Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Ugdymo įstaigų pritaikymas skirtingus poreikius turintiems vaikams

Group,Of,Special,Students,In,Classroom,,A,Down,Syndrome,Girl,

Rekomendacijos mokykloms ir darželiams „Ugdymo įstaigų pritaikymas skirtingus poreikius turintiems vaikams“ parengtas remiantis „Designing for disabled children and children with special educational needs. Guidance for mainstream and special schools” pateikta medžiaga.

Jį galima naudoti, projektuojant ir kuriant patogią aplinką bet kuriame ugdymo etape. Jei gerinate ar pertvarkote esamus pastatus, tai bus naudingas vadovas, kaip pritaikyti pastatą prie skirtingų poreikių.

Leidinys taip pat gali būti naudojamas rengiant ugdymo įstaigų prieinamumo planus, planuoti, kaip ilgainiui pagerinti vaikų su negalia patekimą į mokyklas. Jis yra rekomendacinio pobūdžio ir siūlo gaires, kurios padės sukurti įtraukią aplinką visiems specialiųjų ugdymosi poreikių turintiesiems ir vaikams su negalia.

Taip pat svarbu remtis galiojančiais teisės aktais: STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, ISO 21542:2011 ir ISO 21542:2021 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas”, ISO 17210:2021 „Apstatytosios aplinkos prieinamumas ir naudojimo patogumas. Funkciniai reikalavimai”

Leidinys suskirstytas į keturias dalis, kurių kiekviena turėtų padėti projektuoti ir kurti:

● A dalis. „Pagrindinė informacija – bendrosios žinios“ – pateikiama esminė informacija, kuria grindžiamas aplinkos kūrimas vaikams turintiems SUP ir negalią: specialiosios švietimo paslaugos, vaikų specialūs ugdymo poreikiai ir negalios, vaikų poreikių tenkinimas;

● B dalis. „Įtraukiojo dizaino principai” – nagrinėjami visos mokyklos projektavimo klausimai ir „įtraukiojo“ projektavimo principai, kuriais turėtų būti grindžiami visi projektavimo elementai;

● C dalis. „Mokyklų erdvių projektavimas” – išsamiau apžvelgiamos konkrečios erdvės ir dangos, kas turi būti įtraukta į projektus;

● D dalis. „Detalių kūrimas” – daugiausia dėmesio skiriama tam, kas aktualu specialiųjų ugdymo poreikių turintiems ir vaikams su negalia (baldai, įranga ir įrengimai bei IRT (kompiuteriai ir prieigos technologijos)).

Leidinį PDF formatu galite peržiūrėti čia: Ugdymo istaigu pritaikymas skirtingus poreikius turintiems vaikams