Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

2012 metų veiklos ataskaita

2012ataskaita

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo (2004 m. sausio 22 d. Nr. IX-1969; VŽ 2004-02-14, Nr. 25-745) 10 straipsnio nuostatomis ir Lietuvos žmonių su negalia sąjungos (toliau LŽNS) patvirtintais įstatais (toliau – Įstatai), sudaryta veiklos ataskaita už 2011 metus.

2012 m. Lietuvos žmonių su negalia sąjungos veiklos ataskaita