Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Kultūros rėmimo fondo finansuojami projektai

Kultūros projektai

Specialioji muzikos kūryba ir edukacija regionuose

Projekto tikslas: Šis projektas atitinka visus kultūros rėmimo fondo prioritetus: kultūros atsinaujinimą ir plėtrą (bus sukurtas naujas meno kūrinys ir metodinė medžiaga), edukaciją (bendras menininkų, jaunų menininkų ir žmonių su negalia kūrybinis darbas), prieinamumą (pasirodymai vyks bažnyčiose) ir sklaidą regionuose (pasirodymai vyks Lietuvos miestuose, metodinės medžiagos leidinių platinimas).

Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas:

  • Kūrybinės patirties pasikeitimas tarp profesionalių menininkų, kūrybinio jaunimo bei negalią turinčių asmenų, siekiant psichosocialinės aplinkos gerinimo;
  • Unikalaus meninio – terapinio rezultato pristatymas, ir sklaida;
  • Poveikio dalyviams kokybinis bei kiekybinis tyrimas, metodinė medžiaga pristatoma tarptautinėse konferencijose bei seminaruose.

Socialinių interakcijų kūrybos pleneras ir sklaida regionuose

Projekto tikslas: neįgaliųjų bei sveikųjų menininkų kooperacijos pagrindu, diskusijų bei tarpdisciplininio meno bendros kūrybos priemonėmis – išsiaiškinti aštriausias neįgaliųjų problemas su kuriomis jie susiduria visuomenėje – atrasti šių problemų išraišką meno atvirose erdvėse forma ir taip, pasitelkiant informavimo- žiniasklaidos priemones, formuoti visuomenės požiūrį bei pozityvius socialinius – kultūrinius pokyčius.

Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas:

  • Profesionalių menininkų patirties perdavimas jauniesiems menininkams.
  • Kūrybinės bei meno terapijos taikymo patirties pasikeitimas tarp profesionalių menininkų, kūrybinio jaunimo bei negalią turinčių asmenų., siekiant psichosocialinės aplinkos gerinimo
  • Unikalaus meninio rezultato pristatymu visuomenei bei sklaida skatinami pozityvūs kultūriniai – socialiniai pokyčiai
  • Poveikio visuomenei ir dalyviams kokybinis bei kiekybinis tyrimas pristatomas tarptautinėse konferencijose bei seminaruose

Pleneras ,,Jaunieji kino kūrėjai‘‘

Projekto tikslas: trumpo metražo filmų kūrybinio proceso metu užmegzti dialogą tarp jaunų žmonių su negalia ir be jos, skatinti projekto dalyvių iniciatyvumą bei ugdyti toleranciją ir solidarumo jausmą kitiems bendraamžiams. Projekto veiklomis siekiama per kino iniciatyvas „tiesti“ tiltus tarp jaunų žmonių ir mažiau galimybių turinčių bendraamžių.

Projekto socialinis, kultūrinis, ekonominis rezultatas:

Puslapiai 1 2