kuriam LR Neįgaliųjų integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis ar nustatyta specialieji poreikiai. Neįgalieji, kurie gauna šalpos pensiją neįgaliajam (invalidui), slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją, priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, transporto išlaidų tikslinę kompensaciją, karių ir pareigūnų netekto darbingumo pensiją, netekto darbingumo (invalidumo) pensiją.

Projektas yra finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0017

ES