Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

2014 m. veiklos ataskaita

2014ataskaita

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo (2004 m. sausio 22 d. Nr. IX-1969; VŽ 2004-02-14, Nr. 25-745) 10 straipsnio nuostatomis ir Lietuvos žmonių su negalia sąjungos (toliau LŽNS) patvirtintais įstatais (toliau – Įstatai), sudaryta veiklos ataskaita už 2014 metus.

2014 metų LŽNS veiklos ataskaita