Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Mokymai – seminarai

Mokymai kultūros specialistams

Praktinis meno terapijos seminaras ,,Meno terapijos metodų taikymo galimybės socialiniame kontekste“

Muzikinė komunikacija: Kūrybinės saviraiškos ir kontakto studija“ improvizacijos priemonių taikymas neįgaliems asmenims muzikos terapijos užsiėmimuose bei bendro užimtumo veikloje. Moderatorė: kompozitorė, muzikos terapijos taikymo specialistė Snieguolė Dikčiūtė (žr. http://www.muzikosterapija.lt/snieguole-dikciute)

Grafoprojektorių technika: ,,Objektų, spalvų ir veiksmo sąveikos galimybės“, teatro ir dailės užsiėmimai neįgaliems vaikams ir jaunimui. Lektorė – aktorė, režisierė ir dailininkė Saulė Degutytė – Šiekštelienė (žr. http://www.staloteatras.lt/ )

Programa skirta pristatyti muzikos terapijos metodų taikymo galimybes neįgaliųjų ugdymui ir socializacijai.

  1. Analizuojama: sveikatinimo ir muzikos terapijos ypatumai, improvizcijos priemonių ir komponavimo technikų pradmenys.
  2. Praktiškai supažindinama su muzikos terapijos metodų, improvizacijos priemonių taikymo galimybėmis žmonėms su negalia.
  3. Nagrinėjami muzikos terapijos taikymo paslaugos socialiniame kontekste, psichodramos bei dailės terapijos elementų integravimo pavyzdžiai.
  4. Praktiškai pristatoma naujų technologijų (grafoprojektorių) taikymas vaikams ir jaunimui su negalia teatro ir dailės užsiėmimuose.

Programos dalyviai mokės ir gebės:

  1. Muzikos komunikacijos priemones bei kūrybines technikas taikyti ugdymo ir socialinio darbo kontekste;
  2. Integruoti įvairias muzikos, teatro bei dailės terapijos taikymo technikas bei technologijas neįgaliųjų pažinimui, integravimui ir jų socializavimosi proceso aktyvinimui.

Mokymo programos trukmė: 6 val.

Mokymo programos dalyviai: Specialistai, dirbantys su neįgaliaisiais asmenimis: menininkai, socialiniai darbuotojai, užimtumo bei ugdymo specialistai.

Informacija apie organizuojamų mokymų datas ir vietas bus skelbiamos skiltyje „Naujienos“