Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Žmonių su negalia fizinio aktyvumo skatinimo programa

DSC02212

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga vykdo projektą „Žmonių su negalia fizinio aktyvumo skatinimo programa“, kurio  tikslas – didinti žmonių su negalia, ypatingai žmonių, turinčių judėjimo sutrikimų (t.t. judančių neįgaliųjų vežimėliais, įvairios kompensacinės technikos pagalba) motyvaciją aktyviai ir naudingai sveikatai leisti laisvalaikį, įtraukiant juos į sveikatą gerinančias veiklas, tuo pačiu keliant neįgaliųjų pasitikėjimą savo jėgomis ir galimybėmis, mažinant neįgaliųjų socialinę atskirtį, formuojant teigimą požiūrį į žmones su negalia.

Fizinis aktyvumas – vienas svarbiausių gyvensenos veiksnių, stiprinančių fizinį pajėgumą, sveikatą ir didinančių gyvenimo įvairovę. Bet dėl greito bei nenuspėjamo gyvenimo tempo ir naujų technologijų įsiveržimo į buitį, žmonių gyvenimas tapo ne tik komfortiškas, bet ir fiziškai neaktyvus. Kad ir koks būtų greitas gyvenimo tempas, svarbiausias žmogui prioritetas privalo būti sveikata. Todėl fizinis aktyvumas ir sveika mityba tampa labai aktualiais klausimais šiuolaikinėje visuomenėje. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis teigiama, kad 50% žmogaus sveikata priklauso nuo jo gyvensenos, 20% genetika, paveldėjimas, 20% aplinka ir tik 10% medicina. Sveika mityba ir fizinis aktyvumas pagrindiniai sveikos gyvensenos komponentai, nes didėja darbingumas, pagerėja sveikata, pailgėja gyvenimo trukmė ir kt.

2015 m. Lietuvoje neįgalieji sudarė 8,4% visos šalies populiacijos, t.y. 248,9 tūkst. gyventojų. Tai yra beveik dešimtadalis Lietuvos gyventojų, kuriems fizinio aktyvumo bei sveikos mitybos poveikis jų sveikatai ir gerovei gali būti kur kas didesnis negu sveikajam: pagerėjusi ištvermė, jėga ir lankstumas gali reikšmingai pagerinti neįgaliojo gyvenimo kokybę. Įpročiu tapusi fizinė veikla bei sveika mityba gerina neįgalių asmenų funkcines galimybes, fizinį pajėgumą, sveikatą, socializaciją, didina toleranciją savo negaliai bei suteikia jiems galimybę kontroliuoti svarbiausius savo gyvenimo įvykius ir įgyvendinti savo lūkesčius. Pastebėtina, kad judėjimo negalią turinčių asmenų (apie 60 tūkst. gyventojų) fizinis aktyvumas yra labai mažas. Pagrindinės to priežastys – nepritaikyta aplinka, tinkamo sporto inventoriaus bei metodikų trūkumas, sudėtingas nuvykimas iki sporto salės ar sveikos mitybos specialisto (ar jų nebuvimas), nemokėjimas savarankiškai apsitarnauti (apsirengti, naudotis kompensacine technika ir pan.) bei finansinės problemos. Dažnu atveju neįgalieji labiau mėgsta suorganizuotas treniruotes, stovyklas ir kt. užėmimo veiklas, nei organizuotis patys.

Projekto metu bus vykdomos veiklos:

Sveikos mitybos įgūdžių įgijimas:

Bus surinkta 20 neįgaliųjų grupė, kuriems gydytojas dietologas parengs asmeninius mitybos planus bei konsultuos sveikos gyvensenos tematika. Veikla su specialisto priežiūra vyks 7 mėnesius.

Daugiau informacijos apie veiklą:

Šiaurietiško ėjimo stovykla asmenims, judantiems neįgaliųjų vežimėliais:

Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Klaipėdos raj. bus organizuota Šiaurietiško ėjimo stovykla (5 d.) asmenims, judantiems neįgaliųjų vežimėliais. Numatomas stovyklos laikas 2017 m. gegužės – birželio mėn.

Registracija bus paskelbta vėliau.

Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos:

  • 2 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos judėjimo negalios žmonėms. Viena stovykla bus skirta fiziškai neaktyviems ar neseniai negalias įgijusiems asmenims. Kita – aukštesnį savarankiškumo lygį pasiekusiems asmenims su judėjimo negaliomis. Registracija bus paskelbta vėliau.
  • 1 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla, asmenims, patyrusiems insultą ir jų artimiesiems. Numatomas stovyklos laikas 2017 m. gegužės – birželio mėn. Registracija bus paskelbta vėliau.
  • Mobili sveikatingumo ir aktyvaus judėjimo stovykla (maratonas neįgaliųjų vežimėliais).
    Numatomas stovyklos laikas 2017 m. liepos mėn. Registracija bus paskelbta vėliau.

Dalyvavimas Vilniaus „Velomaratone“:

Dalyvavimas didžiausiame Baltijos šalyse dviračių renginyje – Vilniaus „Velomaratone“. Dalyviai – aukštesnio savarankiškumo lygio, kurie geba važiuoti neįgaliųjų vežimėliais su specialiais priedais -varytuvais. Numatomas laikas 2017 m. rugpjūčio mėn. 27 d. Vieta – Vilnius. Registracija bus paskelbta vėliau.

Savarankiškas apsitarnavimas:

Veikloje „Savarankiškas apsitarnavimas“ bus parengta medžiaga ir sukurti 3 video filmukai: „Pragulų gydymas“, „Fizinio aktyvumo didinimas ugdant savarankišką apsitarnavimą“ ir „Sveika mityba“.
Video filmukai bus parengti kiekvienos srities specialistų. Filmukai bus viešinami įvairiais informacijų kanalais: interneto svetainėse www.negalia.lt, www.beslenksciu.lt, LŽNS FB paskyroje, www.youtube.com ir kt.

 

Projekto įgyvendinimo laikas 2016 09 01 – 2017 08 31 d. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo prie SAM ir Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM lėšomis.