Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Rekomendacijos dėl gamtinių rekreacinių teritorijų pritaikymo neįgaliems asmenims

rekreaciniu zonu pritaikymas

Rekreacinė zona – tai specialiai išskirta ir sutvarkyta natūrali arba dirbtinė gamtinė aplinka poilsiui ir masiniam turizmui. Lietuvos gamta ir specifiniai tam tikrų regionų ir zonų kraštovaizdžio kompleksai sudaro palankias sąlygas rekreacijai ir turizmui plėtoti. Lietuva pagal rekreacinį potencialą lenkia net daugelį Europos šalių, išsidėsčiusių pagal šiaurinę jūros pakrantę.

Rekreacinės paskirties upės, ežerai ir girios sudaro 28 proc. visos šalies teritorijos. Miškai, parkai, jūra, kiti vandens telkiniai, geomorfologinės struktūros, estetiškai vertingi kraštovaizdžio kompleksai Lietuvoje sudaro per trečdalį viso ploto. Norint, kad žmonės su negalia galėtų visavertiškai fiziškai bei dvasiškai poilsiauti tokiose teritorijose, dažnu atveju jas reikia tinkamai pritaikyti pagal tokių žmonių poreikius.

Šiose Rekomendacijose surinkta informacija bei vaizdinė medžiaga apie Universalų dizainą bei rekreacinių zonų pritaikymo galimybes padės geriau suprasti ir įrenginėti rekreacines vietas žmonėms su negalia.

Rekomendacijos prieinamumui gamtoje

 

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas