Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Prieinama Europos sąjunga (AccessibleEU)

Accsesible eu

Dar 2021 m. kovo mėn. Europos Komisijos patvirtintoje 2021-2030 m. Neįgaliųjų teisių strategijoje, buvo numatyta Prieinamumo išteklių centro sukūrimas Europos Sąjungoje (AccessibleEU).

2022 m. Europos komisija paskelbė kvietimą tokiam projektui įgyvendinti. Projektą laimėjo ispanijos Neįgaliųjų bendradarbiavimo ir socialinės įtraukties fondas ONCE (Fundación ONCE). Projekto Nr. VT/2022/027.

Kartu su partneriais Europos paslaugų teikėjų asociacija asmenims su negalia, Europos prieinamo turizmo tinklu (ENAT), ir Johannes Kepler Universität Linz, austrija, Ispanijos standartizacijos asociacija, remiami Europos neįgaliųjų forumo, Europos pagyvenusių žmonių tinklo (AGE Platform Europe), Skaitmeninė Europa (Digital Europe) ir kitų garsių kompanijų, kaip Deloitte, Pomilio Blumm ir UNISYS numatyta sukurti prieinamumo išteklių centrą, dirbsiantį tokiose srityse kaip pastatyta aplinka, transportas, informacinės ir ryšių technologijos, siekiant užtikrinti žmonių su negalia dalyvavimą visose gyvenimo srityse lygiai su kitais.

Tikslui pasiekti numatyti uždaviniai:

 • Remti ES teisės aktų, skirtų prieinamumui, įgyvendinimą.
 • Vystyti prieinamumo supratimą ir gebėjimus ES šalyse.
 • Sudaryti galimybes bendradarbiauti suinteresuotoms šalims, atsakingoms už prieinamumo įgyvendinimą.
 • Sukurti bendrą informacijos bazę prieinamumo klausimais Europoje, paremtą vieno langelio principu.
 • Kelti prieinamumo profesionalų kompetencijas.

„AccessibleEU“ kviečia junktis prie virtualios bibliotekos prieinamumo temomis – turėti prieigą prie tiesioginių nuorodų, duomenų bazių, informacijos apie standartus, studijų, gerųjų praktikų, kt. prieinamumo klausimų.
Daugiau sužinoti apie prieinamumą – dalyvavimas seminaruose, internetiniuose mokymuose, įvairiomis prieinamumo temomis.
Jungtis į tinklą – būti praktikos bendruomenės, kurią sudaro prieinamumo ir negalios ekspertai, dalis.
Prieinamumo stebėsena ir priežiūra – sužinoti daugiau apie ES prieinamumo teisės aktų įgyvendinimą įvairiuose ES šalių sektoriuose.

Kas gali dalyvauti?

 • Privačios ir valstybinės įmonės.
 • Įvairių pramonės šakų įmonių asociacijos.
 • Asmenys su negalia, vyresnio amžiaus žmonės ir jų organizacijos.
 • Viešieji administratoriai, atsakingi už prieinamumo teisės aktus ir politiką, viešųjų pirkimų vykdytojai.
 • Valdžios institucijos, atsakingos už gaminių ir paslaugų, susijusių su prieinamumo prievolėmis, rinkos priežiūrą.
 • Paslaugų asmenims su negalia teikėjai, pagalbinių technologijų tiekėjai.
 • Statybos srities specialistai (architektai, inžinieriai ir kt.), technologijų kūrėjai ir vystytojai.
 • Universitetai ir kt. ugdymo įstaigos, kurioms aktualios prieinamumo ir negalios temos, akademinė bendruomenė.

Kiekviena šalis šiame projekte turi savo atstovus. Lietuvai atstovauja LŽNS projektų koordinatorės Ginta Žemaitaitytė-Buinevičė ir Ugnė Šakūnienė.

Susipažinti su ištekliais ir prisijungti prie bendruomenės galima adresu: www.AccessibleEUCentre.eu