Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Konsultacijos

Aplinkos pritaikymo patikrinimas

Konsultavimas aplinkos prieinamumo didinimo klausimais

Lietuvoje žmonės su negalia sudaro 10% gyventojų = 250 000 paslaugų gavėjų/klientų. Tai reiškia, kad žmonės turintys negalią sudaro vieną iš didžiausių vartotojų, grupių Lietuvoje. Kiekvienas verslininkas siekia pritraukti kiek galima daugiau klientų. Pagrindinis veiksnys siekiant šio tikslo yra klientų poreikių patenkinimas ir kokybiškas klientų aptarnavimas. Deja, į neįgaliųjų poreikius ir problemas šalyje vis dar mažai atsižvelgiama, nors dažniausiai tereikia nedidelių patobulinimų, kad neįgalieji nesijaustų atskirtyje. Tiesą sakant, barjerai dažniausiai būna tik blogas fizinės aplinkos pritaikymas. Mes siekiame, kad šie žmonės nebūtų „išskirti“, t.y., kad jie kaip ir kiti gautų jų poreikius atitinkančias paslaugas.

LŽNS jau eilę metų vykdo pastatų prieinamumo asmenims su judėjimo sutrikimais eksportavimą. Esame sukaupę pakankamai daug patirties šioje srityje, todėl nusprendėme teikti konsultacijas šioje srityje įmonėms ir organizacijoms, kad neįgalieji nebūtų diskriminuojami kaip klientai dėl nepritaikytos aplinkos.

Konsultuojame:

  • Įvertiname esamų patalpų prieinamumą neįgaliesiems;
  • Teikiame pasiūlymus dėl fizinės aplinkos prieinamumo gerinimo.

Patarimai socialinės politikos formavimo klausimais

LŽNS yra sukaupusi didžiulę bendradarbiavimo patirtį su įvairiomis institucijomis nacionaliniu lygmeniu ir su Europos Sąjungos šalių nevyriausybinėmis organizacijomis.

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovai yra pasirengę bendradarbiauti su Lietuvos valdžios ir savivaldos institucijomis, siekiant geriau nustatyti vietinės ir socialinės politikos kryptis, paskatinti efektyviau spręsti žmonių su negalia problemas.