Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Kiekvienas gali pradėti savo verslą

nord_nmr_gb

Projekto pavadinimas: „Kiekvienas gali pradėti savo verslą“

Projektą finansuoja: Šiaurės ministrų taryba

Bendras tikslas: Skatinti ir remti savarankiško užimtumo ir verslumo veiklą tarp žmonių, turinčių negalia Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Apie projektą:

Projektu siekiama aktyvinti ir skatinti žmonių su negalia verslumą ir savarankiško darbo veiklą.  ES tyrimai ir ekspertai teigia, kad savisamda (savo verslas) yra svarbi alternatyva dalyvauti darbo rinkoje neįgaliesiems, tačiau ši galimybė dar yra prastai išnaudojama. Projektas yra unikalus ir aktualus, nes padėtis darbo rinkoje yra sudėtinga ir žmonės su negalia turi mažiai galimybių rasti darbą. Profesinės reabilitacijos programos yra dažniausiai skirtos įgyti naujus profesinius įgūdžius, bet nepalaiko arba neskatina žmogų su negalia pradėti savo verslą arba savarankiško darbo. Projektas inicijuotas trijų didžiausių nevyriausybinių organizacijų, vienijančių žmones su negalia Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Švedų organizacija pasirinkta kaip „couchingo“ (konsultavimo, mentorio) partneris, nes Švedija yra viena iš nedaugelio ES šalių, kurios įgyvendina žmonių su negalia savisavamdos (savo verslo) programas. Projekto metu per įvairius seminarus ir pažintinius vizitus į Švediją organizacijų/asociacijų vadovai tobulins jų verslumo kompetencijas ir dalinsis gerosios praktikos patirtimi, siekiant, kad būtų sukurta ilgalaikė, sisteminė ir tvari paramos ir konsultavimo sistema žmonėms su negalia turintiems arba kuriantiems savarankišką verslą. Pirma pilotinė socialinė klasterio grupė bus įkurta Lietuvoje. Klasterio nariai bus neįgalūs verslininkai.

Kolegos iš Švedijos partnerio organizacijos prižiūrės klasterio sukūrimą.  Pasitelkiant klasterio narius projekto metu 3 neįgaliems asmenims, pradedantiems savo verslą, bus suteikta mentorio pagalba. Projekto metu 6 pagrindiniai asmenys iš neįgaliųjų asociacijų bus mokomi verslumo, rinkodaros ir verslo planavimo įgūdžių. Siekiant kelti sąmoningumą ir skatinti motyvuoti neįgalius žmones pradėti savo verslą, metu pabaigoje bus organizuojamas konkursas tarp neįgalių verslininkų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.  30 verslininkų su negalia dalyvaus reklaminiame konkurse dėl prizo – geriausias neįgalaus asmens sukurtas verslas.

Projekte numatytos užduotys:

  • Suteikti galimybę nacionalinėms asociacijoms, kurios apjungia neįgalius asmenis  Baltijos šalyse pradėti veiklas skatinančias neįgaliųjų verslumą.
  • Sukurti platformą praktiškai remti, organizuoti „coaching“ ir mentorystės paslaugas neįgaliesiems, kurie nori pradėti savarankiškas užimtumo iniciatyvas arba kurti savo verslus.
  • Padidinti neįgaliųjų motyvaciją bei norą svarstyti galimybes savarankiškai įsidarbinti arba pradėti savo verslą, bei padidinti dalininkų sąmoningumą ir požiūrį į žmonių su negalią verslumą.

Nauda arba poveikis:

Projektas skirtas suaktyvinti ir motyvuoti žmones su negalia pradėti ar svarstyti galimybes kurti savo verslą pasitelkiant įvairius suinteresuotais asmenimis iš Baltijos šalių.
Projekto partneriai :

  • Estijos žmonių su judėjimo negalia sąjunga – Estija (Estonian Union of Persons with Mobility Impairment (ELIL) – Estonia)
  • Lietuvos žmonių su negalia sąjunga  – Lietuva (Koordinuojantis partneris)
  • Šiaurės šalių socialinio verslumo akademija ”Nase”- Švedija (The Nordic Academy for Social Entrepreneurship NASE Sweden)
  • Latvijos žmonių su negalia Asociacija “Apeirons” (Latvian Association of People with Disabilities APEIRONS).