Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

54 +

54plius

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga nuo 2018 m. birželio mėn. įgyvendina ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Vidurio amžiaus žmogaus branda: naujų galimybių pradžia“ (proj. Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 -001-0075).

Projekto tikslas – mažinti vyresnio amžiaus asmenų socialinę atskirtį, neigiamus stereotipus ir diskriminacinį požiūrį susijusį su amžiumi, lytimi ir negalia bei sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus asmenims dalyvauti prasmingoje savanoriškoje veikloje ir įgyti naujų asmeninių, socialinių bei bendrųjų gebėjimų.

Kodėl žmogus turėtų dalyvauti ir kokia jam iš to nauda?

 • Artėja pensija ir galvoje vis dažniau kirba mintis, o kas toliau?
 • Vaikai užauginti, o jėgų dar tiek, kad ir kitam galėtum paskolinti?
 • Visos dienos panašios, o taip norėtųsi, ko nors naujo ir įdomaus?
 • Teko išeiti į priešlaikinį poilsį, o minčių ir iniciatyvų – nors vežimų vežk?
 • Visas gyvenimas praėjo besirūpinant kitais, o dabar norėtųsi ko nors sau?
 • Norisi sutikti naujų veidų, išmokti naujų įgūdžių?
 • Mokate įjungti ir išjungti kompiuterį, norite daugiau, bet nedrįstate?
 • Visą gyvenimą padėjote kitiems, ir toliau norėtumėte būti reikalingas/a?
 • Vienam/ai liūdna?
 • Tik užsiminus, kad norite užsiimti naujomis veiklomis, išgirstate – nebe tas amžius?

Reiškia projektas 54+ kaip tik Jums!

Prisijunkite prie projekto 54+, kuriame galėsite susirasti naujų draugų, pradėti savanoriauti, sužinoti kaip susidraugauti su kompiuteriu, kartu lankytis spektakliuose ir juos aptarti, suprasti, kas esate ir ko labiausiai norite ir pamatyti, kad gyvenimas trykšta įvairiausiomis spalvomis ir siūlo daugybę galimybių!

Veiklos, vieta, dalyvių skaičius:

 • Renginys skirtas paskatinti dalyvauti savanoriškoje veikloje – Vilnius – 30 dalyvių;
 • Individualios informavimo ir konsultavimo paslaugos savanoriškoje veikloje ketinantiems dalyvauti asmenims – Vilnius ir Ukmergė – 25 dalyviai;
 • Grupinės informavimo ir konsultavimo paslaugos savanoriškoje veikloje ketinantiems dalyvauti asmenims – Vilnius ir Ukmergė – 2 gr. – 25 dalyviai;
 • Mokymai „Savanorystės svarba“ – Vilnius ir Ukmergė – 25 dalyviai;
 • Individualios konsultavimo, motyvavimo, poreikių ir verslumo galimybių nustatymo paslaugos – Vilnius, Trakai, Elektrėnai – 135 konsultacijos – 45 dalyviai;
 • Mokymai „Motyvavimas ir savilyderystė. Savęs pažinimas ir atradimas savanorystėje“ – Vilnius, Ukmergė, Trakai – 45 dalyviai;
 • Psichologinė pagalba, taikant pažangias meno terapijos formas – Vilnius, Elektrėnai, Trakai – 45 dalyviai;
 • Verslumo kompetencijų mokymai – Vilnius – 15 dalyvių;
 • Skaitmeninio raštingumo mokymai pradedantiesiems – Vilnius, Elektrėnai – 10 dalyvių;
 • Skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems – Vilnius – 5 dalyviai;
 • Edukacija „Lietuviška sveikatingumo ir sveikatinimo metodika“ – Šalčininkų raj. – 15 dalyvių;
 • Paskaita – mokymai „Atvirieji iškalbos mokymai“ – Vilnius – 20 dalyvių;
 • Mokymai „Bendrųjų gebėjimų ugdymas, pasitelkiant meno sveikatai ir psichosocialinei gerovei terapijas“ – Vilnius, Ukmergė – 30 dalyvių;
 • Patyriminis mokymasis teatru. Apsilankymas spektaklyje – Vilnius – 25 dalyviai;
 • Spektaklio aptarimas – diskusija – Vilnius – 25 dalyviai;
 • Informacinis baigiamasis renginys – Vilnius – 60 dalyvių.

Apie tikslinę grupę

 •  Per pirmąjį projekto renginį (kai užpildoma dalyvio anketa), projekto dalyvis turi turėti 55 metus ir/ar daugiau – iki pensijinio amžiaus pradžios. Jei pensijinis amžius sueina projekto įgyvendinimo laikotarpiu, dalyvis gali tęsti projektines veiklas.
 • Dalyvio socialinis statusas yra nesvarbus: gali dirbti, gali būti bedarbiu, turėti negalią arba ne ir pan., svarbu atitikti amžiaus grupę.

Siektinas projekto rodiklis – 83 tikslinės grupės asmenys. Planuojame, kad projekte dalyvaus:

 • 28 asmenys iš Vilniaus m. sav.
 • 20 asmenų iš Ukmergės raj. sav.
 • 20 asmenų iš Trakų raj. sav.
 • 15 asmenų iš Elektrėnų sav.

Ar reikia žmogui dalyvauti visose veiklose. Kokias išlaidas patirs dalyvis?

 • Dalyvauti visose veiklose tikrai nebūtina. Individualių konsultacijų specialistės įvertins žmogaus gebėjimus, motyvaciją ir kartu su tikslinės grupės dalyviu aptars, kurias veiklas tikslingiau pasirinkti.
 • Visi mokymai yra nemokami, dalyviams dengiamos transporto išlaidos, renginių, trunkančių ilgiau nei 4 val., metu – suteikiamos maitinimo paslaugos.

ES