Veiklą pradėjo Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjunga

kaisiadorys

Kaišiadorių socialinių paslaugų centre vykusiame steigiamajame susirinkime, kuriame dalyvavo iniciatyvinės grupės nariai, Socialinių paslaugų centro direktorė Laimutė Steponavičienė, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovas, svečiai iš Elektrėnų krašto neįgaliųjų draugijos, buvo įsteigta Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjunga.

Steigiamojo susirinkimo metu buvo priimti įstatai, išrinkta taryba, sąjungos pirmininkas. Balsų dauguma draugijos pirmininku buvo išrinktas Ramūnas Adomaitis. Steigiamojo susirinkimo pirmininku buvo išrinktas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Gružauskas, kuris sakė, kad šios sąjungos įkūrimas svarbus įvykis, kad neįgalieji privalo būti susitelkę, kad labai svarbu būti vieningiems, nes drauge galima nuveikti daugiau, palinkėjo visokeriopos sėkmės sąjungos veikloje.

Šiuo metu Kaišiadoryse jau veikia Neįgaliųjų draugija, kuriai vadovauja E. Varkalienė, tačiau naujai įsteigta Neįgaliųjų sąjunga vykdys papildomas veiklas, teiks neįgaliesiems paslaugas. Kaip teigė Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkas R. Adomaitis, mintis Kaišiadoryse įsteigti kitą neįgaliesiems atstovaujančią draugiją kilo todėl, kad mūsų rajone šiuo metu yra apie 3000 neįgalių asmenų, kuriems reikia pasiūlyti kaip įmanoma daugiau veiklos, įvairesnių paslaugų, kad neįgalieji galėtų lengviau integruotis į visuomenę ir socializuotis.

Neįgalieji galės būti abiejų draugijų nariais ir pagal poreikį dalyvauti abiejų draugijų veikloje. Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos tikslai: padėti neįgaliems žmonėms atstovauti ir ginti pilietines, socialines ir ekonomines teises, laisves ir orumą, įgyvendinant žmonių su negalia lygių galimybių su sveikaisiais visapusiško dalyvavimo visuomenės gyvenime principą, padėti žmonėms su negalia suprasti ir naudotis jiems priklausančiomis teisėmis, laisvėmis bei galimybėmis, spręsti aktualius socialinius klausimus. Sąjunga savo veiklą vykdys visuomeninėje, švietimo, sporto, kultūrinėje ir socialinėje srityse.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas