Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Europos socialinio fondo lėšos

ES

Lietuvos žmonių sunegalia sąjunga įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis remiamus projektus.

54 +

54plius

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga nuo 2018 m. birželio mėn. įgyvendina ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Vidurio amžiaus žmogaus branda: naujų galimybių pradžia“ (proj. Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 -001-0075). Projekto tikslas – mažinti vyresnio amžiaus asmenų socialinę atskirtį, neigiamus stereotipus ir diskriminacinį

"Atostogos kitaip"

IMG_4959

    Projektas „Fizinio ir psichinio sveikatinimo programa vaikams ir jaunuoliams „Atostogos kitaip“ Nr. 08.4.2-ESFA-K-629-02-0008 Projekto tikslas – bendradarbiaujant su bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams iki 18 m. amžiaus aktyviai ir prasmingai leisti laisvalaikį, skatinti jų sveiką

Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione

245037320_206619658226116_4643765792220626581_n

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, įgyvendinant priemonę 08.3.1-ESFA-K-413 Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darborinką. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga kartu su partneriais įgyvendina ES lėšomis finansuojamą didžiulį ir savo turiniu labai prasmingą projektą „Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas

Asmeniniai asistentai

118285250_238363280789286_8376522365306273746_n

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Vilniaus mieste projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos

Higienos paslaugos dienos centre ir namuose Vilniaus mieste

ES

Pagrindinis projekto „Higienos paslaugos dienos centre ir namuose Vilniaus mieste“ tikslas – mažinti senyvo amžiaus asmenų ir neįgaliųjų socialinę atskirtį, gerinti socialiai pažeidžiamų vilniečių, jų šeimų gyvenimo kokybę, tapti paslaugų sistemos Vilniaus mieste grandimi, teikiant būtinas bendruomenei socialinės paslaugas. Projektas