Seminaras „Europos Sąjungos investicijų teikiamos galimybės neįgaliųjų reikmėms“

seminaras12-07

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga bendradarbiaudama su Lietuvos neįgaliųjų forumu gruodžio 7 d. nacionalinių ir regioninių neįgaliųjų organizacijų atstovams organizavo seminarą „Europos Sąjungos investicijų teikiamos galimybės neįgaliųjų reikmėms“.

Seminaro tikslas – skatinti neįgaliųjų organizacijas domėtis Europos Sąjungos investicijų skatinamais socialiniais ir ekonominiais pokyčiais, projektų įgyvendinimu ir jų rezultatais socialinės įraukties, lygių galimybių visoms socialinėms grupėms srityse. Seminaro metu buvo pristatytas buvusių ir ateinančių finansavimo laikotarpių ES lėšų panaudojimas.

Apie praėjusių periodų Europos Sąjungos finansavimą, reikalavimus dėl ES biudžeto ir teisės aktų, susijusių su neįgaliaisiais, taip pat apie Lietuvos neįgaliųjų forumo ir Europos neįgaliųjų forumo veiklas pasakojo Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė, „Visionary Analytics“ jaunesnioji tyrėja Elžbieta Jašinskaitė pristatė Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos tarpinio vertinimo: Lygių galimybių ir nediskriminavimo horizontalaus principo taikymo vertinimą.

CPVA Struktūrinių fondų ir investicijų II departamento Socialinės apsaugos projektų skyriaus viršininkė Justina Jakštienė kalbėjo apie jau įvykdytus projektus neįgaliųjų integracijos srityje (socialiniai, švietimo ir sveikatos apsaugos projektai).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Lingailė Biliūnaitė apžvelgė praėjusio periodo finansavimą deinstitucionalizacijos, integralios pagalbos, kompleksinės pagalbos šeimai srityse ir naujojo finansavimo planus.

Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Veiklos ir priemonių planavimo skyriaus vedėja Juratė Stankevičienė pasakojo apie Neįgaliųjų įsidarbinimą skatinančias priemones, o Finansų ministerijos Socialinių investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Laura Miškinytė – apie planuojamas investavimo sritis 2021-2027 metų periodu pagal dabar EK pateiktą ESF+ reglamento projektą.

Atokvėpio tarnybų paslaugas pristatė Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos “VILTIS” atstovė Ivona Stasilovič.

Su seminaro pranešimais galite susipažinti čia:

  1. 2014-2020 m. ESFI veiksmų programos priemonės, skirtos paslaugoms šeimai, socialinei integracijai
  2. ES investicijos neįgaliųjų gerovei
  3. Laikino atokvėpio paslauga įstaigoje -teorija ir praktika
  4. Neįgaliųjų įsidarbinimą skatinančios priemonės
  5. Planuojamos investavimo sritys 2021-2027 m. periodu

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas