Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

2011 – 2012 m. Grundtvig Mokymosi partnerysčių projektas

grundtvig_logo

Projektas vykdomas kaip vienas iš 2011 Grundtvig Mokymosi partnerysčių projektų. Projekto metu dalijamasi patirtimi, praktika ir metodais, susipažįstama su įvairių Europos šalių kultūra, socialiniu ir ekonominiu gyvenimu. Ši veikla pagrindinį dėmesį skiria suaugusiųjų švietimo vadybai ir mokymų metodams, taip pat besimokantiems suaugusiesiems, skatina asmenų iš pažeidžiamų socialinių grupių dalyvavimą projektuose.

Projekto pavadinimas: Universalus dizainas – aplinka be kliūčių

Projekto partneriai:

 • Lietuvos žmonių su negalia sąjunga – Lietuva (Koordinuojantis partneris)
 • Tarragono Rajono Žmonių sergančių reumatologiją bei žmonių su negalia lyga – Ispanija (The League of Rheumatology Affected Patients and Persons with Disabilities of the Tarragona Region – Spain)
 • Pritaikytos aplinkos centras – Didžioji Britanija (Centre for Accessible Environments – United Kingdom)
 • Estijos žmonių su judėjimo negalia sąjunga – Estija (Estonian Union of Persons with Mobility Impairment (ELIL) – Estonia)
 • Latvijos išsėtinės sklerozės asociacija – Latvija (Latvian Multiple Sclerosis Association (LMSA) – Latvia)

 Apie projektą:

Projektas skirtas partnerių organizacijų bendradarbiavimui bei patirties pasidalinimui – gera ir bloga patirtis, praktika – žiniomis, metodika, instrumentais bei paslaugomis sukurtomis užtikrinti aplinką be kliūčių.

Socialinė integracija asmeniui, turinčiam įvairias negalias, reiškia būti aktyviu ir lygiu visuomenės nariu, dalyvauti visuose bendruomenės gyvenimo aspektuose. Tačiau daugeliui žmonių su negalia tai neįmanoma dėl fizinių ir požiūrio kliūčių.

Partnerių organizacijos turi didžiulę patirtį prieinamumo ir universalaus dizaino srityse. Kai kurios šalys labiau pažengusios, o kiti ne taip. Partneriai kartu ieškos būdų kaip veikti, kad aplinkos prieinamumas taptu norma, o neliktų tik svajonė ar Utopija. Projekte dalyvaujančios organizacijos pasidalins patirtimi kaip įtraukti bendruomenės narius bei organizacijas kuriant ne tik negalią turintiems asmenims prieinamą ir patogią aplinką, bet ir pagyvenusiems žmonėms, motinoms su mažamečiais vaikais ir kitiems asmenimis, kurie kasdieniame gyvenime susiduria su fizinės aplinkos neprieinamumu ar fizinėmis kliūtimis.

Projekto metu numatyti vizitai į partnerių šalis pasisemti žinių bei svarbiausia pamatyti iš arčiau kas yra padaryta šioje srityje. Vizito metu dalyviai įgis teorines žinias bei praktinius įgūdžius. Grįžę į savo organizacijas jie pasidalins informacija ne tik su savo organizacijos darbuotojais bet ir nariais ar kitais specialistais dirbančiais šioje srityje.

Projekte numatytos užduotys:

 • Pasidalinti žiniomis, informacija, kompetencijomis bei gera praktika universalaus dizaino srityje;
 • Pritaikyti įgytas žinias vietiniame kontekste (partnerės organizacijos veikla/as), siekiant įgyvendinti aplinką be kliūčių asmenims su negalia, taip prisidedant prie jų socialinės integracijos;
 • Sukurti partnerių organizacijų internetinėse svetainėse atskirus skyrius viešinti projektą, projekto veiklas bei įrankius (produktus), sukurtus projekto metu;
 • Parengti geros praktikos atvejų aprašymus apie bendradarbiavimą su įvairiomis organizacijomis (NVO, verslas, savivaldybės ir pan.), siekiant, kad universalaus dizaino principai būtų pritaikyti jų organizacijoje arba aplinkoje;
 • Sukurti elektroninę biblioteką priemonių, skirtų universalaus dizaino pritaikymui (metodikos, sėkmingai įgyvendinti projektai, viešos kampanijos, interesų atstovavimo pavyzdžiai, seminarų medžiagą, standartai, programos skirtos aplinkos pritaikymo konsultantams ir pan.);
 • Parengti bendrų rekomendacijų paketą toms institucijoms, kurios yra atsakingos už aplinkos pritaikymą, tam kad tai nebūtų vien deklaracija, o realybė.

Nauda arba poveikis:

Galimybė pasidalinti patirtimi, patikrinti turimas žinias, palyginti kas yra daroma kitose šalyse ir svarbiausiai neišradinėti dviratį iš naujo, o pritaikyti sėkmingus projektus ar veiklas Lietuvos kontekste.