Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione

245037320_206619658226116_4643765792220626581_n

ESProjektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, įgyvendinant priemonę 08.3.1-ESFA-K-413 Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darborinką.

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga kartu su partneriais įgyvendina ES lėšomis finansuojamą didžiulį ir savo turiniu labai prasmingą projektą „Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione“.

Projekto tikslas – sukurti ir išmėginti praktikoje nuoseklią paslaugų grandinę, padėsiančią integruotis į darbo rinką žmonėms su negalia. Projektą sudaro nuosekliai vienas kitą papildantys komponentai:

  • Darbuotojai patobulins savo kvalifikaciją ir išmoks naujų darbo su neįgaliaisiais metodų
  • Išmokę naujoviškų individualizuotų darbo metodų, specialistai teiks paslaugas projekto dalyviams, rengdami juos darbui
  • Bendradarbiavimas su darbdaviais ir metodinės pagalbos darbdaviams teikimas.

Projekto veiklos:
1. Tiesiogiai su klientais dirbantys specialistai (iš viso 25 specialistų 4-iose Vilniaus regiono savivaldybėse) bus apmokyti pagal 4 dalių teorinio-praktinio mokymo programą. Tęstinių konsultacijų dėka bus užtikrintas taisyklingas bei vieningas išmoktų metodų taikymas teikiant paslaugas.
2. Numatoma, kad apie 180 projekto dalyviai su negalia pagal individualų gaus dalyvavimui darbo rinkoje reikalingas paslaugas: (i) motyvavimo bei poreikiųvertinimo, (ii) socialinių bei darbo įgūdžių ugdymo, (iii) psycho socialinės pagalbos, (iv) bendrųjų gebėjimų ugdymo, (v) profesinio orientavimo, informavimo, konsultavimo, (vi) tarpininkavimo ir kitos pagalbos įsidarbinant ir įsidarbinus, (vii) praktinių darbo įgūdžių ugdymo darbo vietoje, tai – Lietuvoje nauja, tačiau kitose šalyse jau pasiteisinusi paslauga.
3. Susitikimų-konsultacijų sudarbdaviais metu, šie bus įjautrinti darbuotojų su negalia atžvilgiu. Bus suteikta metodinė pagalba apie darbo proceso išskaidymą, pritaikant darbo procesą bei darbo vietą individualiems darbuotojo su negalia poreikiams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018 balandis – 2023 balandis.